Nyhetsbrev från vårt riksförbund

Anhörigföreningen behöver ny styrelse!

 Styrelsen har informerat medlemmarna att föreningen för närvarande står utan förslag till ny styrelse.

Vid årsmötet 2018 valdes Jaana Laitala till ordförande och Lena Hultén, Elisabet Ljungström och Mats Hällqvist till ordinarie ledamöter samt Iréne Backman Katsiogannis och Per Johan Ekelöf till ersättare. Under året har Elisabeth Ljungström och Iréne Backman Katsiogannis lämnat styrelsen av olika skäl. Föreningen har alltså under större delen av 2018 haft en styrelse bestående av ordförande och tre ledamöter. Det finns inget i stadgarna som bestämmer hur stor styrelse föreningen ska ha, i princip skulle det kunna räcka med två personer varav en är vald till ordförande.

Inför årsmötet 2019 har valberedningen väckt frågan till styrelsen om de vill ställa upp för omval och ingen har känt sig beredd att göra det. Jag har då gått vidare och frågat medlemmar utanför styrelsen, men inte mötts av någon som vill ställa upp.

Anhörigföreningen består av medlemmar som i sin vardag har hög praktisk och känslomässig belastning. Föreningens mål är att ge stöd till sina medlemmar och att sprida information och påverka omvärlden när det gäller anhörigfrågor.

Anhörigfrågorna har på senare tid väckt alltmer uppmärksamhet och därför är föreningens verksamhet viktig. En av våra medlemmar har med stöd av styrelsen överklagat beslutet att lägga ner verksamheterna Axet och Mellansteget i SDN Askim-Frölunda-Högsbo och lyckats få båda verksamheterna att vara kvar under 2019. 40 personer med psykiskt ohälsa ges därmed möjlighet att få gå kvar i sin dagliga sysselsättning!

Som valberedning söker jag nu dig som kan tänka dig att ta över stafettpinnen genom att gå in i styrelsen.

Om jag inte lyckas finna ny ordförande och ledamöter kommer föreningen tyvärr att läggas ned.  Jag vill därför bjuda in till informationsmöten avseende styrelsens arbete hittills och för att få möjlighet att möta medlemmar som, trots sin ofta pressade situation, kan tänka sig att arbeta för föreningen och dess medlemmar. Senast 14 mars måste ett förslag vara klart inför årsmötet 28 mars.

Plats:

Anhörigcenter Centrum, Karl Gustavsgatan 63

Tid:

Måndag 11 februari  kl 17-19

Onsdag 13 februari  kl 17-19

Torsdag 21 februari kl 17-19

Bibi Lang, valberedning

För information och anmälan, kontakta:

Tel 0707384809         bibi.lang@outlook.com

Nka:s Nyhetsbrev nummer 9 är ute nu!

 

Några artiklar i Nyhetsbrevet:

Läs hela brevet här!

NKAs nyhetsbrev nr 8

 • Enkätstudie med fokus på unga omsorgsgivare
 • Nationellt strategimöte om anhörigstöd
 • Kritiska anhöriga gagnar äldreomsorgen

Läs hela nyhetsbrevet här

 

 

Vi är månadens medlemsförening!

Vi är medlemmar i Funktionsrätt Göteborg och varje månad kommer det ett nyhetsbrev och varje gång skriver man om månadens förening. Den här gången var det vår tur! Läs om oss!

 

Här är några fler intressanta rubriker i nyhetsbrevet

Föreläsningsserie om demokrati.  Föreläsningarna arrangeras inom ramen för projektet Tyck till. Projektledare Karin och My (som besökte oss i våras) berättar mer om vikten av föreläsningarna och varför du bör gå på dem!

En kurs med fokus på redskap i kommunikation med kursledare Marita Ivarsson

Politiker diskuterade funktionsrätt

Och så förstås: Månadens medlemsförening Anhörigföreningen Göteborg

Läs hela nyhetsbrevet här!

NKA:s nyhetsbrev nr 6 är ute!

Något av innehållet:

 • Nka i Almedalen
 • Livets möjligheter på Nka Play
 • Nka på Anhörigriksdagen 2018
 • Ny kunskapsöversikt från Nka
 • FN:s barnkonvention blir svansk lag
 • Stöd till kommunerna till e-hälsa

Läs hela nyhetsbrevet här!

Förbundsnytt nr 2 från Anhörigas Riksförbund är ute nu!

Några rubriker:

 • Ordföranden har ordet!
 • GDPR – vad är nu detta?
 • Logga in på medlemssidorna!

Läs hela brevet här!

NKA:s nyhetsbrev nummer 4 är ute!

Några rubriker:

 • Barn- och äldreministern: Ingen ska behöva känna oro
 • Premiär för nationell nätverksträff
 • Nka får väl godkänt av Socialstyrelsen
 • Arvsfonden siktar på 100 nya projekt
 • Anhörigriksdagen 2018
 • Svenska Demensdagarna 2018 i Malmö

Läs hela nyhetsbrevet här!

 

Nka:s nyhetsbrev nr 3 2018

Några rubriker:

 • Konferensen Livets Möjligheter 23-24 april: Lena Hallengren lyfter fram behovet av ett bättre anhörigstöd
 • Nytt reportage om ny webbutbildning
 • Nationell konferens i Kalmar om delaktighet, medverkan och inflytande
 • Nytt lyhört kunskapsstöd för barnhälsovården
 • Webbinarier våren 2018
 • Anhörigriksdagen 2018

Läs nyhetsbrevet här!

Förbundsnytt från Anhörigas Riksförbund

Nu har årets första Förbundsnytt från Anhörigas Riksförbund kommit!

Rubrikerna:

 • Ordföranden har ordet
 • Anhöriglinjen 2017 – vill du bli volontär?
 • Antalet medlemmar växer!
 • Logga in på medlemssidorna

Här kan du läsa hela Förbundsnytt!