Kartläggning av anhörigstöd

Göteborg Stads anhörigkonsulenter har gjort en kartläggning av det stöd som finns att få för dig och din närstående! Här kommer listan!

För anhöriga som ger stöd till personer under 65 år

För anhöriga som ger stöd till personer över 65 år

 

Anhörigkonsulenter

Göteborgs kommun har i alla stadsdelar, anhörigkonsulenter med ansvar att ge stöd till anhöriga.

Enligt 10§ 5 kap. Socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Till dig som är anhörig till en person över 65 år

Du som vårdar eller stödjer en person kan själv behöva stöd i det viktiga arbete du utför.

Här nedan kommer övergripande information om vad Göteborgs Stad kan göra för att stödja dig.

Biståndshandläggare Biståndshandläggaren kan ge dig råd och hjälpa till att göra en ansökan om service eller andra tjänster inom äldreomsorgen. Det kan till exempel vara hemtjänst, dagverksamhet, avlastning och äldreboende. Efter ansökan görs en utredning och handläggaren fattar ett biståndsbeslut. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. För att få den avlastning du har rätt till finns ett antal tjänster som underlättar för både din närstående och för dig

Stadsdelens biståndshandläggare kan hjälpa dig med följande:

Hemtjänst Av hemtjänsten kan din närstående få hjälp med personlig hygien, hushållsysslor som städ och tvätt och annat. Din närstående ansöker om den hjälp som önskas. Kontakta din biståndshandläggare via Kontaktcenter 031-365 00 00.

Avlösning För att avlasta dig när du t.ex. behöver uträtta ärenden eller resa bort finns möjlighet till avlösning. En utvald avlösare är då tillsammans med din närstående. Avlösningen kostar inget. Kontakta din biståndshandläggare via Kontaktcenter 031-365 00 00.

Dagverksamhet Dagverksamheten ger en möjlighet för närstående att komma ut, träffa andra och vara med i olika aktiviteter. Dagverksamhet finns både för personer med demenssjukdom och för dem som önskar social samvaro. Dagverksamheten är också till som avlastning för dig. Den kostar inget, man betalar endast för förtäringen. Kontakta din biståndshandläggare via Kontaktcenter 031-365 00 00

Hemvårdsbidrag Hemvårdsbidrag kan betalas ut till din närstående när du som anhörig vårdar. Din närstående ersätter sedan dig. Kontakta din biståndshandläggare via Kontaktcenter 031-365 00 00.

Korttidsboende När du som anhörig behöver en längre tids avlastning, finns möjlighet för din närstående att komma till ett korttidsboende. Kontakta din biståndshandläggare via Kontaktcenter 031-365 00 00.

Äldreboende När din närstående inte längre kan bo kvar hemma är det dags att ansöka om en plats på ett äldreboende. Kontakta din biståndshandläggare via Kontaktcenter 031-365 00 00.

Färdtjänst Färdtjänst får din närstående ansöka om när det blir svårt att resa med kollektivtrafiken på grund av funktionsnedsättning. Läkarintyg krävs. Kontakta Göteborgs Stads Färdtjänst 031-41 95 90. E-post: fardtjansten@fardtjansten.goteborg.se

Mötesplats-Kulturhus & Träffpunkter Du och din närstående är välkomna till de aktiviteter och mötesplatser som finns. Där kan ni delta i många olika aktiviteter och umgås med andra. Information finns på Göteborgs stads hemsida www.goteborg.se

Fixare Fixaren är till för personer över 67 år. Fixaren kan komma hem och hjälpa till med att fästa elsladdar, byta glödlampor, sätta upp tavlor mm. Tjänsten är kostnadsfri, men man får själv stå för eventuella materialkostnader. Fixaren når du via Kontaktcenter 031-365 00 00

Hemsjukvård Om din närstående har ett varaktigt behov av hälso- och sjukvård och inte kan ta sig till en vårdcentral, finns möjlighet till hemsjukvård. Bedömning av om du har rätt till hemsjukvård görs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut i stadsdelen. Hemsjukvården når du via Kontaktcenter 031-365 00 00.

Kontaktcenter 031-365 00 00 Göteborgs Stads kontaktcenter ger vägledning och information om stadens tjänster De svarar på frågor eller vägleder till rätt verksamhet eller person, t.ex. din biståndshandläggare.