Nkas Nyhetsbrev nr 6

Nu är Nkas nyhetsbrev ute. Bland rubrikerna:

  • Nka ska kartlägga coronapandemins påverkan på anhöriga
  • Coronapandemins konsekvenser ska analyseras
  • Anhörigas oro ökar i coronakrisens spår – flexibla lösningar krävs inom många områden

Läs hela nyhetsbrevet här

Nka:s nyhetsbrev nr 4

Några rubriker:

  • Anhöriga och coronaviruset
  • Forskare undersöker Coronakrisens påverkan på psykiska hälsan
  • Reportage: Kunskap, samtalsstöd och ”egna” vårdkontakter viktigt för anhörigvårdare

Läs nyhetsbrevet här!

NSPHiG lanserar ett nyhetsbrev

Det här är den första utgåvan av nyhetsbrevet. Vi får det för att vi är en av deras medlemsföreningar. Nyhetsbrevet kommer ut en gång per månad.

Läs nyhetsbrevet här!

Projekt TrUSt – ett nytt Arvsfondsprojekt

Projekt TrUst vill skapa trygghet och stärka personer med psykisk funktionsnedsättning i sitt föräldraskap.

Projekt TrUSt är ett treårigt Arvsfondsprojekt som drivs av Bräcke diakoni i samverkan med NSPHiG och Stiftelsen Gyllenkroken. Övriga samarbetspartner är Göteborgs stad, Studieförbundet vuxenskolan samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Projektet startade 1 januari 2020.

Målet är att skriva en handbok samt ett studiecirkelmaterial om föräldraskapsstöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som ska spridas till de verksamheter där föräldrarna finns.

Om du är intresserad eller vill veta mer är du välkommen att kontakta:

Sara Jonåker, projektledare för projekt TrUSt
076-5032617
sara.jonaker@brackediakoni.se

Som TACK för din medverkan får du ett presentkort à 225 kronor.

Läs här deras första nyhetsbrev!

Funktionsrätt Göteborgs nyhetsbrev nr 4: Fortsatta påverkningar av corona

Läs Nyhetsbrevet här!

NSPH: Nyhetsbrev nr 4 i coronatider

Nationella Hjälplinjen behövs mer än någonsin!

Civilsamhället kan spela en avgörande roll i kristider

Äldres välbefinnande under Corona-pandemin

Läs nyhetsbrevet här!

Nyhetsbrev från NKA: Kraftsamling för psykisk hälsa. Ny studie: Stora vinster om anhöriga får vara delaktiga

Här kan du läsa nyhetsbrevet i sin helhet: https://nyhetsbrev.anhoriga.se/x/?S7Y1.Z9ra2xm9L.I1tjUwuJ.jq2RgTEAA06&Z=764914285

Nyhetsbrev från vårt riksförbund

Anhörigföreningen behöver ny styrelse!

 Styrelsen har informerat medlemmarna att föreningen för närvarande står utan förslag till ny styrelse.

Vid årsmötet 2018 valdes Jaana Laitala till ordförande och Lena Hultén, Elisabet Ljungström och Mats Hällqvist till ordinarie ledamöter samt Iréne Backman Katsiogannis och Per Johan Ekelöf till ersättare. Under året har Elisabeth Ljungström och Iréne Backman Katsiogannis lämnat styrelsen av olika skäl. Föreningen har alltså under större delen av 2018 haft en styrelse bestående av ordförande och tre ledamöter. Det finns inget i stadgarna som bestämmer hur stor styrelse föreningen ska ha, i princip skulle det kunna räcka med två personer varav en är vald till ordförande.

Inför årsmötet 2019 har valberedningen väckt frågan till styrelsen om de vill ställa upp för omval och ingen har känt sig beredd att göra det. Jag har då gått vidare och frågat medlemmar utanför styrelsen, men inte mötts av någon som vill ställa upp.

Anhörigföreningen består av medlemmar som i sin vardag har hög praktisk och känslomässig belastning. Föreningens mål är att ge stöd till sina medlemmar och att sprida information och påverka omvärlden när det gäller anhörigfrågor.

Anhörigfrågorna har på senare tid väckt alltmer uppmärksamhet och därför är föreningens verksamhet viktig. En av våra medlemmar har med stöd av styrelsen överklagat beslutet att lägga ner verksamheterna Axet och Mellansteget i SDN Askim-Frölunda-Högsbo och lyckats få båda verksamheterna att vara kvar under 2019. 40 personer med psykiskt ohälsa ges därmed möjlighet att få gå kvar i sin dagliga sysselsättning!

Som valberedning söker jag nu dig som kan tänka dig att ta över stafettpinnen genom att gå in i styrelsen.

Om jag inte lyckas finna ny ordförande och ledamöter kommer föreningen tyvärr att läggas ned.  Jag vill därför bjuda in till informationsmöten avseende styrelsens arbete hittills och för att få möjlighet att möta medlemmar som, trots sin ofta pressade situation, kan tänka sig att arbeta för föreningen och dess medlemmar. Senast 14 mars måste ett förslag vara klart inför årsmötet 28 mars.

Plats:

Anhörigcenter Centrum, Karl Gustavsgatan 63

Tid:

Måndag 11 februari  kl 17-19

Onsdag 13 februari  kl 17-19

Torsdag 21 februari kl 17-19

Bibi Lang, valberedning

För information och anmälan, kontakta:

Tel 0707384809         bibi.lang@outlook.com

Nka:s Nyhetsbrev nummer 9 är ute nu!

 

Några artiklar i Nyhetsbrevet:

Läs hela brevet här!