Projekt Vuxensyskon

Projekt Vuxensyskon handlar om att uppmärksamma dig som har en bror eller en syster med en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

Projektet drivs av Bräcke Diakoni och i vår kommer de att starta upp både samtalsgrupper och en workshop. Läs nedan om projektet och anmäl dig!