Årsmöte i Anhörigföreningen

I torsdags, den 28 mars, hade vi årsmöte i Anhörigföreningen Göteborg. 23 personer hade anmält sig. Ordförande för kvällen var Barbro Karlén som svingade klubban med bravur. Jaana Laitala var kvällens sekreterare.

Föreningen fick ansvarsfrihet och en nästan alldeles ny styrelse valdes. Lena Hultén blir ordförande, Marianne Stridh blir föreningens kassör och Ewa Svensson blir styrelsesuppleant. I valberedningen finns Katarina Linglander och Gunhild Jonsson, båda nya medlemmar, speciellt välkomna till er! Leif Sundberg omvaldes till revisor och Stig Hultén blir revisorsersättare. Vi tackade avgående styrelsemedlemmar för deras insatser under året innan Barbro avslutade mötet.

Efter årsmötet dukade vi fram smörgåstårta, gott att dricka och kaffe och kaka. Goda samtal och glada skratt följde!

Styrelsen ser fram emot ett nytt föreningsår 2019 och ett fantastiskt samarbete med alla de medlemmar som kommer att ingå i olika arbetsgrupper: Medlemsaktiviteter, Påverkan och intressepolitik, Mässor, utbildning och föreläsningar, Sociala medier, Erfarenhetsgrupp för män, Nätverk och Sponsring. Vill du vara med? Hör av dig! Du behövs!

Anhörigas Riksförbunds årsmöte

I början av april samlades 59 ombud från 32 anhörigföreningar på Scandic Star Hotel i utkanten av staden Lund.
Vi var två från styrelsen som deltog, gamla och nya ordförande. Det var två intensiva och intressanta dagar fyllda med formalia och diskussioner. 

Vi samlades för att umgås och diskutera de frågor som aktualiserats av förbundsstyrelse och motionärer. Med motionärer syftar jag inte på de som är ute i löpspåret utan på person/förening som lämnat in en motion till årsmötet. Förenklat kan man säga att en motion är en fråga, synpunkt eller förslag.

Första dagen bestod av själva årsmötet som klarades av i rask takt. Ordförande för årsmötet var ett politikerproffs från Lund, Tove Klette. Det blev inte så många  diskussioner under årsmötet, en diskussion som blev var om medlemsavgift till förbundet. Årsmötet beslutade att anhörigföreningarnas avgift till förbundet ska höjas med 5 kr per medlem.
Kvällen avslutades med en trivsam middag med lokal underhållning. Ett bra tillfälle att knyta kontakter och diskutera.

Det framfördes önskemål om att Anhörigas riksförbund ska vara mer aktiva i debatten, speciellt nu när det är valår. förbundsstyrelsen och kansliet tog det till sig och lovade att opinionsbildningen kommer att prioriteras fram till valet i höst. 

Efter en god natts sömn och en gedigen frukost var vi laddade inför andra dagen som började med en föreläsning. Föreläsare var Martina Takter som forskar om anhörigskap. En intressant föreläsning med rubriken “visst behöver anhöriga stöd men varför?”
Sedan hade vi gruppdiskussioner utifrån ämnen som vi själva valde. Exempel på ämnen som diskuterades är: medlemsrekrytering, riksförbundets verksamhetsplan, anhörigråd och samtycke.

Källa: Tidningen Vi anhöriga nr 1/2018

Årsmöte i Anhörigföreningen

Tisdagen den 27 februari hade vi årsmöte i Anhörigföreningen Göteborg. Det var föreningens sjätte årsmöte och vi var tjugo personer som hade hörsammat kallelse och inbjudan. Per Johan Ekelöf var kvällens ordförande och Jaana Laitala sekreterare. Förhandlingarna löpte bra och vår revisor Leif  Sundberg gav styrelsen ansvarsfrihet. Lena Hultén, som varit ordförande i föreningen sedan starten lämnade över klubban till Jaana Laitala och Elisabet Ljungström valdes in som ny ledamot i styrelsen. Vi tackade Billa Bergren för väl utfört arbete som kassör.

Så här blir då den delvis nya styrelsen:

Jaana Laitala, ny ordförande, Lena Hultén, Mats Hällqvist och Elisabet Ljungström ordinarie ledamöter samt Irene Backman Katsiogannis och  Per Johan Ekelöf  ersättare.

Vi hälsar Jaana välkommen som vår nya ordförande och Elisabet som nyvald ledamot! Ser fram emot ett nytt spännande år tillsammans!

Efter mötet avnjöt vi en italiensk buffé och lite gott att dricka. De goda samtalen flödade. En trevlig kväll!

Vill du veta mer?

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

Ekonomi 2016/2017

Förslag Budget 2018

Årsmöte i Anhörigföreningen

Torsdagen den 30 mars hade vi årsmöte i Anhörigföreningen Göteborg. Det var föreningens femte. Vi var tjugo personer, Per Johan var kvällens ordförande och Jaana var sekreterare. Förhandlingarna löpte bra och vår revisor Leif rekommenderade att styrelsen skulle få ansvarsfrihet vilket vi också fick. Efter mötet avnjöt vi en italiensk buffé och lite gott att dricka. De goda samtalen flödade. En trevlig kväll!

Vad har hänt under 2016? Läs verksamhetsberättelsen här

Årsmöte NSPHiG 2016

27 april hade NSPHiG sitt årsmöte och som vanligt behandlades punkter som bl a ekonomi och styrelsens ansvarsfrihet. En nyhet är att man fortsättningsvis kommer att skilja mellan styrelse- och nätverksmöten. Vid styrelsemötena deltar endast föreningar som är medlemmar i NSPHiG medan även associerade föreningar, som valt att av olika anledningar stå utanför medlemskap, är välkomna på nätverksmöten. Dessa kommer att ha formen av informationsutbyte och diskussion men inga beslut om verksamhetens ekonomi mm. Målet är att ha högt i tak och en levande dialog.

Årsmöte i Anhörigföreningen Göteborg

Den 31 mars hade Anhörigföreningen årsmöte, det fjärde i ordningen sedan starten. Per Johan skötte klubban och Billa protokollet. Vi följde dagordningen som sig bör och vår revisor Leif Sundberg, som granskat räkenskaperna, tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

Det blev del förändringar i styrelsen, så här ser den ut: Lena Hultén, ordförande (omval), Per Johan Ekelöf (omval), Mats Hällqvist (omval), Jaana Laitala (nyval) och Billa Berggren (nyval), ledamöter, Maianne Stridh (nyval) och Sture Andersson (nyval), ersättare. Bibi Lang (nyval) och Elisabet Hinder (nyval), valberedningen. Vi hälsar nya och gamla styrelsemedlemmar välkomna till ett nytt och roligt år!

Efter förhandlingarna bjöd föreningen på en god buffé som Marianne och Billa handlat och fixat, tack för det!

Läs Verksamhetsberättelse 2015760