Inspirationsdag om anhörigstöd 2020

Det var en berörande och berikande dag, helt och hållet digital, vi börjar bli vana! Jag vill nämna några saker som var särskilt bra och tänkvärda.

Anki Sandberg, ordförande i NSPH inledde.

Hon sade: “Anhörigstöd är en blind fläck inom vård och omsorg. Vi kämpar för att synas och höras. Vi behöver påverka så att vården och omsorgen tar till vara vår kunskap. Anhörigkonsulenter är viktiga allierade, likaså de föreningar som finns.”

Annika Strandhäll var nästa talare.

Hon höll et mycket personligt tal om sin sambo sedan nitton år, Thomas, som tagit sitt liv. Hon betonade hur viktigt det är att vara öppen och tala om det svåra. Alla kan drabbas. Hon och familjen valde att vara öppna. Hon hade fått väldigt många berättelser från anhöriga.

Psykisk ohälsa är en folksjukdom idag. 20% drabbas och det är ett stort problem bland barn och unga. Det är viktigt att tala öppet, det är inte skamfullt!

Vad kan politiker göra? Jo satsa resurser på anhöriga! Uppvärdera anhöriga. Det är viktigt att tala om psykisk ohälsa redan i skolan.

Så till Mats Ewertzon som hade satt rubriken “Anhörigas möte med den psykiatriska vården”

Mats visade hur man jämfört anhörigas delaktighet i vården, en jämförelse mellan Sverige och Australien. I Sverige kände man sig klart mindre delaktig…

Vilka aspekter kan inverka?

Vården – har ej tid, har ej utbildning, det kostar och sekretessen

Patienten – vill vara självständig, vill ej belasta sin anhöriga

Anhöriga – Kommunikationsproblem med vården, bemötandet, maktlöshet, utanförskap

Mats har sett att det finns ett klart samband mellan bemötande och känsla av utanförskap. Han poängterar också att det är bra att ha lokalt förankrade riktlinjer för stöd åt anhöriga.

Åsa Moberg talade om “Anhöriga – de omöjliga?”

Åsa talade först om den attitydskillnad hon hade märkt när hon varit anhörig till sin pappa i jfr med när hon varit anhörig till sin sambo Adam som var bipolär. Hon tycker att anhöriga är osynliga, hon förstår inte varför det måste vara så! Hon talade också om hur en psykisk sjuk är en nejsägare och då gäller det för vården att ställa frågan så att ett nej blir ett ja! Hur ska man agera som anhörig? Man bör undvika konflikter….

Åsa fick frågan hur man kan förbättra för anhöriga? Hon hade två tips:

– Lyssna på patienten!

– Välkomna ett nätverk in i vården!

Det var några av dagens föredragshållare. Vill du läsa mer och lyssna? Se nedan!

Nationella Anhörigdagen den 6 oktober

6 oktober är traditionellt den nationella anhörigdagen, då anhöriga runt om i Sverige ställer sig på gator och torg och delger sina historier och sprider information om hur man kan få stöd.

I Göteborg anordnas dagen av kommunens Anhörigstöd och i år hade man valt att, tillsammans med Bräcke Diakoni Nationellt kompetenscenter anhöriga (NKA) och Anhörigföreningen, stå på Nordstadstorget.

Representanter för de olika verksamheterna stod i gröna jackor med tryck, spridda på torget. Alla bord var välförsedda med informationsmaterial och det fanns en soffa och stolar att sitta i för den som ville ha ett längre samtal eller bara ville vila benen en stund.

Inledningsvis strömmade människor med beslutsamma miner på väg mot sina mål. De flesta hade annat att tänka på men allteftersom dagen framskred blev tempot litet lugnare och det blev lättare att ta kontakt och erbjuda information.

Vi hade nog alla vårt eget sätt att närma oss människorna men ofta visade det sig att det visst fanns ett anhörigskap hos den man mötte. Många kände inte till de stödjande verksamheter som finns och många hade behov av att lätta sitt hjärta.

Fina samtal och tankar som förhoppningsvis ger ökad kunskap om att hjälp och stöd finns att få! Och en och annan ny medlem i föreningen….