Lyssna på forskarseminarium imorgon 21/9, anhöriga glöms bort när vården och samhället satsar på individen.

Anhöriga glöms bort när vården och samhället satsar på individen.

Imorgon kan du lyssna på ett livesänt forskarseminarium 13.15-14.45 från NKA via denna länk:https://play.lnu.se/media/t/0_u0fe7h2h

Var femte svensk ger idag omsorg till en närstående som har en sjukdom, funktionshinder eller svårigheter att hantera vardagen på grund av hög ålder. Anhörigas insatser innebär stora besparingar för samhället men trots det glöms gruppen bort när det satsas på teknik och stöd som kan underlätta i vardagen.

Arvid Karsvall, forskare vid Nka
– Samhället bygger idag kring en idé om att vi ska uppfylla den enskilda individens behov. Anhöriga glöms bort och inkluderas inte när nya stöd utveckas, säger Arvid Karsvall, forskare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).
Fredag den 21 september bjuder han in till forskningsseminarium för diskussion om sin påbörjade rapport om möjligheter och risker med att utveckla stöd för anhöriga
– När man utvecklar stöd till anhöriga är det viktigt att tänka på att inte skapa stöd som kan användas av den anhöriga för att göra en del av kommunens arbete. Då blir det en belastning och inte ett stöd.

Projekt vuxensyskon – projektet som vill lyfta en dold grupp av anhöriga

Projekt vuxensyskon är ett nytt projekt som drivs av Bräcke diakoni. Målet? Att uppmärksamma vuxna syskon till personer med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. En anhöriggrupp som sällan syns i den offentliga debatten.

Att ha en bror eller syster med en sjukdom eller funktionsnedsättning är ett särskilt syskonskap med speciella förutsättningar och konsekvenser. Idag finns det en del stödgrupper och aktiviteter för barn i liknande situation. Men så har det inte alltid sett ut och ibland kan stödet behövas som bäst när man har blivit vuxen.

Kom och hör mer om bakgrund och själva idén med projektet.

När: Onsdagen den 4/10 kl 16.00-17.00
Var: Adress: Första Långgatan 17 B
Hur: Seminariet är helt kostnadsfritt. Anmäl deltagande till sara.nordenfelt@brackediakoni.se

I anslutning till Arenan finns Kök:17, där du kan köpa dig kaffe med tilltugg.

Om projektet…
Projektet kommer att pågå under tre år och är möjligt tack vare medel från Arvsfonden.Många vuxna syskon har upplevt en barndom där föräldrarnas tid och engagemang, av naturliga skäl, har ägnats åt praktiska och medicinska frågor som inte kan väljas bort. Kärleken till brodern eller systern, med funktionsnedsättning/sjukdom, kan hamna i konflikt med svartsjuka och avund, känslor som inte alltid är så lätta att prata om. För en del syskon kan tankarna mer handla om framtiden. Hur det kommer att bli när föräldrarna inte längre är med?

Inom ramen för projektet kommer bland annat samtalsgrupper, studiecirklar, hemsida och utbildningskonferenser att genomföras. En stor satsning kommer vara framställningen av en teaterpjäs.

Samarbetspartners i projektet är RBU i Göteborg med omnejd, FUB riks, Autism & Aspergerförbundet, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Studieförbundet Vuxenskolan.