Nyhetsbrev från Nka

Som vanligt ett innehållsrikt nyhetsbrev! Du kan prenumerera!

Några rubriker

  • Att uppmärksamma och involvera anhöriga: en vägledning för handläggare
  • Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus
  • En vårdmiljö med relationer som ger kontinuitet, trygghet och delaktighet
  • Vad är bipolär sjukdom? Två nya filmer om bipolär sjukdom

Läs hela nyhetsbrevet här