Anhörigskap på jobbet

Från vänster: Monica Albinsson, Kerstin Jansson, Eva Gabrielsson och Lena Hultén

Idag har vi för fjärde gången medverkat i kursen ”På tal om det som inte syns”, en tvådagarsutbildning som nu är en fast del i IF Metalls kursutbud med ABF Göteborg som huvudman. Här lyfts bland annat psykisk ohälsa och hur man kan prata om det. Anhörig Göteborg medverkar tillsammans med Göteborgs Stads Anhörigstöd.

Idag hade vi 36 vetgiriga deltagare och vi fick många frågor. Vi delade ut material som vi hade med oss.Vi frågade hur många som kände till att det fanns ett kommunalt anhörigstöd. Det var inte många…

Flera representanter från andra organisationer, som t ex Spec, medverkar också i utbildningen. Vi vill mycket gärna etablera liknande samarbeten med andra fackförbund. Idag fick vi lite tips med oss inför det!

SIP betyder samordnad individuell plan

Den 15 mars föreläste Elisabet Hurtado Lundberg från NSPHiG på Anhörigcenter i Centrum om SIP – Samordnad Individuell Plan.

SIP är ett arbetssätt för samordning mellan huvudmän (kommun och landsting) och brukare (närstående). Dels för att organisera vård och stödinsatser och dels för att mötas för att dela med sig av sina kunskaper, behov och resurser.

SIP är lagstadgad sedan 2010 i både HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §).Planen ska upprättas tillsammans med den person som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när insatserna behöver samordnas. Detta gäller oavsett personens ålder eller problem. Syftet med planen är att säkerställa samordning.

Personen själv ska samtycka till att planen upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål, det vill säga inom några dagar. Personen själv ska vara delaktig och ha inflytande i arbetet.

Det är situationen och personens behov som styr vilka som ska delta.

All anställd personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska ta initiativ till en SIP om de upptäcker att behov av samordning finns.  Även anhörig kan ta initiativ och kan delta, om den närstående själv vill det.

 

Länk till Socialstyrelsens Frågor och Svar om SIP

Här är en webbutbildning för dig som vill veta mer

 

 

Projekt Vuxensyskon

Projekt Vuxensyskon handlar om att uppmärksamma dig som har en bror eller en syster med en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

Projektet drivs av Bräcke Diakoni och i vår kommer de att starta upp både samtalsgrupper och en workshop. Läs nedan om projektet och anmäl dig!

Anhörigkurs: När jag inte längre är med

FÖRKUNSKAPSKRAV:
Inga förkunskaper krävs.

KURSLITTERATUR:
Studiecirkelmaterial ”När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden”.

KURSLEDARE:
Britt Grenholm, pensionerad anhörigkonsulent och stödmedlem i Anhörigföreningen Göteborg. Britt har tidigare haft liknande grupper.

BRA ATT VETA:
Inför kursstart skickas en kallelse/faktura. Har du angett mejladress skickas kallelse/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.

För mer information: Madeleine Käll
Tel: 031-707 18 22
Mail: madeleine.kall@sv.se

Inbjudan styrelseutbildning för ideella föreningar

Vi har fått en inbjudan till en utbildning som Coompanion i samarbete med Social resursförvaltning ordnar. Den är kostnadsfri, anmäl dig gärna!  Vår förening växer och vi behöver fler aktiva medlemmar.
Här kan du läsa mer:
Coompanion erbjuder i samarbete med Göteborgs Stad, Social resursförvaltning en kostnadsfri styrelseutbildning för ledamöter i sociala företag och ideella föreningar. Den riktar sig främst till personer som inte dagligen arbetar med eller i sociala företag men som vill bidra med sin tid och kompetens till de allt fler sociala företag och föreningar som är i behov av erfarna och engagerade ledamöter.
Utbildningen genomförs under fem tillfällen, kl. 17.00 – 20.00 varje gång:12/12 – Socialt företagande med Pär Olofsson
9/1 – Det strategiska styrelsearbetet med Joachim Keim
16/1 – Ekonomistyrning och nyckeltal med Jan Svensson
23/1 – Att vara arbetsgivare med Pär Olofsson
30/1 – Bidrag och stöd från Göteborg Stad med Stefan LarssonPlats: Social resursförvaltning, Gårdavägen 2 Göteborg
Anmäl dig till: goteborg@coompanion.se