Välkommen till

Anhörig Göteborg

Aktuellt

Nka:s Nyhetsbrev nr 7

Om Anhörig Göteborg

Vi är en politiskt och religiöst obunden förening som stödjer anhöriga till närstående med psykisk eller fysisk ohälsa.

På våra möten träffar du andra som har liknande erfarenheter och problem som du själv.

Vårt mål är att påverka politiker, sjukvård och aktuella myndigheter så att du får allt stöd du är berättigad till!