Utveckling av nationell anhörigstrategi

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av av regeringen att göra ett underlag för en nationell strategi för anhöriga till äldre och för övriga anhöriga. Nu är båda underlagen överlämnade till regeringen och idag hölls ett webbinarium om underlaget för nationell anhörigstrategi för övriga. Det var väldigt intressant. Blir det verklighet blir det bra!

Nedan ser du länken till Nka:s hemsida där du kan läsa mer och se bilderna!

Utveckling av nationell anhörigstrategi (anhoriga.se)

Illustration: Mattias Gordon