Påverkansarbete – en del av Anhörig Göteborg

En del i föreningen Anhörig Göteborgs styrelsearbete är att synliggöra, uppmärksamma och påverka politiker och tjänstemän om anhörigperspektivet och anhörigas behov av stöd.

Under det senaste halvåret har vi träffat politiker men framförallt gjort skrivelser till politiker och chefstjänstemän i Göteborgs kommun. Då den nationella anhörigstrategin också gäller Västra Götalandsregionen som bland annat ansvarar för all hälso- och sjukvård och tandvård skickade vi i veckan en skrivelse till alla politiker i Regionstyrelsen och andra styrelser och nämnder i Västra Götalandsregionen. Vi har gjort skrivelsen tillsammans med ett antal föreningar i Göteborg, men initiativtagare och författare är Elisabet Ljungström, ordförande i Anhörig Göteborg.

Du kan ta del av denna skrivelse genom att klicka här

Bland de alla politiker som fått skrivelsen finns med stor sannolikhet en hel del som själva är anhöriga och som särskilt kommer att uppmärksamma vår skrivelse.