God Jul och Gott Nytt År

Vi önskar alla våra medlemmar En God Jul och Ett Gott Nytt År!

Julfest med Jenny Nyström

Den 6 december var det dags för Anhörig Göteborgs julfest. Vi var ett tjugotal personer som träffades på Dalheimers hus. Vi började kvällen i matsalen på andra våningen med en jättegod jullandgång. Där fanns allt som hör julen till! Mumsmums!

Mätta och belåtna gick vi ner en våning, där väntade kaffe, pepparkakor, choklad och skumtomtar! Men det bästa av allt, där väntade Brittmo Bernhardsson. Hon berättade om konstnären Jenny Nyström, hennes uppväxt och hennes liv och inte minst hennes fantastiska tomtar! Tomtar som red på grisar, på kameler, på elefanter mm mm. Vi blev så inspirerade och kände nog alla att skulle vi skicka julkort så skulle de vara målade av Jenny Nyström!

Tack för en trevlig kväll alla ni som var där!!

Biobesök i novembermörkret

Biobesök Anhörig Göteborg

Anhörig Göteborg bjöd den 1 november in sina medlemmar att se filmen Vortex på bio Capitol på Skanstorget i Göteborg.

Filmen, som är fransk och regisserad av Gaspar Noé, hade premiär i oktober handlade om anhörigskap mellan man och hustru och mellan föräldrar och den vuxne sonen men också mellan den vuxne sonen och hans föräldrar.

I filmen fick vi träffa ett äldre par som kämpade på genom en alltmer kringskuren och svår vardag i en Parislägenhet till brädden fylld av böcker och prylar – minnen från ett långt och aktivt liv. Makan (Francoise Lebrun) är pensionerad psykiatriker som efter en karriär spenderad med att lappa ihop andras sinnen med fasa märker hur hennes eget börjar fragmenteras. Maken (Dario Argento), kämpar på med sitt bokprojekt om filmberättandets drömska kvalitéer och vill eller kan inte riktigt inse hur illa det är ställt sin älskade livskamrat och fru. Sonen Stephane, (Alex Lutz) som under hela sitt liv levt i drogmissbruk och förlitat sig på föräldrarnas stöd, ser nu hur rollerna blir ombytta och han blir tvungen att axla sitt ansvar som närmaste anhörig.

Filmen berörde alla djupt och lämnade mycket tankar efter sig hos besökarna.

Trots att den var lång, 2 timmar och 20 minuter, gick tiden väldigt fort då filmen var fängslande och i vissa delar väldigt fascinerande.

Vi var 34 personer som såg filmen men skulle ha varit fler om inte sjukdom och annat kommit i vägen.

Efter filmen var vi några som gick vidare till restaurang Skanshof som ligger 100 meter från biografen för att tillsammans prata om filmen och bolla lite med varandra vad man sett och hur man uppfattat olika saker.

Filmkvällen var lyckad, trevlig och givande på många sätt.

Nka:s nyhetsbrev nr 9

 • Se Nka:s webbinarium från anhörigdagen i efterhand
 • Material om den nationella anhörigstrategin
 • Vill synliggöra vuxna barn till föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk
 • Material från projektet I nöd och lust

Ja det är några rubriker i Nka:s välmatade nyhetsbrev. Du vet väl att du kan prenumerera på det?

Läs hela nyhetsbrevet här

Nka:s nyhetsbrev nr 8

Nka:s nyhetsbrev nr 8 är ute nu. Ett mycket fylligt och intressant nyhetsbrev, det finns verkligen något för alla!

Några rubriker

 • Webbinarium på europeiska anhörigdagen – tema jämställdhet
 • Programmet för konferensen Livets möjligheter klart
 • Ny bok från Anna Pella om väntesorg
 • Nätverksträff om digitalt anhörigstöd

Läs hela nyhetsbrevet här!

Nka:s nyhetsbrev nr 7

Några rubriker:

 • Stödlinjer för anhöriga
 • Digital samtalsgrupp för unga som ger stöd och hjälp
 • Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg invigt
 • Förslag på äldreomsorgslag lyfter anhörigperspektivet
 • Digital kväll för vuxensyskon

Läs hela nyhetsbrevet här

Nka:s Nyhetsbrev nr 6

Några rubriker:

 • Anhörigmedverkan i forskning sticker ut
 • Ökat fokus på barn som anhöriga i landets kommuner
 • Anhörigdag i Göteborg: ”Viktigt att få ta del av andras erfarenheter”
 • Utvecklingsdag i Borås för att stärka anhörigperspektivet

Läs hela brevet här

NSPH Nyhetsbrev nr 6 2022: Valrörelse och nytt projekt

Här kommer senaste nyhetsbrevet från NSPH. Här kan du anmäla dig till paneldebatt med politiker och en konferens ”Psykisk ohälsa har ingen ålder”

God läsning!

Läs brevet här!

Politikerutfrågning inför valet

Anhörig Göteborg har hittills varit med på två utfrågningar anordnade av NSPH i Västra Götaland, en med kommunpolitiker och en med regionpolitiker. De hölls den 9 juni respektive den 16 juni. Eftersom vi är medlemmar i NSPH i Västra Götaland deltog vi i utfrågningen.

Elisabet Ljungström representerade oss den 9 juni och hon skriver så här:

Två från Kommunstyrelsen (Marina Johansson S och Karin Pleijel mp) deltog, några av de andra var ordförande i socialnämnder. SD var det enda parti som inte var representerad. Var en riktigt bra tillställning och jag kände jag fick gehör.

Jag tog upp följande frågor:

 • Regeringen fattade den 14 april i år beslut om en nationell anhörigstrategi.

Den 5 oktober kommer enligt plan ett förslag till ”Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för anhörigstöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående” att behandlas på Kommunstyrelsens sammanträde. Om KS fattar beslut enligt förslaget, hur bör de, enligt ditt parti, implementeras i kommunens verksamheter? Hur kommer de att följas upp?

Lite spridda svar. Positiva. Kontentan var att det är viktigt med mer kunskap. Tror inte de riktigt hade kläm på strategin. De får väl läsa kommunens riktlinjer när de är beslutade.

 • I Göteborg finns fn 16 anhörigkonsulenter som ger stöd till anhöriga. Idag finns en chef för konsulenter för anhöriga som har närstående under 65 år, medan konsulenterna som ger stöd till anhöriga vars närstående är över 65 år har flera olika chefer.

Det är rörigt och svårt för anhöriga att veta vart man skall vända sig, anhöriga har lättare att hitta Anhörig Göteborg och många känner inte till att det finns ett anhörigstöd i kommunen.  Ett gemensamt anhörigstöd skulle bli mer jämlikt och effektivt och tillgängligheten för medborgarna skulle öka. Finns inom ditt parti någon tanke att slå samman anhörigstödet till en enhet oavsett till vem man ger anhörigstöd?

Detta verkade vara nytt för alla. Uppfattade att de tyckte att så kan det inte vara. Viktigt samla anhörigkonsulenterna under en hatt. Karin Pleijel föreslog att vi skulle skriva till förvaltningarna.

 • I många kommuner ingår det i anhörigkonsulenternas ansvar att ge eller samverka runt barn som är anhöriga. I Göteborg är det inte så. Varför? Finns i ditt parti några planer för att förändra detta?

Detta var också en nyhet för alla att konsulenterna inte ger stöd eller arbetar med barn som anhöriga. En av politikern  ville skilja på barn som anhöriga som hjälper sin närstående och andra barn som anhöriga – syskon. Förstod inte vitsen med det. Hon frågade vidare om det är anhörigkonsulenterna eller socialtjänsten som skall stötta barnen. Lite dum fråga tycker jag då svaret tycker jag är att skolan är oerhört viktig för dessa barn. Det är där man kan upptäcka deras situation och behov men att skolan sedan får ta kontakter och samarbeta med andra – socialtjänst, en bra anhörigkonsulent kan bidra o.s.v. Karin Pleijels kommentar var att det i organisationerna nu är så slimmat på tjänsterna (skola ,socialtjänst m.m.) så de har inget tidsutrymme att ta kontakter. Var ett helt absurt uttalande då samarbete mellan olika instanser är helt avgörande för att man skall nå resultat. Är ju det man under de senaste åren pratar om vad gäller barn och ungdomar. Funderade sedan på om detta uttalande var ett slag mot den rådande politiken i Göteborg. Fick inte chans att säga emot henne

 • Samordnad individuell plan, SIP, har varit ett verktyg som funnits länge, men i de flesta uppföljningar visat sig inte användas i tillräcklig omfattning. Hur kan det, enligt ditt parti, säkerställas att den används som avsett?

Svaret från politikerna var att alla höll med och suckade. Sonny fick tillfälle att berätta att det gjort brukarrevision som resulterat i tjänster i regionen Han sa dock att detta inte räcker.

Marina tog på mötet upp vår skrivelse som ledde till att Göteborgs riktlinjer bordlades och skulle jobbas mer med. Kul.

Efter mötet kom hon och hennes stadssekreterare fram till mej och sa att vi skulle få förslaget som tjänstemännen nu reviderar så vi kunde titta på det innan beslut om Göteborgs riktlinjer tas i KS. Det gör vi väldigt gärna sa jag. Sedan undrade de lite över våra argument för att samla alla anhörigkonsulenter i en enhet.  Kontaktpersonsverksamheten har man tydligen samlat i en enhet enligt stadssekreteraren. De skulle höra av sig om detta. 

Mötet kändes bra, men alla fick inte tillfälle att fråga. Detta trots att Sonny försökte hålla politikernas inlägg korta.

Ja så gick det till.

Elisabet

Den 16 juni anordnade NSPHi Västra Götaland en utfrågning med regionpolitiker. Anhörig Göteborg representerades av Annika Sydberger Norrman och Lena Eilersson. Annika och Lena fick skicka in frågorna i förväg.

De sände in följande frågor:

 • Regeringen fattade beslut om en nationell anhörigstrategi den 14 april i år. Hur kommer den att implementeras i regionens verksamheter? Hur kommer den att följas upp?
 • Har er region en antagen anhörigstrategi eller policy för stöd till anhöriga? Om inte – är ni beredda att se till att en sådan tas fram? Om ja hur följs den upp?
 • Anser ni att hälso- och sjukvårdens personal ska ha skyldighet att informera anhöriga om möjligheten att få stöd för egen del i sin anhörigroll? Om ja, hur kan det säkerställas att det sker?
 • Hur medvetna är ni om hur mycket anhöriga agerar i samband med vård och hur ser ni på det?

Så här sa Annika och Lena:

Varje fråga från varje förening besvarades en och en av varje politiker, det drog ut på tiden, så vår första fråga var den enda som hanns med! Och här var kunskapsnivån låg, Annika och Lena trodde nog inte att den nationella anhörigstrategin var känd – ännu?

Nästa politikerutfrågning sker den 18 augusti. Då bjuder Funktionsrätt in. Våra representanter Lena Eilersson och Yvonne Munch kommer att vara på plats!

Vi önskar alla våra medlemmar en fin sommar!