Anhörigstöd hösten 2021

Anhörigstöd för dig med närstående över 65 år

I nedanstående länk hittar du all information om ovanstående kategorier:

Program anhörigstöd ht 2021

Nationella Anhörigdagen den 6 oktober

6 oktober är traditionellt den nationella anhörigdagen, då anhöriga runt om i Sverige ställer sig på gator och torg och delger sina historier och sprider information om hur man kan få stöd.

I Göteborg anordnas dagen av kommunens Anhörigstöd och i år hade man valt att, tillsammans med Bräcke Diakoni Nationellt kompetenscenter anhöriga (NKA) och Anhörigföreningen, stå på Nordstadstorget.

Representanter för de olika verksamheterna stod i gröna jackor med tryck, spridda på torget. Alla bord var välförsedda med informationsmaterial och det fanns en soffa och stolar att sitta i för den som ville ha ett längre samtal eller bara ville vila benen en stund.

Inledningsvis strömmade människor med beslutsamma miner på väg mot sina mål. De flesta hade annat att tänka på men allteftersom dagen framskred blev tempot litet lugnare och det blev lättare att ta kontakt och erbjuda information.

Vi hade nog alla vårt eget sätt att närma oss människorna men ofta visade det sig att det visst fanns ett anhörigskap hos den man mötte. Många kände inte till de stödjande verksamheter som finns och många hade behov av att lätta sitt hjärta.

Fina samtal och tankar som förhoppningsvis ger ökad kunskap om att hjälp och stöd finns att få! Och en och annan ny medlem i föreningen….

 

 

Lyssna på forskarseminarium imorgon 21/9, anhöriga glöms bort när vården och samhället satsar på individen.

Anhöriga glöms bort när vården och samhället satsar på individen.

Imorgon kan du lyssna på ett livesänt forskarseminarium 13.15-14.45 från NKA via denna länk:https://play.lnu.se/media/t/0_u0fe7h2h

Var femte svensk ger idag omsorg till en närstående som har en sjukdom, funktionshinder eller svårigheter att hantera vardagen på grund av hög ålder. Anhörigas insatser innebär stora besparingar för samhället men trots det glöms gruppen bort när det satsas på teknik och stöd som kan underlätta i vardagen.

Arvid Karsvall, forskare vid Nka
– Samhället bygger idag kring en idé om att vi ska uppfylla den enskilda individens behov. Anhöriga glöms bort och inkluderas inte när nya stöd utveckas, säger Arvid Karsvall, forskare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).
Fredag den 21 september bjuder han in till forskningsseminarium för diskussion om sin påbörjade rapport om möjligheter och risker med att utveckla stöd för anhöriga
– När man utvecklar stöd till anhöriga är det viktigt att tänka på att inte skapa stöd som kan användas av den anhöriga för att göra en del av kommunens arbete. Då blir det en belastning och inte ett stöd.

Göteborgs stads anhörigkonsulenter

Göteborgs kommun har, i sina stadsdelar, anhörigkonsulenter vars uppgift är att ge stöd till anhöriga.

Här finner du kontaktuppgifter till anhörigkonsulenterna. Du hittar även information på Göteborgs kommun och under Aktiviteter på denna hemsida finner du aktiviteter som anhörigkonsulenterna erbjuder.

anhörigkonsulenter 2017