Nka:s Nyhetsbrev nr 6

Några rubriker:

 • Anhörigmedverkan i forskning sticker ut
 • Ökat fokus på barn som anhöriga i landets kommuner
 • Anhörigdag i Göteborg: ”Viktigt att få ta del av andras erfarenheter”
 • Utvecklingsdag i Borås för att stärka anhörigperspektivet

Läs hela brevet här

NSPH Nyhetsbrev nr 6 2022: Valrörelse och nytt projekt

Här kommer senaste nyhetsbrevet från NSPH. Här kan du anmäla dig till paneldebatt med politiker och en konferens ”Psykisk ohälsa har ingen ålder”

God läsning!

Läs brevet här!

Politikerutfrågning inför valet

Anhörig Göteborg har hittills varit med på två utfrågningar anordnade av NSPH i Västra Götaland, en med kommunpolitiker och en med regionpolitiker. De hölls den 9 juni respektive den 16 juni. Eftersom vi är medlemmar i NSPH i Västra Götaland deltog vi i utfrågningen.

Elisabet Ljungström representerade oss den 9 juni och hon skriver så här:

Två från Kommunstyrelsen (Marina Johansson S och Karin Pleijel mp) deltog, några av de andra var ordförande i socialnämnder. SD var det enda parti som inte var representerad. Var en riktigt bra tillställning och jag kände jag fick gehör.

Jag tog upp följande frågor:

 • Regeringen fattade den 14 april i år beslut om en nationell anhörigstrategi.

Den 5 oktober kommer enligt plan ett förslag till ”Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för anhörigstöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående” att behandlas på Kommunstyrelsens sammanträde. Om KS fattar beslut enligt förslaget, hur bör de, enligt ditt parti, implementeras i kommunens verksamheter? Hur kommer de att följas upp?

Lite spridda svar. Positiva. Kontentan var att det är viktigt med mer kunskap. Tror inte de riktigt hade kläm på strategin. De får väl läsa kommunens riktlinjer när de är beslutade.

 • I Göteborg finns fn 16 anhörigkonsulenter som ger stöd till anhöriga. Idag finns en chef för konsulenter för anhöriga som har närstående under 65 år, medan konsulenterna som ger stöd till anhöriga vars närstående är över 65 år har flera olika chefer.

Det är rörigt och svårt för anhöriga att veta vart man skall vända sig, anhöriga har lättare att hitta Anhörig Göteborg och många känner inte till att det finns ett anhörigstöd i kommunen.  Ett gemensamt anhörigstöd skulle bli mer jämlikt och effektivt och tillgängligheten för medborgarna skulle öka. Finns inom ditt parti någon tanke att slå samman anhörigstödet till en enhet oavsett till vem man ger anhörigstöd?

Detta verkade vara nytt för alla. Uppfattade att de tyckte att så kan det inte vara. Viktigt samla anhörigkonsulenterna under en hatt. Karin Pleijel föreslog att vi skulle skriva till förvaltningarna.

 • I många kommuner ingår det i anhörigkonsulenternas ansvar att ge eller samverka runt barn som är anhöriga. I Göteborg är det inte så. Varför? Finns i ditt parti några planer för att förändra detta?

Detta var också en nyhet för alla att konsulenterna inte ger stöd eller arbetar med barn som anhöriga. En av politikern  ville skilja på barn som anhöriga som hjälper sin närstående och andra barn som anhöriga – syskon. Förstod inte vitsen med det. Hon frågade vidare om det är anhörigkonsulenterna eller socialtjänsten som skall stötta barnen. Lite dum fråga tycker jag då svaret tycker jag är att skolan är oerhört viktig för dessa barn. Det är där man kan upptäcka deras situation och behov men att skolan sedan får ta kontakter och samarbeta med andra – socialtjänst, en bra anhörigkonsulent kan bidra o.s.v. Karin Pleijels kommentar var att det i organisationerna nu är så slimmat på tjänsterna (skola ,socialtjänst m.m.) så de har inget tidsutrymme att ta kontakter. Var ett helt absurt uttalande då samarbete mellan olika instanser är helt avgörande för att man skall nå resultat. Är ju det man under de senaste åren pratar om vad gäller barn och ungdomar. Funderade sedan på om detta uttalande var ett slag mot den rådande politiken i Göteborg. Fick inte chans att säga emot henne

 • Samordnad individuell plan, SIP, har varit ett verktyg som funnits länge, men i de flesta uppföljningar visat sig inte användas i tillräcklig omfattning. Hur kan det, enligt ditt parti, säkerställas att den används som avsett?

Svaret från politikerna var att alla höll med och suckade. Sonny fick tillfälle att berätta att det gjort brukarrevision som resulterat i tjänster i regionen Han sa dock att detta inte räcker.

Marina tog på mötet upp vår skrivelse som ledde till att Göteborgs riktlinjer bordlades och skulle jobbas mer med. Kul.

Efter mötet kom hon och hennes stadssekreterare fram till mej och sa att vi skulle få förslaget som tjänstemännen nu reviderar så vi kunde titta på det innan beslut om Göteborgs riktlinjer tas i KS. Det gör vi väldigt gärna sa jag. Sedan undrade de lite över våra argument för att samla alla anhörigkonsulenter i en enhet.  Kontaktpersonsverksamheten har man tydligen samlat i en enhet enligt stadssekreteraren. De skulle höra av sig om detta. 

Mötet kändes bra, men alla fick inte tillfälle att fråga. Detta trots att Sonny försökte hålla politikernas inlägg korta.

Ja så gick det till.

Elisabet

Den 16 juni anordnade NSPHi Västra Götaland en utfrågning med regionpolitiker. Anhörig Göteborg representerades av Annika Sydberger Norrman och Lena Eilersson. Annika och Lena fick skicka in frågorna i förväg.

De sände in följande frågor:

 • Regeringen fattade beslut om en nationell anhörigstrategi den 14 april i år. Hur kommer den att implementeras i regionens verksamheter? Hur kommer den att följas upp?
 • Har er region en antagen anhörigstrategi eller policy för stöd till anhöriga? Om inte – är ni beredda att se till att en sådan tas fram? Om ja hur följs den upp?
 • Anser ni att hälso- och sjukvårdens personal ska ha skyldighet att informera anhöriga om möjligheten att få stöd för egen del i sin anhörigroll? Om ja, hur kan det säkerställas att det sker?
 • Hur medvetna är ni om hur mycket anhöriga agerar i samband med vård och hur ser ni på det?

Så här sa Annika och Lena:

Varje fråga från varje förening besvarades en och en av varje politiker, det drog ut på tiden, så vår första fråga var den enda som hanns med! Och här var kunskapsnivån låg, Annika och Lena trodde nog inte att den nationella anhörigstrategin var känd – ännu?

Nästa politikerutfrågning sker den 18 augusti. Då bjuder Funktionsrätt in. Våra representanter Lena Eilersson och Yvonne Munch kommer att vara på plats!

I Lust och Nöd

Den 10 maj hade SPF Seniorerna ett webbinarium med rubriken ”Tillsammans – mindre ensam”, där de ville synliggöra anhöriga och deras insatser samt den ofrivilliga ensamhet man kan drabbas av i denna situation. De ville också upplysa om det stöd och den hjälp som finns att få.

Medverkande i webbinariet:
Susanne Rolfner Suvanto, NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Julia Charleson och Anette Karlsson, Anhöriglinjen, Anhörigas Riksförbund
Lisa Schjelde och Helena Holmberg, projektledare Bräcke diakoni
Kerstin Segesten, professor i vårdvetenskap, SPF Seniorerna Göteborg
Irén Bråsth, anhörig

Webbinariet gavs i samarbete med Bräcke Diakonis projekt ”I Lust och Nöd”. Du kan lyssna på webbinariet i efterhand via länken här

Ungefär 30 minuter in i programmet får vi lyssna på Iren Bråsth, anhörig och medlem i Anhörig Göteborg. Iren berättar om sin situation och delar med sig av sina kloka tankar. Jag rekommenderar dig varmt att lyssna!

Iren Bråsth

Var är min man?

Den 16 maj var Anhörig Göteborg på Göteborgs Stadsteater och såg den mycket berörande föreställningen ”Var är min man?” Den handlade om Bollan och hennes man Andreas, som fått Alzheimers.

Bollan och Andreas skulle åldras tillsammans. De längtade efter att få ta barnbarnen till Liseberg. Att få åka karusell och äta spunnet socker med dem. Det blev inte så. De hann inte. När Andreas insjuknar i Alzheimer ställs den trygga tillvaron på paus. En drabbande monolog om att vara nära anhörig under en svår period i livet. Med Marie Delleskog, regi Carina M Johansson, manus Ylva Lööf.

Efteråt lyssnade vi på Ingmar Skoog som är föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet. Han är en ofta tillfrågad expert när det kommer till äldres liv och hälsa. Han talade om hur viktigt det är att vi förebygger demenssjukdomar. Att vi kollar blodtryck, kolesterol, diabetes men också hur viktigt det är med motion, kultur, hjärngympa och inte minst socialt umgänge!

Bakom arrangemanget stod Alzheimerfonden.

En mycket sevärd och tänkvärd föreställning!

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Var-ar-min-man-1030x874.jpg
Från vänster Bo, Elisabet, Ann-Marie och Mats

Anhörigdag på Dalheimers hus

Den 18 maj anordnade Funktionsrätt Västra Götaland, Nka, FUB,Riksförbundet Huntingtons sjukdom, Studieförbundet Vuxenskolan och ABF  en Anhörigdag på Dalheimers hus.

Anhörig Göteborg hade ett bokbord under dagen med många intresserade deltagare!

Elisabet hälsar välkommen!
Annika talar med besökare.

Programmet innehöll en rad mycket bra föreläsningar och informationer.

Under rubriken Att möta föräldrar pratade Christopher Gillberg, Professor i barn- och ungdomspsykiatri och berättade om sin erfarenhet av att möta föräldrar.

Därefter följde ett samtal, som leddes av Maria Ahlkvist, Nka, med tre föräldrar  med barn med funktionsnedsättning om anhörigskap i familjen.

Föräldrarna till Inez, Jonathan och Rasmus

Cassandra Sääf, projektledare för projektet Återhämtningsguiden från NSPH i Skåne (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) presenterade ett material framarbetat i projektet som kan fungera som verktyg för återhämtning.

På eftermiddagen intervjuades Fanny Ambjörnsson, författare till boken ”Om Nadja” och syster till Najda. 

Därefter berättade anhörigstödjare i Borås stad  om sitt arbete att möta och stödja barn som anhöriga. Tillsammans med Svenska kyrkan har man utvecklat en bra modell.

Den av regeringen beslutade nationella anhörigstrategin presenterades sammanfattningsvis av Maria Ahlqvist – Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga)

Brita Rudberg Österberg som är präst och verkar i Västra Frölunda presenterade avslutningsvis och Livsstegen – Hur självhjälpsprogram i 12 steg.

Sammantaget var det en riktigt bra dag med goda, värdefulla och intressanta föreläsningar och samtal.

Förutom de som deltog på plats kunde programpunkterna följas via webben. På Nkas hemsida kan du nu i efterhand ta del av hela dagen.

Här hittar du till Anhörigdagen

Lyckad påverkan!

Göteborgs Stad håller på att redigera sin riktlinjer för anhörigstöd. Det visste vi, för vi prenumererar på stadens nämndhandlingar. Den 27 april skulle kommunstyrelsen ta upp ärendet. På hemväg från Anhörigas Riksförbunds årsmöte skrev en av våra styrelseledamöter en skrivelse där hon kommenterade vad vi tyckte om riktlinjerna:

Läs brevet här!

Beslutet om riktlinjer för anhörigstöd bordlades och idag fick vi följande brev från en stadssekreterare:

Läs här!

bildbanksillustrationer, clip art samt tecknat material och ikoner med mänskliga händer klappar. folk publiken applåderar för att gratulera framgång jobb. handen tummen upp. affärsteam jublande och ovationer vektor koncept - fira

Nka:s nyhetsbrev nr 4

Nka bjuder in till en webbinarievecka som startar den 3 maj.

Detta med anledning av den nya nationella anhörigstrategin!

Läs och lyssna ifrån länken nedan!

Läs nyhetsbrevet här!