Projekt vuxensyskon – projektet som vill lyfta en dold grupp av anhöriga

Projekt vuxensyskon är ett nytt projekt som drivs av Bräcke diakoni. Målet? Att uppmärksamma vuxna syskon till personer med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. En anhöriggrupp som sällan syns i den offentliga debatten.

Att ha en bror eller syster med en sjukdom eller funktionsnedsättning är ett särskilt syskonskap med speciella förutsättningar och konsekvenser. Idag finns det en del stödgrupper och aktiviteter för barn i liknande situation. Men så har det inte alltid sett ut och ibland kan stödet behövas som bäst när man har blivit vuxen.

Kom och hör mer om bakgrund och själva idén med projektet.

När: Onsdagen den 4/10 kl 16.00-17.00
Var: Adress: Första Långgatan 17 B
Hur: Seminariet är helt kostnadsfritt. Anmäl deltagande till sara.nordenfelt@brackediakoni.se

I anslutning till Arenan finns Kök:17, där du kan köpa dig kaffe med tilltugg.

Om projektet…
Projektet kommer att pågå under tre år och är möjligt tack vare medel från Arvsfonden.Många vuxna syskon har upplevt en barndom där föräldrarnas tid och engagemang, av naturliga skäl, har ägnats åt praktiska och medicinska frågor som inte kan väljas bort. Kärleken till brodern eller systern, med funktionsnedsättning/sjukdom, kan hamna i konflikt med svartsjuka och avund, känslor som inte alltid är så lätta att prata om. För en del syskon kan tankarna mer handla om framtiden. Hur det kommer att bli när föräldrarna inte längre är med?

Inom ramen för projektet kommer bland annat samtalsgrupper, studiecirklar, hemsida och utbildningskonferenser att genomföras. En stor satsning kommer vara framställningen av en teaterpjäs.

Samarbetspartners i projektet är RBU i Göteborg med omnejd, FUB riks, Autism & Aspergerförbundet, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Studieförbundet Vuxenskolan.