Göteborgs kommun har i alla stadsdelar anhörigkonsulenter, med ansvar att ge stöd till anhöriga.

Anhörigstöd är till för dig som stödjer en närstående som på grund av sjukdom, missbruk, beroende, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är i behov av ditt stöd. Anhörigstödet erbjuder samtal, enskilt eller i grupp, information, råd och vägledning. 

Här hittar du kontaktuppgifter till stadens anhörigkonsulenter