Anhörigkonsulenter stöttar personer som vårdar en närstående

I tidningen Vårt Göteborg intervjuas Jerker Eklund, anhörigkonsulent och Annika Sydberger Norrman, medlem i Anhörig Göteborg. Här är den fina art

”Tufft att leva nära en person som har en sjukdom”. Livet som anhörig till en sjuk närstående, som kräver mycket hjälp och stöd, kan vara tufft. Till Göteborgs Stads anhörigkonsulenter kan den vända sig som behöver ha en utomstående att prata med. ”Vi är ett stöd som dessutom kan ge råd, tips och information om hur man kan få hjälp i sin situation”, säger Jerker Eklund, anhörigkonsulent i Västra Göteborg.

Jerker Eklund är anhörigkonsulent i Västra Göteborg.

Nationella anhörigdagen uppmärksammar anhörigas livssituation varje år den 6 oktober.

Göteborgs Stad brukar vanligtvis belysa dagen med en föreläsning eller annat evenemang. I år blir det inget sådant på grund av covid-19. Livet som anhörig till en närstående som behöver hjälp tar dock ingen paus.

Enligt Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA, är det nästan var femte vuxen svensk som regelbundet vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk, är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Finns i alla stadsdelar

Enligt socialtjänstlagen ska alla kommuner ge stöd till de personer som själva ger stöd till någon. I Göteborg har alla stadsdelar anhörigkonsulenter. Jerker Eklund är anhörigkonsulent i Västra Göteborg och möter i första hand anhöriga där den närstående är över 65 år.

– Det vanligaste jag möter – jag skulle säga cirka 80 procent – är en kvinna vars partner har fått någon form av minnesproblematik eller kognitiv svikt. Övrigt rör andra former av sjukdomar som äldre drabbas av, eller psykisk ohälsa, säger han.

”Kan behöva ventilera hela tillvaron”

Till stor del handlar Jerker Eklunds arbete om enskilda stödsamtal. Han berättar att många anhöriga kanske inte förstår att han eller hon behöver stöd. Personen kämpar på och tänker att nu är livet såhär. Han möter för många som har kommit alldeles för nära den berömda väggen, och önskar då att han träffat personen tidigare.

– Det är tufft att leva nära en person som har en sjukdom och det kan omkullkasta hela livet.

Man kan som anhörig behöva prata med någon utomstående som inte är en myndighetsperson, ett barn eller en vän. Man kan behöva ventilera hela sin tillvaro.

Jerker Eklund brukar påpeka att han varken är en psykolog, terapeut eller en myndighetsperson som för anteckningar – han fungerar som en medmänniska.

Blev en fullträff

För Annika Sydberger Norrman betydde mötet med en anhörigkonsulent i Lundby väldigt mycket för fyra år sedan. Annika, som då länge stridit för sin dotter som led av psykisk ohälsa, var trött.

– Under alla år var det inte någon som frågat mig vad jag fick för stöd. Jag ringde till och med till vårdcentralen en gång och frågade vem som kunde ta hand om mig. Jag hade ingen aning om att det fanns anhörigkonsulenter.

Det var en sjuksköterska, på en avdelning där dottern fick vård, som till slut tipsade om Göteborgs Stads anhörigkonsulenter. Annika Sydberger Norrman ringde och fick tid redan dagen därpå.

– Anhörigkonsulenten hade avsatt två timmar åt mig, hon hade tänt ett ljus, och plötsligt kände jag att det fanns någon som jag kunde ställa frågor till. Hon hade dessutom jobbat inom psykvården och kunde berätta för mig om mina rättigheter som anhörig. För mig i den stunden gav det jättemycket – det var en fullträff, säger hon och berättar att hon träffade anhörigkonsulenten ungefär sex gånger.

– Sedan kände jag att nu är det bra, jag är nöjd. Nu kan jag stå på egna ben.

Får träffa andra i samma situation

Anhörigkonsulenterna i Göteborgs Stad håller även i anhöriggrupper där de anhöriga kan träffa personer i samma situation.

– De som deltar kan få tips, råd och utbyta erfarenheter. Många känner sig väldigt tillfreds efteråt. De har trott att de varit ensamma, och det kan kännas skönt att det inte är så, säger Jerker Eklund.

Han har inte märkt av något ökat tryck under covid-19-pandemin, men berättar att det skiljer sig åt i staden och att andra har fått fler samtal.

– Corona har däremot gjort att verksamheten tvingats bli mer flexibel. Det har blivit fler ”walk and talks” för mig. Det är ett jättebra sätt att mötas och man slår två flugor i en smäll – rörelse för både kropp och själ.

Clownbesök – en positiv upplevelse

Ta del av NKas nyhetsbrev nr 1 2020

http://www.anhoriga.se/pressrum/#/news/aarets-foersta-nyhetsbrev-fraan-nka-392098

Hagahuset – dikt av Sture Andersson

Linne’gatans träd kala kronor

med knöliga gråa stammar

tjurar stumt en bit från det

röda teglet på Hagahusets

slitna fasad som fått bära

tyngden av människor

decennium efter decennium

med de jämnmod

som bara tegelsten stoiskt behärskar

De män som med sina bara händer

lade sten till sten stock till stock

för att resa huset blev grova

som deras tal och mane’r

skratten var dock lika äkta

 som deras kamp för att få mat på bordet

Den efterlängtade våren

klamrar sig fast i söder

vid spanska medelhavs kusten

i hopp om att kunna gömma sig för snön

bakom den afrikanska sandstormen

Sture