Politikerutfrågning inför valet

Anhörig Göteborg har hittills varit med på två utfrågningar anordnade av NSPH i Västra Götaland, en med kommunpolitiker och en med regionpolitiker. De hölls den 9 juni respektive den 16 juni. Eftersom vi är medlemmar i NSPH i Västra Götaland deltog vi i utfrågningen.

Elisabet Ljungström representerade oss den 9 juni och hon skriver så här:

Två från Kommunstyrelsen (Marina Johansson S och Karin Pleijel mp) deltog, några av de andra var ordförande i socialnämnder. SD var det enda parti som inte var representerad. Var en riktigt bra tillställning och jag kände jag fick gehör.

Jag tog upp följande frågor:

 • Regeringen fattade den 14 april i år beslut om en nationell anhörigstrategi.

Den 5 oktober kommer enligt plan ett förslag till ”Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för anhörigstöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående” att behandlas på Kommunstyrelsens sammanträde. Om KS fattar beslut enligt förslaget, hur bör de, enligt ditt parti, implementeras i kommunens verksamheter? Hur kommer de att följas upp?

Lite spridda svar. Positiva. Kontentan var att det är viktigt med mer kunskap. Tror inte de riktigt hade kläm på strategin. De får väl läsa kommunens riktlinjer när de är beslutade.

 • I Göteborg finns fn 16 anhörigkonsulenter som ger stöd till anhöriga. Idag finns en chef för konsulenter för anhöriga som har närstående under 65 år, medan konsulenterna som ger stöd till anhöriga vars närstående är över 65 år har flera olika chefer.

Det är rörigt och svårt för anhöriga att veta vart man skall vända sig, anhöriga har lättare att hitta Anhörig Göteborg och många känner inte till att det finns ett anhörigstöd i kommunen.  Ett gemensamt anhörigstöd skulle bli mer jämlikt och effektivt och tillgängligheten för medborgarna skulle öka. Finns inom ditt parti någon tanke att slå samman anhörigstödet till en enhet oavsett till vem man ger anhörigstöd?

Detta verkade vara nytt för alla. Uppfattade att de tyckte att så kan det inte vara. Viktigt samla anhörigkonsulenterna under en hatt. Karin Pleijel föreslog att vi skulle skriva till förvaltningarna.

 • I många kommuner ingår det i anhörigkonsulenternas ansvar att ge eller samverka runt barn som är anhöriga. I Göteborg är det inte så. Varför? Finns i ditt parti några planer för att förändra detta?

Detta var också en nyhet för alla att konsulenterna inte ger stöd eller arbetar med barn som anhöriga. En av politikern  ville skilja på barn som anhöriga som hjälper sin närstående och andra barn som anhöriga – syskon. Förstod inte vitsen med det. Hon frågade vidare om det är anhörigkonsulenterna eller socialtjänsten som skall stötta barnen. Lite dum fråga tycker jag då svaret tycker jag är att skolan är oerhört viktig för dessa barn. Det är där man kan upptäcka deras situation och behov men att skolan sedan får ta kontakter och samarbeta med andra – socialtjänst, en bra anhörigkonsulent kan bidra o.s.v. Karin Pleijels kommentar var att det i organisationerna nu är så slimmat på tjänsterna (skola ,socialtjänst m.m.) så de har inget tidsutrymme att ta kontakter. Var ett helt absurt uttalande då samarbete mellan olika instanser är helt avgörande för att man skall nå resultat. Är ju det man under de senaste åren pratar om vad gäller barn och ungdomar. Funderade sedan på om detta uttalande var ett slag mot den rådande politiken i Göteborg. Fick inte chans att säga emot henne

 • Samordnad individuell plan, SIP, har varit ett verktyg som funnits länge, men i de flesta uppföljningar visat sig inte användas i tillräcklig omfattning. Hur kan det, enligt ditt parti, säkerställas att den används som avsett?

Svaret från politikerna var att alla höll med och suckade. Sonny fick tillfälle att berätta att det gjort brukarrevision som resulterat i tjänster i regionen Han sa dock att detta inte räcker.

Marina tog på mötet upp vår skrivelse som ledde till att Göteborgs riktlinjer bordlades och skulle jobbas mer med. Kul.

Efter mötet kom hon och hennes stadssekreterare fram till mej och sa att vi skulle få förslaget som tjänstemännen nu reviderar så vi kunde titta på det innan beslut om Göteborgs riktlinjer tas i KS. Det gör vi väldigt gärna sa jag. Sedan undrade de lite över våra argument för att samla alla anhörigkonsulenter i en enhet.  Kontaktpersonsverksamheten har man tydligen samlat i en enhet enligt stadssekreteraren. De skulle höra av sig om detta. 

Mötet kändes bra, men alla fick inte tillfälle att fråga. Detta trots att Sonny försökte hålla politikernas inlägg korta.

Ja så gick det till.

Elisabet

Den 16 juni anordnade NSPHi Västra Götaland en utfrågning med regionpolitiker. Anhörig Göteborg representerades av Annika Sydberger Norrman och Lena Eilersson. Annika och Lena fick skicka in frågorna i förväg.

De sände in följande frågor:

 • Regeringen fattade beslut om en nationell anhörigstrategi den 14 april i år. Hur kommer den att implementeras i regionens verksamheter? Hur kommer den att följas upp?
 • Har er region en antagen anhörigstrategi eller policy för stöd till anhöriga? Om inte – är ni beredda att se till att en sådan tas fram? Om ja hur följs den upp?
 • Anser ni att hälso- och sjukvårdens personal ska ha skyldighet att informera anhöriga om möjligheten att få stöd för egen del i sin anhörigroll? Om ja, hur kan det säkerställas att det sker?
 • Hur medvetna är ni om hur mycket anhöriga agerar i samband med vård och hur ser ni på det?

Så här sa Annika och Lena:

Varje fråga från varje förening besvarades en och en av varje politiker, det drog ut på tiden, så vår första fråga var den enda som hanns med! Och här var kunskapsnivån låg, Annika och Lena trodde nog inte att den nationella anhörigstrategin var känd – ännu?

Nästa politikerutfrågning sker den 18 augusti. Då bjuder Funktionsrätt in. Våra representanter Lena Eilersson och Yvonne Munch kommer att vara på plats!

Kroniskt sjuka Agnes skulle vräkas – hyresvärden ändrar sig

Kroniskt sjuka Agnes skulle vräkas – hyresvärden ändrar sig

Kroniskt sjuka Agnes Fröberg, 85, skulle vräkas från den lägenhet där hon bott i 28 år. Detta på grund av att hon vanvårdat bostaden, enligt hyresvärden. Nu kovänder värden och låter Agnes bo kvar.
– Det är ledsamt om polisen ska komma dit och bära ut en pensionär, det är ovärdigt på något sätt, säger hyresvärden Legato konsults vd Christer Johansson till GP.

85-åriga Agnes Fröberg är diagnostiserad med kronisk inflammation i lederna och magbråck. Hon har proteser i båda knäna och använder rollator för att förflytta sig. På torsdag, den 23 juli, var det tänkt att hon skulle vräkas från sin lägenhet, vilket Hem och hyra tidigare berättat om.

Bakgrunden till det initiala beslutet var att hyresvärden ansåg att hon hade vanvårdat den lägenhet i Majorna där hon bott sedan 1992. Värden ansåg att vanvården bestått i att lägenheten varit alltför stökig och smutsig, vilket ledde till att ohyra letade sig in. Hyresvärden menade vidare att problemen inte heller hade åtgärdats.

Inför förhandlingarna med hyresnämnden hade Agnes Fröbergs hälsa blivit allt sämre och hon hade även lagts in på sjukhus. Det gjorde att hon hade svårt att förbereda sig själv och lägenheten inför den rättsliga prövningen.

Hyresnämnden valde att gå på hyresvärdens linje.

– Jag känner mig ganska maktlös, jag har haft ett långt yrkesliv och alltid klarat mig. Här har jag inget ont gjort, jag känner mig väldigt orättvist behandlad, sa Agnes Fröberg på tisdagen.

Bilden av att lägenheten ska ha varit vanvårdad delar hon inte. Enligt henne var den i dåligt skick när hon flyttade in och att hon sedan dess bekostat flera renoveringar.

– De säger att den är vanvårdad men det är precis tvärtom. Från en flummig, smutsig, hemsk våning har jag investerat, reparerat och gjort den fräsch och snygg, säger Agnes Fröberg.

Hon överklagade domen med hjälp av Hyresgästföreningen, men förgäves. Hovrätten avslog hennes överklagan.

Fallet har fått stor medial uppmärksamhet och väckt en del irritation från allmänheten. Det har bland annat tagit sig i uttryck i Facebook-evenemanget ”Stötta Agnes – stoppa vräkningen”.

Detta engagemang verkar nu ha burit frukt. Under onsdagen meddelade hyresvärden Legato konsults vd, Christer Johansson, till GP att Agnes kommer att få bo kvar.

– Vi har rätt men vissa matcher går inte att vinna, säger Christer Johansson.

Beslutet att låta henne bo kvar beror på att hela processen fått ”för stora proportioner”. Christer Johansson poängterar vidare att det känns ovärdigt att polisen ska komma och vräka en gammal, sjuk kvinna.

– Det är ledsamt om polisen ska komma dit och bära ut en pensionär, det är ovärdigt på något sätt, säger han.

Agnes Fröberg fick beskedet runt 11:30 när hennes behjälplige vän Bengt kommunicerade de positiva nyheterna. Hon är glad att hyresvärden ”tog sitt förnuft till fånga”. Onsdagen har hon tillbringat genom att sitta i samtal med diverse medier.

– Det känns helt underbart, som att man kan andas riktigt igen, säger Agnes Fröberg och fortsätter:

– Jag är jätteglad för allt engagemang och fint arbete.

Vägra skuld!

Den röda mattan var på plats, marschallerna lyste upp trappan till entrén till Brewhouse där kvällens event ”Vägra skuld” strax skulle gå av stapeln. Innanför dörrarna minglade en påfallande ung publik förväntansfullt i väntan på att få ta plats i salongen.

Lina Persson, en av Anhörigföreningens medlemmar, är den som tagit initiativ till kvällens event. Hon har använt sig av det som är hennes profession, hon har skapat en föreställning tillsammans med sin syster. Fokus är systerns psykiska ohälsa och Linas upplevelse av maktlöshet och skuld.

Föreställningen heter ”Inte ens doften av fuktig asfalt skulle få mig att känna något just nu

Föreställningen utspelar sig både på sjukhus och i vardagslivet och beskriver den intensivt nära relation som systrarna haft ända sedan de var små och hur svårt det är för Lina att kunna ta ett steg tillbaka och sätta sitt eget liv i första rummet, något som alltför många anhöriga känner väl igen.

Det är en dramatisk och känslosam föreställning och man kommer de båda systrarna nära inpå livet. Och det är inte utan att man undrar hur det på sikt ska gå för Lina och om hennes omsorg om sin syster ska kunna kommer att ge henne litet mer utrymme till eget liv, utan att känna skuld och ansvar.

Tommy Ivarsson, som var moderator för kvällen, var påtagligt tagen av föreställningen, och kunde relatera till mycket av det som togs upp. Han har egna erfarenheter av anhörigskap, maktlöshet och skuld, genom sin son Jonatan som i 15 år väntade på att fä nya lungor, men som inte fick några, utan gick bort mitt i sina ungdomsår.

Tommy ledde ett samtal med vår medlem Lena Hultén och Tina Hermansson, anhörigkonsulent i Centrum, där båda kunde känna igen mycket av det Lina beskriver. Att det tar så lång tid att inse att man kanske anstränger sig för mycket, att det kanske är bra att ta ett steg tillbaka, att man behöver vara lyhörd för sin närståendes behov och respektera deras gränser.

Maria Tell från Maskrosbarn, fortsatte kvällen med att berätta sin historia om ensamhet, skam, sorg och utsatthet i en familj där båda de vuxna har missbruksproblem och inte sätter sina barn i första rummet. Om hur man står ut, inte vågar berätta för någon hur man har det, kanske förrän man är vuxen.

Kvällen avslutades med ett panelsamtal som var ett av de bästa vi varit med om. Tommy ledde samtalet och Lina Persson, Lina Brustad, kanslichef på Anhörigas Riksförbund, Tobias Jansson, socionom, anhörig och vän till Lina samt Linas syster Susanna Persdotter deltog. Så många kloka ord kring att vara anhörig! Susannas ord ”Och du Lina, kom inte med en korg med muffins”… fastnade hos mig. Susanna menade att överdriven omsorg känns jobbig för den som är sjuk. Tänkvärt.

Vi avslutade kvällen med att skriftligt besvara Linas fråga vad kvällen gett oss, sen gick vi ut i höstkvällen uppfyllda av det fina vi varit med om. Tack Lina för att du vågade!

 

 

Var är stödet till de anhöriga?

En av politikens uppgifter är att prioritera en grupps behov framför en annans. Resurserna räcker ju inte till alla. Detta blir särskilt tydligt ju närmare valdagen vi kommer då olika mer eller mindre cyniska utspel i kampen om väljarröster dyker upp.

Anne-Marie Högbergs upprop belyser klart var Anhöriga befinner sig på politikens prioritetslista.

HUR KAN VI KOMMA HÖGRE UPP PÅ LISTAN?

Var är stödet till de anhöriga?

Med sitt senaste reformförslag, en extra veckas föräldraledighet, vill Socialdemokraterna förenkla för landets 900 000 föräldrar. Samtidigt står en lika stor grupp, 900 000 anhöriga i arbetsför ålder, helt utan stöd från samhället.

I dagarna presenterade Socialdemokraterna sitt valmanifest och med det reformen om en extra veckas föräldraledighet. En i grunden bra reform som kommer att underlätta mycket för landets föräldrar, främst de med så låga inkomster att de tvingas jobba under barnens skollov, med ständigt dåligt samvete och ökad stress som ofrivillig ryggsäck.

900 000 är antalet föräldrar som kan komma på fråga för att utnyttja reformen. 900 000 är också antalet anhöriga i Sverige som dagligen hjälper och stöttar en närstående samtidigt som de ska klara av sitt egna förvärvsarbete. Varje år tvingas 140 000 av dessa gå ned i arbetstid eller rent av säga upp sig för att kunna hantera sin anhörigsituation.

I takt med att befolkningen blir allt äldre kommer trycket på de anhöriga bli allt hårdare. Vi vet att vi om 20 år kommer ha mer än dubbelt så många demenssjuka som idag och demens är en av diagnoserna där anhöriga tvingas ta ett stort ansvar för de som drabbats. Att hjälpa och stötta en närstående är något som alltid ska vara ett frivilligt val men så ser det idag inte ut.

När vi nu vet att vi står inför vad många kallar en vårdkatastrof vad kommer då hända då allt fler anhöriga tvingas in i ett omvårdnadsansvar av sina närstående? Vad kommer det göra för samhällsekonomin? Beräkningar visar att anhöriga sparar samhället 183 miljarder årligen genom att utföra en stor del av den vård som de närstående är i behov av. Men hur mycket kostar det inte samhället att tvinga 140 000 anhöriga att helt eller delvis avstå från arbete?

Vi jobbar dagligen med att lyfta fram fakta kring anhörigfrågan och att synliggöra dessa 1,3 miljoner svenskar som dagligen hjälper och stöttar en närstående som själv inte klarar av sin vardag. Ja, du läste rätt. 1,3 miljoner svenskar dagligen, allt enligt Socialstyrelsens egna siffror.

Det är nu dags för landets politiker att vidga synfältet. Det finns fler grupper i samhället som behöver vårt stöd. Fler än de som vanligtvis hamnar i fokus. Politiken måste klara av att se hela spelplanen. Anhöriga är en stor, ofta osynlig grupp i samhället som förtjänar vårt stöd. Det skulle alla tjäna på.

Ann-Marie Högberg
förbundsordförande
Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation. Vi verkar för anhöriga till människor, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålder behöver hjälp att klara sin vardag. Anhörigas Riksförbund organiserar 5000 medlemmar i snart 60 lokalföreningar runt om i landet.

Politikerutfrågning NSPHiG

 

Den 31 maj möttes representanter för alla landstingspartier och NSPHiG:s brukarorganisationer i NSPHiG:s lokaler vid Järntorget. Sonny Wåhlstedt, ordförande i NSPHiG, var moderator.

Västra Götalandsregionen har en grönblå samverkan med Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna som styr i majoritet.  Partierna har tillsammans 76 av de 149 mandaten i fullmäktige. Oppositionen utgörs av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

De medverkande politikerna var:

Helena Holmberg L, Magnus Harjapää SD, Elias Ytterbrink MP, Monica Selin KD, Carina Örgård V, Annika Tännström M, Håkan Linnarsson S, och Max Törnqvist C 

Först fick alla politiker presentera sig och sin hjärtefråga. Därefter fick vi föreningsrepresentanter ställa våra frågor.

Vi  hade förberett debatten genom att skicka in följande frågor:

I rapport efter rapport understryks nyttan av att anhöriga involveras i varje steg av vården. Trots det saknas ett strukturerat sätt att involvera anhöriga och på så vis ta till vara på deras kunskaper om den närstående. Anhöriga tvingas samtidigt ta ett större ansvar för de närstående i och med en förkortad vårdplaneringstid och en kraftig minskning av antalet vårdplatser.

Hur tänker ditt parti agera för

 • Att anhöriga ska bli mer involverade i vården?
 • Att anhörigas roll ska synliggöras i vårdpersonalens utbildning?
 • Att samordningen mellan kommun och landsting ska förbättras?

Max Törnqvist C framhöll att primärvården har och kommer att ha en mycket stor betydelse i den psykiatriska vården, den måste utvecklas. Vi måste tala mer med varandra om den psykiska ohälsan! Idag är det för mycket stuprörstänk!

Håkan Linnarsson S betonade vikten av en god primärvård och att man måste uppmärksamma den psykiska ohälsan redan i skolan. Anhörigstödet är mycket viktigt, fungerar olika i olika stadsdelar. Samverkan mellan kommun och landsting måste stärkas! Psykiatrin är eftersatt, den somatiska vården får mer pengar.

Annika Tännström M såg den personcentrerade vården som en framgångsfaktor för att komma tillrätta med problemen i psykiatrin. Hon talade också om att anhöriga drar ett stort och tungt lass. Hon framhöll att det behövs struktur i skolan, att man behöver upptäcka tidiga tecken på suicid och att äldrepsykiatrin är ett viktigt område.

Carina Örgård V ansåg att det behövs mer statliga medel för att förbättra den psykiatriska vården och att man behöver jobba mer ihop med anhöriga. SIP har en viktig funktion, inte minst för anhöriga. Vi behöver prata mycket om psykisk ohälsa! Internetbaserad vård kommer att öka.

Monica Selin KD tog i sitt anförande upp att vi kanske behöver identifiera vad psykisk ohälsa är. Livet innehåller svårigheter och motgångar, kanske tar vi ibland det för psykisk ohälsa…. En del bra saker har utvecklats under mandatperioden: Regionen har öppnat en enhet för självskadebeteende och en för spelberoende. Antalet vårdsamordnare ökar, det minskar lasset för anhöriga!

Elias Ytterbrink MP talade om att det under perioden har blivit lättare att få igenom förändringar. MP vill satsa på förebyggande vård och framhöll att det numera finns brukarstyrd inläggning. MP vill involvera anhöriga i vården!

Magnus Harjapää SD tog upp EVI som betyder En väg in, det ska vara enkelt att komma i kontakt med psykiatrin.

Helena Holmberg L talade om att tillgängligheten måste öka, resurserna ökar inte, vi måste bli smartare, samordningen mellan kommun och landsting behöver bli bättre! Vårdsamordnare ska finnas och öka! Alla ska ha en egen husläkare!

Det var en livlig debatt. Det kanske inte kom fram så mycket nytt, men det är bra att delta och att lyfta anhörigperspektivet, som annars lätt glöms bort. Syns man inte så finns man inte!

 

 

 

Debattduell om äldreomsorgen

Torsdagen 3 maj möttes Daniel Bernmar (Vänsterpartiet) och Ann Catrine Fogelgren (Liberalerna) på Anhörigcenter Väst, Frölunda Torg, för en duell om äldrefrågor i Göteborgs stad.

Moderator var Magnus Gustavsson, chef på äldreboende.

De båda har haft många debatter i fullmäktige och tyckte nu att det var dags att för ut diskussionen till allmänheten. Båda är intresserade av sakliga debatter med konkreta förslag och idéer utifrån deras respektive politiska ståndpunkter.

En av fördelarna med att debattera i fullmäktige är att man alltid får tala till punkt, menar både Ann Catrin och Daniel.

Denna dag låg fokus på äldrefrågor och Magnus inledde med att fråga om en budget i balans är viktigare än värdegrunden?

Daniel menar att intentionerna måste följas och finansieras och att man då har behov av mer resurser medan Ann Catrin påpekade att det inom staden förekommer ojämlikheter och hon skulle vilja rikta medlen tydligare än som sker nu. Hon önskar också att man tillsätter en äldrenämnd som omfattar hela staden.

Lagen om valfrihet (LOV), som trädde i kraft 1 januari i år, innebär att den som beviljas hemtjänst, kan välja utförare av tjänsten man är inte längre hänvisad till kommunens hemtjänst. Idag har 160 kommuner LOV.

Daniel påpekar att man i Stockholms kommun har haft valfrihet i mer än 20 år, men att kvaliteten inte förbättras, däremot har kostnaderna stigit. Han menar också att när man väl valt LOV är det mycket svårt att gå tillbaka till endast en kommunal leverantör.

Ann Catrin påpekar att endast 1% har valt annan leverantör än kommunen hittills. Hon anser att konkurrensen ger bättre kvalitet även i kommunens hemtjänst och att de anställda får fler arbetsgivare att välja mellan.

Magnus inflikar att en sänkt timpeng kommer att medföra sänkt kvalitet och Daniel menar man idag har samma timpeng men att det är svårt att rikta medel i ett LOV-system och att man hoppas på att de värsta lycksökarna ska försvinna.

Ann Catrin klargör att man idag har en situation med 100% beviljad tid men bara 60% utförd tid pga att hemtjänsten har så begränsade resurser. (Det innebär alltså att även om man fått ett beslut grundat på personens behov, är det inte självklart att man får det antal timmar man lovats, förf anm)

Man räknar med att ett nytt system införs 2019.

Hur ställer sig duellanterna till vinster i välfärden?

Ann Catrine berättar att 48% av vårdcentralerna i VG-regionen är privata och att det är naturligt att privata företag tar ut vinst. Kvalitetsfrågorna förs dessutom närmare ansvarig chef. Hon jämför med att bygga ett hus, vilket får Daniel att opponera sig  – det kryper under skinnet, säger han., att jämför hus med omsorg. Den här diskussionen har de haft tidigare, det märks…

Ann Catrin menar att man ska möta bästa kvaliteten och att dålig verksamhet avvecklar sig själv, medan dålig verksamhet inom kommunen kan fortleva.

Svartedalens äldreboende har prövat 6-timmars arbetsdag, vad anser duellanterna om det?

Då man startade frågades: Varför prioritera något så dyrt? Men det har medfört höjd kvalitet och bättre arbetsvillkor.

Ann Catrin påpekar att man vet hur ansträngande det kan vara att arbeta ino äldreomsorgen, men att liberalerna tror att det är omöjligt, rent ekonomiskt. Det hade varit intressant att ha en annan arbetsplats att jämföra med under försökstiden.

Daniel menar att 6-timmarsdag inte kan införas på alla arbetsplatser, men att äldreomsorgen då bör prioriteras.

Magnus frågar: Varför satsa på något som är ogenomförbart?

Ann Catrin: Vi vill ha personal som stannar, som vill satsa på en karriär och som genom fortbildning får bättre lön. Vi vill ge möjlighet till reflektion och friskvård.

Daniel kontrar: Liberalernas budgetförslag ligger 23 miljoner lägre än nuvarande budget – hur ska det gå till?

Hur ska ni öka tryggheten för de äldre och därigenom förebygga psykisk ohälsa?

Ann Catrine önskar fler boendeformer, med ökad gemenskap. Träffpunkter som har öppet även på helgerna och ett ökat stöd från civilsamhället. (Det är sånt som vår förening!)

Daniel vill ha säkrare miljö både i hemmet och ute, man planerar för närvarande för 1000 platser i trygghetsboende. Man planerar även för fler som bor kvar hemma med ökad trygghet och att bibehålla det som finns.

Så till sist – Anhörigperspektivet!

Daniel vill se en välutbyggd omsorg, men det ekonomiska stödet behöver ökas. Anhöriga ska inte bli anhörigvårdare!

Ann Catrine påpekar att 100 000 anhöriga har redan gått ner i tid, många behöver någon att tala med och man behöver mer avlösning och fler platser på korttidsboende.

Man talar även om utvecklad välfärdsteknik, eftersom den anses bidra till mer frihet vilket bör vara bättre för de anhöriga.

Då Lena Hultén ställer frågan om vilka konsekvenser man som anhörig kan räkna med när en närstående är medicinskt färdigbehandlad och socialtjänsten har 3 i stället för 5 dagar på sig att hitta en lösning, svarar Daniel:

– Jag är orolig för hur det kommer att kunna lösas.

Ann Catrin fyller i: Det behövs fler mottagningsteam och mobila team.

Därmed var dagens duell över och som ni märker – en diskussion mellan två rutinerade politiker med vitt skilda åsikter, som gav oss en stunds insikt i det politiska livet och diskussionen. Mer står att finna om man besöker fullmäktige, tider se nedan! Man kan också finna inspelningar av sammanträdena på kommunens hemsida, då kan man snabbspola till de frågor man är mest intresserad av. Gör det!

Sammanträdestider hösten 2018
Torsdag 13 september
Torsdag 4 oktober
Torsdag 25 oktober (nyvalda)
Torsdag 22 november (fastställande av budget)
Torsdag 20 december (val av nämnder med mera)

Föräldrar till missbrukande barn – en utsatt men osynlig grupp

Ständig oro, ångest, känslor av skuld och skam. Så upplever många föräldrar till missbrukande vuxna barn sin livssituation, enligt en studie från Malmö universitet.

I studien konstateras att dessa föräldrar är en utsatt grupp som hittills fått mycket lite stöd och uppmärksamhet från det omgivande samhället.

2018-01-18

Ständig oro, ångest, känslor av skuld och skam. Så beskriver många föräldrar till missbrukande barn sin livssituation. De är en utsatt grupp som hittills fått mycket lite stöd och uppmärksamhet från det omgivande samhället – något som en grupp forskare vid Malmö universitet vill ändra på.

Medan det finns mycket forskning kring livssituationen för barn som lever med missbrukande föräldrar så finns nästan ingen forskning gjord på det motsatta – hur livssituationen ser ut för föräldrar till missbrukade barn.

Sedan ett par år tillbaka driver forskarna Björn Johnson, Torkel Richert och Bengt Svensson ett forskningsprojekt på temat Föräldrar till vuxna barn med narkotikaproblem. Det består av två delprojekt: en kvantitativ studie där 700 föräldrar till missbrukande vuxna barn har fått besvara frågor i en enkät, och en kvalitativ studie som bygger på djupintervjuer med 32 föräldrar.

Många känner skuld och maktlöshet

Torkel Richert– Föräldrar vittnar om ångest och oro för barnets räkning. Många frågar sig vad de har gjort för fel och känner skuld för barnets situation. Det påverkar deras sociala umgänge, att de antingen inte orkar eller skäms, och isolerar sig istället, berättar Torkel Richert, filosofie doktor och universitetslektor vid Malmö universitet, och fortsätter:

– Känslor av maktlöshet är också vanliga. Att se sitt barn gå ner sig utan att kunna göra något, att inte kunna söka hjälp och kommunicera med sjukvården eller myndigheter å det vuxna barnets vägnar på grund av sekretessreglerna, upplevs som oerhört påfrestande. Många föräldrar blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa.

Vanligaste brottet

Studien skulle kartlägga två huvudspår. Dels den generella utsattheten bland föräldrar till vuxna barn med missbruksproblem, dels utsatthet för brott. Frågor kring brott var det största området i enkätstudien, men i de efterföljande djupintervjuerna visade det sig att det inte var det som föräldrarna upplevde som det värsta. Istället var det alltså den ständiga oron för barnet och maktlösheten som var värst.

Men brott begås och det vanligaste brottet som föräldrar utsätts för är stöld, av pengar eller värdeföremål. Skadegörelse och psykiskt våld, så som hot om att ta livet av sig, är också ganska vanligt. Fysiskt våld är ovanligt, men de som drabbas kan vara mycket utsatta.

Mest kvinnor i studien

Ett annat intressant resultat är den skeva könsfördelningen bland studiedeltagarna. Detta trots att forskarna försökte annonsera brett.

Björn Johnson– Av de 700 som deltagit i enkätstudien är 85 procent kvinnor. När vi sedan gått vidare med djupintervjuerna har vi aktivt försökt få med fler män och vi lyckades komma upp i en fjärdedel av de 32 intervjuade. Varför det är så kan vi bara spekulera om men det kanske säger något om vem som fortfarande tar huvudansvaret för hem och familj. Och vi vet tyvärr också att en del män lämnar familjen när den här typen av kris uppstår, säger Björn Johnson, professor i socialt arbete vid Malmö universitet.

Han berättar vidare att de män som engagerade sig i sina barn upplevde samma sorts oro och maktlöshet som kvinnorna, men kanske inte i lika stark omfattning.

Hoppas att resultaten ska underlätta

– Genom att gå ut brett med våra resultat ökar vi kunskapen i samhället i stort vilket kan minska stigmatiseringen. Vi tror också att det är viktigt att föräldrarna känner igen sig i andras berättelser, att de inser att det finns fler med samma problem. Det tror vi kan minska känslor av skuld och skam, säger Torkel Richert och Björn Johnson tillägger:

– Genom att sätta fokus på den här gruppen hoppas vi öka kunskapen hos myndigheter och beslutsfattare om att fler insatser behövs för att underlätta deras livssituation, inte minst vad gäller möjligheter att söka hjälp.

Text: Eva Bartonek Roxå

Senast uppdaterad av Carolin Lind

Anhörigas Riksförbund vill ha större förändringar av närståendepenningen

Anhörigas riksförbund önskar möjlighet till stöd i längre perioder
Publicerat torsdag 25 maj kl 15.08
Två äldre personer som tittar på tv.
Foto: JESSICA GOW / TT

Regeringen presenterar i dag ett förslag som ska göra det lättare att få ekonomiskt stöd för att vårda en närstående. Men Anhörigas riksförbund efterfrågar en större förändring.

Alla har i dag laglig rätt att ta ledigt eller gå ner i arbetstid för att vårda en nära anhörig som är allvarligt sjuk. Men det är få som utnyttjar den så kallade närståendepenningen. Därför vill Regeringen nu förenkla regelverket.

– Nu stärker vi den här förmånen och slår ett slag för ökad flexibilitet och förhoppningsvis att fler får upp ögonen för att man har den här möjligheten, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Idag kan man vara helt ledig eller gå ner till 50 eller 25 procent i max hundra dagar, men enligt Regeringens förslag ska det också bli möjligt att gå ner till 75 procent och det ska bli enklare att växla mellan olika sysselsättningsgrader.

Ann-Marie Högberg är ordförande på Anhörigas riksförbund. Hon är positiv till förslaget, men tycker att det behövs större förändringar i regelverket, och vill se en utvidgning av de hundra dagar som närståendepenningen är begränsad till.

– Sverige har i dag nästan 1,3 miljoner människor som regelbundet vårdar eller hjälper en närstående. Så det behövs möjlighet till stöd i längre perioder. Det är inte alltid som det handlar om slutskedet. Man hjälper kanske en förälder som har en demenssjukdom eller vårdar en partner som har fått en stroke, säger Ann-Marie Högberg.

Annika Strandhäll bekräftar att förslaget inte innehåller någon förlängning av tidsbegränsningen på hundra dagar, men tillägger att det kan komma att förändras.

– Ja, det är klart att sådant lyssnar vi också till. Nu tar vi det här steget och gör det ytterligare flexibelt. Så får vi återkomma med om det behövs göras ytterligare förändringar. Men det viktiga för vår del är ju att få upp kännedomen och få fler att faktiskt se att den här förmånen och möjligheten finns, säger Annika Strandhäll.

Förslaget ska nu ut på remiss och om Riksdagen röstar ja kommer de nya reglerna börja gälla första januari nästa år.

 

Rolf vårdade sin dementa hustru till slutet

Drygt 1,3 miljoner svenskar ägnar sig åt det som kallas anhörigvård, det vill säga vårdar, stöttar och stödjer en anhörig. Att vårda en närstående kan kännas meningsfullt, men också oerhört tungt. Rolf Lundin, 73, tog hand om sin dementa hustru ända till slutet.

Det är sommarnatt i stationssamhället Herrljunga i Västra Götalands län. Månljuset letar sig in genom fönstret i sovrummet och kastar långa skuggor över golvet. Rolf Lundin vaknar med ett ryck och ser sig yrvaket omkring.

Sedan stiger han med stor möda upp ur dubbelsängen, kliver i tofflorna och tar på sig morgonrocken.

I vardagsrummet står Ulla-Maj, hans livskamrat sedan 45 år tillbaka, och ser ut genom fönstret. Hon rycker till och vänder sig om.

– Rolf. Kom hit fort och se, viskar hon oroligt och pekar ut i den nattsvarta trädgården.

Med tunga steg går Rolf fram till fönstret och tittar ut.

– Där borta vid garaget. Ser du de där två männen som står och tittar på oss? viskar Ulla-Maj med darrande röst.

– Vi måste ringa polisen. De har ju dragna knivar! fortsätter hon.

Rolf suckar, tar Ulla-Maj om axlarna och leder henne tillbaka in i sovrummet.

– Det är ingen där, Ulla-Maj lilla. Det var ju samma sak igår natt, minns du inte det?

När de har lagt sig igen kan Rolf inte sova. Han lyssnar till nattågen som dunkar förbi över järnvägsspåret en bit bort och Ulla-Majs lätta andetag. Det var fjärde gången den här veckan, tänker han.

Livet tog en ny vändning 

Det berättar Rolf Lundin när han tänker tillbaka på tiden tillsammans med sin sedan sju år tillbaka avlidna hustru Ulla-Maj.

Det var hösten 2005 som Rolf och Ulla-Maj först fick veta att Ulla-Maj led av en demenssjukdom och i och med diagnosen föll mycket på plats. Varför Ulla-Maj hela tiden glömde saker, varför hon plötsligt inte visste hur man körde bil i rondeller och problemen som uppstod i förhållande till resorna till stugan i Norrland och till sonen i USA – allt det som Rolf hade undrat så mycket över fick äntligen en förklaring.

Men i samband med att Ulla-Maj fick sin diagnos tog också parets liv en ny vändning.

– Innan Ulla-Maj blev sjuk var hon väldigt aktiv och sportig. Hon gillade att åka skidor och hade tävlat i längdhopp när hon var ung. Vi var ofta ute i skog och mark och åkte på olika äventyrsresor. Det var något vi försökte hålla igång även efter att hon hade fått sin diagnos, men efter ett tag gick inte det längre, berättar Rolf.

– Med tiden slutade kroppen att fungera. Även om de största förändringarna skedde i hjärnan var det också andra saker som inte fungerade som det skulle. När Ulla-Maj fick sin diagnos bad hon mig att ringa och berätta allt för hennes bror och våra barn. Men ring inte till skolan, sade hon. Sedan lade hon sig i sängen och grät.

På den tiden jobbade Ulla-Maj som lärare i svenska som andraspråk på en skola i närheten av det hus där Rolf och hon bodde. I början kunde hon fortsätta att jobba som vanligt.

– Så småningom blev hon sämre och hade svårt att hitta till skolan och när hon väl var framme hittade hon inte lärarrummet så hon satt i klassrummet hela dagarna. En månad senare bestämde vi att vi skulle berätta för de andra lärarna. Ulla-Maj samlade alla sina kollegor och rektorn, det var väl en 20-30 stycken där, och bjöd på kaffe och tårta. Alla satt helt tysta när hon berättade att hon inte skulle komma tillbaka. Man kunde höra en knappnål falla, berättar Rolf.

“Det gäller bara att få den som är sjuk att må bra”

Efter att Ulla-Maj hade sagt upp sig från sitt jobb tillbringade hon allt mer tid hemma. I takt med att hennes tillstånd försämrades kom hon också att bli allt mer beroende av sin man.

– Jag kunde inte lämna henne ensam en minut. Jag fick hjälpa henne att stiga upp på morgonen, ta på sig kläder, gå på toaletten, sköta sin personliga hygien, äta frukost. Jag var assistent till Ulla-Maj dygnet runt till en början. Allt det där vardagliga, det var jag som såg till att det fungerade. Det är ju det som är svårt. Man märker inte hur mycket man tar över. Just då gäller det bara att få den sjuka att må bra medan man själv blir eftersatt i sin egen hälsa.

Svårast var nätterna, berättar Rolf Lundin.

– Jag fick ju aldrig sova eftersom Ulla-Maj brukade gå upp och traska. Hon såg syner, det kunde vara att det stod folk och spionerade utanför fönstret eller att det var någon inne i lägenheten. Hon gick vilse i lägenheten och när hon inte hittade till toaletten kunde hon sätta sig på huk i hallen och kissa. Då var det jag som fick duscha och torka henne och se till att hon gick och lade sig igen. Och allt blev värre med tiden. Jag tog kontakt med Försäkringskassan för att få hjälp.

Ulla-Maj beviljades hemtjänst. Assistansen utökades och efter ett tag hade Ulla-Maj assistans mellan klockan 10 och 18 på vardagarna. Rolf fick 20 timmar utökad tid, det vill säga en natt i månaden, så att han kunde åka till stugan och vila sig, berättar han. Att hemtjänsten fanns på plats dagtid gjorde också att Rolf kunde fortsätta jobba och driva sitt företag, men efter arbetstid fick Rolf stiga in i rollen som assistent igen.

I slutet av augusti 2009 drabbades Rolf av sin första hjärtinfarkt.

– Jag låg inne på lasarettet och förstod att jag inte skulle klara av att hand om Ulla-Maj ensam. Sedan gick det bara några dagar innan Ulla-Maj hade dygnet runt-hjälp.

Rolf blev sjukskriven och sålde sitt företag till en kollega. Han ordnade ett nytt boende till Ulla-Maj som flyttade in i lägenheten med sin assistent medan Rolf flyttade ut till stugan för att få andas. Efter det gick allt väldigt snabbt, berättar Rolf.

“Det här är inget liv”

– Hon hann bo i sin nya lägenhet i drygt ett år, men sedan liksom tynade hon bort. Mig kände hon alltid igen och tydde sig till. Vi brukade sitta i soffan och titta på naturprogram på TV, det kunde hon följa med i, och så lutade hon huvudet mot min axel. Hon kunde inte göra någonting själv. Hon hittade inte munnen med gaffeln utan stoppade maten i örat och håret. Under sitt friska liv hade hon vägt 76 kilo, när hon dog vägde hon 36. Hon var medveten tills ungefär två veckor innan hon dog. Jag gick och bar henne i famnen och då sade hon plötsligt: “Du Rolf, det här är inget liv.”

I oktober är det sju år sedan Ulla-Maj dog. Ett liv tillsammans i mer än 40 år med någon glömmer man aldrig, men det blir lite lättare att andas för varje år som går, tycker Rolf. Och så går livet, på något märkligt vis, ändå vidare.

“Det är så lätt att helt gå upp i den man vårdar”

– Jag tänker ofta på henne, men det är inte som det var i början. När hon dog gick luften ur mig. Jag gick här och skräpade och gjorde ingenting. Sedan fick jag en ny hjärtinfarkt, men efter en hjärtoperation mår jag nu bra. Jag har börjat rida, jag dansar folkdans och har träffat en annan dam. Hon är också änka och när vi lärde känna varandra sade hon att det var trevligt att träffa mig men att hon aldrig skulle flytta ihop med en man igen. Vi bor på varsin ort och har ett bra förhållande. Hon tänker på sin man och sköter hans grav och jag har fortfarande foton av Ulla-Maj på mitt nattduksbord.

Även om det var oerhört svårt att ensam vårda Ulla-Maj under hennes sjukdomstid hade Rolf inte gjort något annorlunda om han fick vrida tillbaka klockan. Att få vara med den man älskar är det största, och i ett långt liv tillsammans ingår både sorg och lycka. Men om han hade fått välja hade han, som han själv beskriver det, behövt vara sin egen någon dag i veckan.

– Det är så lätt att helt gå upp i den man vårdar och glömma bort sig själv. Är det två makar och den ena vårdar den andra blir det snart så att båda blir i behov av vård. Jag förstod inte hur mycket jag gjorde förrän jag fick min hjärtinfarkt. Man måste se till att ge sig själv tid, det är det viktigaste, säger Rolf Lundin.

Jag vill vara mammas dotter – inte hennes vårdare!

Kamilla Karlsson, 26, vårdar sedan flera år tillbaka sin mamma som lider av demens. Hon har sedan hennes mamma fick diagnosen försökt få kommunen att bistå med personlig assistans – utan framgång.

– Mitt liv och min vardag utgår helt från mamma. Jag önskar att jag kunde vara hennes dotter – inte hennes vårdare, säger Kamilla

Det är tidig morgon när Kamilla Karlsson, 26, skyndar in genom dörrarna på sitt kontor i Halmstad. På vägen till sin plats hejar hon på några kollegor och slår sig sedan ned för att ta dagens första kundsamtal.

Hon hinner knappt sätta sig ned förrän hennes privata mobil ringer. Kamilla kastar en snabb blick på displayen. Det är hennes syster Victoria. Hon trycker bort samtalet och försöker koncentrera sig på sitt kundsamtal.

Mobilen ringer igen. Och igen. Tio missade samtal senare avslutar Kamilla hastigt samtalet med sin kund. Hon lägger på och med darrande fingrar slår hon numret till sin syster som genast svarar.

– Mamma är borta Kamilla. Hon är försvunnen. Ingen vet var hon är, säger Victoria i luren.

Med ens står allt stilla. Det som inte får hända har hänt. Tusen tankar rusar genom Kamillas huvud: Tänk om hon har gått vilse och skadat sig? Tänk om någon har gjort henne illa? Tänk om hon är ledsen? Eller har gått in i en butik och stulit något och nu sitter i häktet och inte kommer ihåg vem hon är?

– Kamilla? Kamilla, hallå? ropar hennes syster i luren.

Det var något som inte stämde

– Min syster letade i flera timmar och till slut hittade hon mamma bakom en matbutik. Hon hade ingen aning om var hon var. Efter det installerade vi ett dörrlarm. Den gången gick det bra men jag vågar knappt tänka på vad som hade kunnat hända, säger Kamila Karlsson och suckar.

2008 fick Kamillas mamma Teresita Karlsson diagnosen frontallobsdemens. Sjukdomen börjar vanligtvis i 50 – 60 årsåldern men kan också förekomma hos personer i 40-årsåldern. Kamilla och hennes syster märkte att något inte stämde långt innan dess.

– Mamma hade ofta ont i huvudet, glömde saker och kände sig förvirrad. Hon var en fara i trafiken. Hon kunde köra upp på trottoaren eftersom hon inte förstod att det var en gångväg. Hon körde mot rött och krockade med bilar när hon skulle parkera. Även mamma själv märkte att det var något som inte stämde och det var då hon sökte hjälp första gången, berättar Kamilla.

Samtidigt som Teresita uppsökte vård hos olika läkare och fick sjukskrivning på sjukskrivning var någon tvungen att ta hand om hem och hushåll. Trots att Kamilla bara var runt tio år var det framför allt hon som tog det största ansvaret.

“Hon hade dåligt samvete för att hon kände att hon svek oss”

– Jag stod för det mesta hemma. Jag tvättade, lagade mat och diskade. Eftersom mamma bara delegerade ut det till mig märktes det inte riktigt att hon själv inte klarade av det. Men när det kom till matlagning till exempel var det tydligt. Hon kunde stå vid spisen jättelänge och när vi kom in i köket och frågade när maten var klar märkte vi att hon inte visste vad hon gjorde. Hon satte på vattenkokaren och hällde sedan ut vattnet för att göra om precis samma sak igen.

– Jag berättade om hur jag hade det hemma för lärarna på skolan, men eftersom mamma är från Chile sade de bara att det var en kulturkrock. De tyckte inte att det var märkligt att jag tog så stort ansvar hemma eftersom barn ska hjälpa till. Samtidigt tyckte mamma att det var fruktansvärt. Hon hade dåligt samvete och bad om ursäkt för att hon svek oss.

Några tuffa år följde. På den tiden levde Kamillas mamma i en destruktiv relation och eftersom hon blev så pass passiv i och med sin sjukdom fick hennes dåvarande man allt mer kontroll. Till slut fick Kamillas syster Victoria nog, åkte hem till sin mamma, packade hennes saker och de båda flyttade hem till Victoria. Det var i samband med detta som Kamillas mamma till slut fick rätt diagnos.

– Jag och min syster har pratat mycket om den här tiden. Vi upplevde den som så konstig. Diagnosen kom som en chock. Det var oerhört mycket att ta in men vi fick ingen information eller någon uppföljning. Allt jag vet om mammas sjukdom har jag tagit reda på själv. Det jag minns av mötet på minnesmottagningen är att de sade att det inte fanns någon medicin och att mamma en dag skulle sluta prata. Det etsade sig fast. Jag tror inte att de förstod hur mycket ansvar vi skulle få. Vi var och är fortfarande väldigt ensamma i det här.

“Mammas behov märks inte eftersom vi täcker upp hela tiden”

Och ännu en gång var det Kamilla som gick in och täckte upp. Hon är nu både sin mammas vårdare och förvaltare. Det är hon som har kontakt med hemtjänst, bokar och följer med på läkarbesök, har kontroll över ekonomin och boende, ordnar sjukgymnastik och daglig verksamhet och har kontakt med myndigheter. Trots det känner Kamilla aldrig att hon räcker till.

– Mamma kunde ringa och vara ledsen och säga att jag inte hjälpte henne tillräckligt mycket. Vi hade, och har fortfarande, ombytta roller. Jag är hennes dotter, men jag är i första hand hennes vårdare. Jag planerar hur vårt liv ser ut. Mitt liv och min vardag utgår helt från mamma.

– Jag minns vad läkaren sade när han sjukskrev mig för utbrändhet. Han sade: “Jag sjukskriver dig från ditt jobb, men du kommer fortfarande behöva vara anhörig och vårda din mamma. Jag kan inte sjukskriva dig från det”.

Och det är mycket annat som hamnar i skuggan, berättar Kamilla.

– Jag och min fästman har en dotter på tre år och ännu ett barn på väg. Jag har ett heltidsjobb. Men mamma kommer alltid i första hand. Jag märker att jag har orimligt höga krav på mig själv. Jag tänker ofta på hur bra det går på jobbet trots allt med mamma och på hur det hade varit om jag inte hade behövt boka färdtjänst, ringa hemtjänst, se till att mamma inte är ensam eller ledsen. Om allt det där jag går runt och tänker på varje dag ändå inte hade varit mitt ansvar.

Kamilla har upprepade gånger ansökt hos kommunen om att hennes mamma ska få personlig assistans. På så sätt skulle Kamilla få avlastning och deras mamma få större möjlighet att styra över sitt liv, ett liv som nu gör henne olycklig, berättar Kamilla. Men kommunen delar inte Kamillas åsikt utan erbjuder istället en plats på ett grupp- eller äldreboende.

– Vi får avslag eftersom kommunen bedömer att mammas hjälpbehov inte är tillräckligt, men jag menar att hennes hjälpbehov inte syns eftersom jag och min syster täcker upp hela tiden. Jag vet att ett äldreboende inte är rätt för henne. Hon skulle tyna bort där. Och problemet med hemtjänsten är att de bara gör punktinsatser i mammas hem, sedan går de igen. På det sättet lär de inte känna henne. Det är det bara jag och min syster som gör. När mamma är rastlös vet jag att hon vill gå ut på en lång promenad, sätta sig på café och dricka te. Därför blir det också jag som ser till att hon får göra sådant som hon gillar, säger Kamilla.

“Jag skulle kunna vara min mammas dotter igen”

Om Kamilla fick drömma skulle hennes mamma få personlig assistans dygnet runt av personal som kände henne. Hon skulle flytta in i en mindre bostad på nedre botten med en liten trädgård. Det har hennes mamma längtat efter sedan de var barn.

Då skulle Kamilla få vila i sig själv, med vetskapen om att hennes mamma mådde bra.

– Nu åker jag inte till mamma för att fika och umgås utan för att se till att massa saker blir gjorda. Om jag visste att mamma var väl omhändertagen skulle jag kunna lägga mer tid på mig själv och min familj. Jag skulle inte behöva ha dåligt samvete för att jag gjorde det. Och jag skulle kunna umgås med min mamma på riktigt. Jag skulle kunna vara anhörig utan att vara vårdare. Jag skulle vara hennes dotter igen, avslutar Kamilla Karlsson.