En fin sommar önskar vi er alla!

Vem applåderar för de anhöriga?

I veckan som gick publicerade GP vår insändare “Vem applåderar för de anhöriga”. Vi skrev under med några föreningar i Göteborg med omnejd. Läs insändaren här:

 (Bild: Gorm, Kallestad)

Högre lön istället för applåder till sjukvårdens anställda? Absolut! Men vi anhöriga då? Som varken får applåder eller lön? Vi som redan före covid-19 var 1,3 miljoner personer som sparade cirka 183 miljarder kronor åt staten varje år genom att vårda och ta hand om våra närstående. Siffror som sannolikt ökar nu.

Under coronapandemin, när möjligheterna till avlastning genom dagcentraler, daglig verksamhet och korttidsboende har minskats eller helt försvunnit, får vi anhöriga en ännu större börda.

Det är inte en slump att samtalen till Anhörigas Riksförbunds hjälplinje, Anhöriglinjen, ökar kraftigt.

Ingen lag säger att anhöriga är skyldiga att hjälpa till – inte ens äktenskapsbalken. Vård av närstående måste bygga på frivillighet. Att bli tvingad in i ett anhörigskap och rollen som vårdare kan medföra negativa konsekvenser både för anhöriga och de som vårdas.

Vi anhöriga skulle må mycket bättre om vi togs på allvar och tillfrågades om vi är villiga att hjälpa till med olika saker, om vi fick diskutera om vilka uppgifter vi kan tänka oss att utföra och vilka vi önskar att få hjälp med från det offentliga. Det är väldigt mycket mer stärkande än om man känner sig tvingad för att man är osäker på vad som skulle hända med ens närstående annars.

Vi är någons förälder, syskon, son eller dotter, partner, granne eller vän. Lämna inte oss utanför! Och glöm inte att även barn under 18 år kan vara anhöriga och behöva stöd.

Anhörig Göteborg

Anhörigföreningen i Kungsbacka

Anhörigföreningen i Mölndal

Anhörigföreningen Omtanken – Ale och Biskopsgårdens Anhörigförening

Inbjudan till onlinemöten: “Livetsomdetkanvara”

Vi har fått en inbjudan till tre onlinesamtal med tre olika teman:

  • Isolering och ensamhet
  • Att vara anhörig
  • Att vara medmänniska

Läs mera och anmäl här!

Frågor och svar inom socialtjänst

Under ”Frågor och svar”, på Socialstyrelsens hemsida finns det nu information som vänder sig till anhöriga, se länk nedan under rubriken Anhöriga (du som vårdar en närstående), längst ned i informationen.

Frågor och svar

Nka:s nyhetsbrev nr 4

Några rubriker:

  • Anhöriga och coronaviruset
  • Forskare undersöker Coronakrisens påverkan på psykiska hälsan
  • Reportage: Kunskap, samtalsstöd och ”egna” vårdkontakter viktigt för anhörigvårdare

Läs nyhetsbrevet här!

NSPHiG lanserar ett nyhetsbrev

Det här är den första utgåvan av nyhetsbrevet. Vi får det för att vi är en av deras medlemsföreningar. Nyhetsbrevet kommer ut en gång per månad.

Läs nyhetsbrevet här!

Projekt TrUSt – ett nytt Arvsfondsprojekt

Projekt TrUst vill skapa trygghet och stärka personer med psykisk funktionsnedsättning i sitt föräldraskap.

Projekt TrUSt är ett treårigt Arvsfondsprojekt som drivs av Bräcke diakoni i samverkan med NSPHiG och Stiftelsen Gyllenkroken. Övriga samarbetspartner är Göteborgs stad, Studieförbundet vuxenskolan samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Projektet startade 1 januari 2020.

Målet är att skriva en handbok samt ett studiecirkelmaterial om föräldraskapsstöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som ska spridas till de verksamheter där föräldrarna finns.

Om du är intresserad eller vill veta mer är du välkommen att kontakta:

Sara Jonåker, projektledare för projekt TrUSt
076-5032617
sara.jonaker@brackediakoni.se

Som TACK för din medverkan får du ett presentkort à 225 kronor.

Läs här deras första nyhetsbrev!

Öppen syskongrupp i Anhörigföreningen Göteborg

Den öppna syskongruppen som vi startade den 14 april i samarbete med Bräcke diakoni/Projekt Vuxensyskon sker digitalt!

Syskongruppen finns till för dig som vuxensyskon, oavsett om du varit delaktig i projektet eller inte. Vi träffas den 11 maj och den 8 juni och delar tankar och känslor som är aktuella för oss just nu. OBS! Du behöver maila rakel.lorner@brackediakoni.se för att få en länk till träffen.Varmt välkommen!
Tid: 17.00- 19.00
Plats: WEBBEN För att delta i gruppen behöver du vara/bli medlem i Anhörigföreningen Göteborg. Obs! Du behöver inte bo i Göteborg för att bli medlem.Tydlig information om medlemskap och ansökningsformulär hittar du på hemsidan.

Funktionsrätt Göteborgs nyhetsbrev nr 4: Fortsatta påverkningar av corona

Läs Nyhetsbrevet här!

NSPH: Nyhetsbrev nr 4 i coronatider

Nationella Hjälplinjen behövs mer än någonsin!

Civilsamhället kan spela en avgörande roll i kristider

Äldres välbefinnande under Corona-pandemin

Läs nyhetsbrevet här!