SIP betyder samordnad individuell plan

Den 15 mars föreläste Elisabet Hurtado Lundberg från NSPHiG på Anhörigcenter i Centrum om SIP – Samordnad Individuell Plan.

SIP är ett arbetssätt för samordning mellan huvudmän (kommun och landsting) och brukare (närstående). Dels för att organisera vård och stödinsatser och dels för att mötas för att dela med sig av sina kunskaper, behov och resurser.

SIP är lagstadgad sedan 2010 i både HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §).Planen ska upprättas tillsammans med den person som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när insatserna behöver samordnas. Detta gäller oavsett personens ålder eller problem. Syftet med planen är att säkerställa samordning.

Personen själv ska samtycka till att planen upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål, det vill säga inom några dagar. Personen själv ska vara delaktig och ha inflytande i arbetet.

Det är situationen och personens behov som styr vilka som ska delta.

All anställd personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska ta initiativ till en SIP om de upptäcker att behov av samordning finns.  Även anhörig kan ta initiativ och kan delta, om den närstående själv vill det.

 

Länk till Socialstyrelsens Frågor och Svar om SIP

Här är en webbutbildning för dig som vill veta mer

 

 

Nkas Webbinarium

Via nedanstående länk kan du se Nkas webbinarium Utveckling och stöd i samverkan och partnerskap med anhöriga.

http://http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbinarier-2018/utveckling-och-stod-i-samverkan-och-partnerskap-med-anhoriga/

Delta i NKA:s webbinarier!

Nka erbjuder ett antal webbinarier under hösten inom flera områden som både vänder sig till personal, frivilligorganisationer och anhöriga.

Nka:s webbinarier är en mötesplats där man kan få ta del av intressanta föreläsningar via video. Som deltagare kan man se och lyssna på presentatörerna och samtidigt vara interaktiv med möjlighet att ställa frågor via chatt och frågepollar.

Innan mötet startar får man en länk via e-post till webbinariet där man loggar in med sitt namn. Man får också intstruktioner hur webbinariet kommer att gå till.

Vad behöver man för att kunna medverka?
En dator, smartphone eller surfplatta. En skaplig Internetuppkoppling. Mobilt bredband rekommenderas ej. Som deltagare kan man se och lyssna på presentatörerna och kan kommunicera med alla via chatt.

Här nedan ser du vilka datum och föreläsningar du kan delta i. I länkarna finns anmälan!

11 oktober kl. 15:00-16:15
om sömn och sömnsvårigheter hos barn och unga med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar. Med Mirjam Ekstedt och Ann-Kristin Ölund.

26 oktober kl. 14:00-15:00
om kunskapsöversikten som handlar om stödprogram till anhöriga som ger insatser till närstående med stroke. Med Eva Månsson Lexell.

8 november kl. 14:00-15:00
om kunskapsöversikten Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa. Med Iréne Ericsson och Marie Persson.

vaxjoaina