Länkar

Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig.  Förbundet består av cirka 50 föreningar med 3 500 medlemmar över hela Sverige.

Anhörigas riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga oavsett ålder, kön eller diagnos hos den närstående.

Alzheimer Sverige

Alzheimer Sverige ger stöd och råd till personer med Alzheimers sjukdom eller annan svår kognitiv hjärnsjukdom samt till deras närstående och anhöriga

NSPHiG

(Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg) är en brukarorganisation som samlar 14 underföreningar för personer med diagnoser inom psykisk ohälsa

Svenskt Demenscentrum

SDC arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle.

NKA

Nationellt kompetenscentrum anhöriga
– för ett anhörigvänligt samhälle.