Nationella Anhörigdagen den 6 oktober

6 oktober är traditionellt den nationella anhörigdagen, då anhöriga runt om i Sverige ställer sig på gator och torg och delger sina historier och sprider information om hur man kan få stöd.

I Göteborg anordnas dagen av kommunens Anhörigstöd och i år hade man valt att, tillsammans med Bräcke Diakoni Nationellt kompetenscenter anhöriga (NKA) och Anhörigföreningen, stå på Nordstadstorget.

Representanter för de olika verksamheterna stod i gröna jackor med tryck, spridda på torget. Alla bord var välförsedda med informationsmaterial och det fanns en soffa och stolar att sitta i för den som ville ha ett längre samtal eller bara ville vila benen en stund.

Inledningsvis strömmade människor med beslutsamma miner på väg mot sina mål. De flesta hade annat att tänka på men allteftersom dagen framskred blev tempot litet lugnare och det blev lättare att ta kontakt och erbjuda information.

Vi hade nog alla vårt eget sätt att närma oss människorna men ofta visade det sig att det visst fanns ett anhörigskap hos den man mötte. Många kände inte till de stödjande verksamheter som finns och många hade behov av att lätta sitt hjärta.

Fina samtal och tankar som förhoppningsvis ger ökad kunskap om att hjälp och stöd finns att få! Och en och annan ny medlem i föreningen….

 

 

NKAs nyhetsbrev nr 8

  • Enkätstudie med fokus på unga omsorgsgivare
  • Nationellt strategimöte om anhörigstöd
  • Kritiska anhöriga gagnar äldreomsorgen

Läs hela nyhetsbrevet här

 

 

Anhörigskap i fokus på Nationella anhörigdagen

Inför Nationella Anhörigdagen blev jag intervjuad i tidningen Syre, en grön (!) nättidning i Göteborg. Så här skrev Maja om oss:

I dag beräknas 1,3 miljoner människor stödja och hjälpa en närstående i Sverige. Det kan vara en förälder som fått demens, en partner eller ett syskon med psykisk ohälsa eller ett barn med funktionsvariation. Att vara anhörig till någon med diagnos är många gånger en krävande uppgift. Många anhöriga drabbas själva av fysiska och psykiska besvär och det är lätt att känna sig ensam i sin roll.

– Vi pratar mycket om hur viktigt det är att man som anhörig också tänker på sig själv. Att man inte bara koncentrerar sig på sin närstående som är sjuk, utan att man också tänker på att man själv måste må bra för att kunna vara ett bra stöd, säger Lena Hultén.

Hon är en av initiativtagarna till Anhörigföreningen Göteborg som bildades 2012 och är en del av Anhörigas riksförbund. Tillsammans med Göteborgs stads anhörigkonsulenter, Bräcke diakoni och Nationellt kompetenscentrum anhöriga kommer de att befinna sig i Nordstan under hela morgondagen för att prata med förbipasserande och informera om möjligheten att få hjälp.

– Syftet är att fler ska få upp ögonen för att det finns stöd att få, säger Lena Hultén.

När Anhörigföreningen startade bestod den av fem personer, i dag är de 120 medlemmar.

Här har man som anhörig möjlighet att träffa andra i samma situation som en själv.

– Det gör att man kan prata på ett annat sätt än man kanske gör med sina vänner, säger Lena Hultén.

Föreningen anordnar också föreläsningar och har möte en gång per månad. Utöver aktiviteter för de egna medlemmarna agerar de också påverkanskraft och försöker synliggöra frågan för politikerna och övriga

samhället. I och med att de är en fristående förening har de större svängrum än Göteborgs stads egna anhörigkonsulenter.

– Det är väldigt viktigt. Vi kan påverka på ett annat sätt än tjänstemännen, som ju inte alltid kan säga vad de tycker och tänker.

I Anhörigföreningen Göteborg finns alla typer av anhöriga, berättar Lena Hultén. Någons förälder har drabbats av demenssjukdom, en annan har en närstående med ett psykiskt funktionshinder.

– Det spelar ingen roll vilken typ av diagnos den närstående har, de anhöriga har ändå liknande känslor. Man känner frustration och sorg och har ett behov av att prata om sin situation. Många är väldigt uttröttade.

Bekymren för en anhörig kan vara många, till exempel svårigheter att hitta plats på särskilt boende eller att inte veta vart man ska vända sig för att få

hjälp.

– Många upplever också att de har svårt att göra sin röst hörd i kontakter med psykiatrin. Sekretessen gör att de inte får veta så mycket som de vill om sin närstående. Det kan vara väldigt jobbigt, säger Lena Hultén.

Men hon tycker att anhörigas livssituation har kommit upp i ljuset mer sedan den nationella anhörigdagen instiftades 2005.

– Ja, det tycker jag absolut. De sista åren har anhörigfrågan lyfts i olika teve- och radioprogram, till exempel.

Och det har skett med politikernas goda minne, tror hon.

– Antalet äldre kommer att öka väldigt mycket och det kommer att ställas höga krav på anhöriga att ställa upp för sina närstående. Då är det klokt att

man uppmärksammar frågan och ger stöd, så att de anhöriga orkar.

Men trots det tycker hon att politikernas agerande i dag lämnar en del övrigt att önska.

– Jag har varit på politikerutfrågningar och själv ställt frågor. Alla säger ”Det här är jätteviktigt, anhöriga gör ett fantastiskt jobb som måste lyftas”. Men sen händer inte så mycket mer.

I Göteborgs stad finns, som tidigare nämnts, ett kommunalt anhörigstöd, som erbjuder samtal och andra aktiviteter för den som stöder en familjemedlem, släkting eller vän. Alla är välkomna att söka stödet, men

många känner inte ens till att det finns.

– Det behöver bli mer känt, säger Lena Hultén.

Hon tycker att man som anhörig med fördel kan söka stöd både hos Göteborgs stad och hos Anhörigföreningen.

– Genom staden kan man få enskilda samtal och kan gå med i en anhöriggrupp, men det är under en begränsad tid. Hos oss är man medlem så länge man vill och kan vara med och påverka.

Det allra första steget till att få stöd som anhörig är att förstå att man faktiskt är berättigad till hjälp.

– Men många vet nog inte om att de är anhöriga, de tänker inte på sig själva i de termerna. De stöder sin make, maka eller förälder och jobbar på

i det tysta, säger Lena Hultén och fortsätter:

– Vi skulle gott och väl kunna vara 1 200 medlemmar i Anhörigföreningen istället för 120.

Vill du söka stöd?

• Är du själv anhörig och vill ha stöd eller komma i kontakt med andra i samma situation? På www.anhoriggbg.se kan du komma i kontakt med Anhörigföreningen Göteborg..
• Även inom Göteborgs stad finns olika sorters hjälp att få. Sök på ”anhörigstöd” på stadens hemsida goteborg.se så lotsas du rätt.

Hur skapar vi ett åldersvänligt Göteborg?

Som ni kanske minns hade vi för ett tag sedan besök av Lisa Holtz från Göteborgs Stad, på ett av våra medlemsmöten? Lisa var en av arrangörerna till konferensen om ett åldersvänligt Göteborg som några av oss deltog i under måndagen. Övriga deltagare kom från pensionärsorganisationer,  pensionärsråd, bouleklubbar, spanska och finska föreningar, olika förvaltningar inom kommunen samt politiker från stadsdelsnämnder och politiska partier.

Moderator Åsa Lindell lotsade oss genom det varierade programmet som inleddes med att Ann Jönsson, projektledare Nordens Välfärdscenter som berättade att i Norden finns 27 miljoner äldre, varav 1 på 20 är över 80 år. Det är ingen liten grupp och man satsar på 6 särskilt åldersvänliga städer bl a Stockholm och Helsingfors. Man ser det som mycket viktigt att de äldre själva medverkar kring sina egna frågor.

Daniel Bernmar, kommunalråd med ansvar för äldrefrågor i vår kommun, påpekade att äldrefrågor ska ingå i alla frågor och att man strävar efter att det ska bli billigare att vara senior.

Lisa Holtz, Stadskontoret, pekade på vikten av att ha god livskvalitet under hela livet och att äldre därför bör involveras i frågor som berör dem. Kommunens handlingsplan omfattar stadsmiljön, mobiliteten, bostäderna, den sociala delaktigheten och inkluderingen, information/kommunikation, samhällsstöd/service och förankring.

Lotta Lord, planeringsledare i Göteborgs kommun, berättade om de generationsmöten som anordnas i Centrum. Där kan man ägna sig åt att sjunga i kör, göra film, ordna sång och dans på äldreboenden. Man har även ett stick- och virkcafé. Seniorer kan delta i förskolan genom att läsa för barnen och i skolan med läxhjälp. Annika Orvarsson delgav sina upplevelser av att stödja elever i skolan. Projektet har varit framgångsrikt och man önskar nu att samtliga stadsdelar ska få ta del av generationsmötena.

Så var det dags för Gympa-Berit att ge oss en duvning till några Abba-låtar. Det är förvånande hur skönt det är att få röra på sig en stund!

Uppiggade av Berits gympa lyssnade vi till Patrik Hakenmyr, Poseidon, Vibeke Lindh, trygghetsvärd hos Bostadsbolaget och Henrik Ehrlington, Fastighetskontoret, som gav mycket värdefull information kring bl a trygghetsboende. Det finns 22 trygghetsboenden i Göteborg för närvarande. Lägenheterna fördelas genom Boplats och för att få en dylik lägenhet krävs att minst en person är +70. Lägenheterna är förberedda för ev hjälpmedel, t ex handtag, spisvakt och digitalt dörröga.

Kristina Hedvall Larsson, landskapsarkitekt inom Park- och Naturförvaltningen, arbetar med att det ska finnas trygga, tillgängliga parker i alla stadsdelar. Det ska också finnas lugna stråk i staden och man satsar på god belysning, bättre trappor, nya parksoffor och ny asfalt. Man har under året arbetat med att förbättra de 25 badplatser som finns i Göteborg genom att bygga trädäck, rullstolsramper, finmotorikgym, dansbana och gymslinga. Kristina berättade också att djurparken i Slottskogen gör “hembesök” till äldreboenden, då man tar med sig några av djuren så att de boende får träffa en gris eller en get!

Flexlinjens Line Steffensson berättade om hur bussarna står för trygghet och tar hänsyn till resenärens behov. Linjen är till för alla och kör runt i del egna stadsdelen.

Västra Göteborgs anhörigkonsulent Jerker Eklund och hans sällskap Ulla berättade livfullt om Minneskören, som varannan vecka erbjuder personer med kognitiva svårigheter och deras anhöriga att sjunga tillsammans. Sång och musik stannar kvar länge i minnet hos en demenssjuk person och det ger stor glädje att få sjunga tillsammans.

Efter en vegetarisk lunch berättade Christian Falk, Centrum och Johanna Bratthammar, Lundby, båda äldrekonsulenter om hur de arbetat med äldre för att komma ikapp digitaliseringen. Elias, som är filmpedagog, berättade om hur man arbetat med äldre i ett parkour-perspektiv.

Linda Wikman, äldreombudsman i Stockholm kunde berätta att 26% kvinnor över 65 år i Stockholm räknas som fattiga och att kvinnorna har 67% av männens pension. Linda arbetar nära politikerna och fokuserar på att omvärldbevaka och informera.

För att vi inte skulle hamna i paltkoma skadade Svenska popkören loss och framförde ett antal fina låtar!

Som avslutning talade Kirsi Nurmio från Tammerfors stad i Finland om hur man satsar på god tandhälsa för de äldre. Finländare förväntar sig inte en vänlig och omtänksam omgivning, de har sin familj som de förlitar sig på och en skepsis till andra människor. Men om samhällssystemet fungerar, så litar man på det. Man arbetar för att föra äldre och yngre närmare varann och varje medborgare har ett eget livsträd som man håller aktuellt och som följer en i kontakt med myndigheter. I Tammerfors har man 2 äldreombudsmän och man strävar efter att få åldervänliga bostäder. I ett land där man varje år har sträng vinter är det tyvärr så att man ännu inte löst frågan om vinterns problem… Kirsi hade en befriande krass och minimalt insmickrande attityd och humor som utgjorde en frisk avslutning på dagen!

Som ni förstår – en späckad och intressant dag ur äldreperspektiv!

 

 

 

 

Medlemsmötet den 27 september

Ett femtontal medlemmar hade hittat till oss denna septemberkväll. Lena hälsade alla välkomna och informerade om vad som ligger i “pipen” just nu: 

  • Projektet “Stöd till anhöriga till närstående med psykiska funktionshinder”. Lena H representerar föreningen i ledningsgruppen tillsammans med NSPHiG, Studieförbundet Vuxenskolan och NKA
  • Konferens “Ett åldersvänligt Göteborg”. Lisa Holtz projektledare har besökt oss under året och lyssnat på vad vi ser framåt. Lena H, Mats, Jaana och Bibi går dit.
  • Föreställningen “Vägra skuld”, gjord av Lina Persson om henne och hennes syster. Vi står med som medarrangör och kommer att få presentera föreningen. Den 5 oktober.
  • Den 6 oktober är det Nationella Anhörigdagen. Det firar vi tillsammans med bl a Göteborg Stads anhörigstöd i Nordstan kl 10-18.
  • Den 26 oktober har Bräcke Diakoni en konferens i projektet Vuxensyskon. Föreningen erbjuder tre medlemmar/syskon att gå utan kostnad mot att man besöker föreningen eller skriver några rader efteråt!

Bibi berättade sedan om att vi funderar på lite ny inriktning på våra möten. Ett “anhörigcafé” där man får möjlighet att prata om sina specifika problem med andra som har samma eller likartade upplevelser, och ett möte där vi kanske bjuder en gäst eller tar upp ett specifikt ämne. Vi behöver förstås volontärer till detta! Bibi bad oss fundera och återkomma!

Under fikat lyssnade vi på “Kropp och själ” som handlade om att vara anhörig. Psykologen Anna Kåver och terapeuten och sjukhusprästen Lars Björklund kom med kloka inpass, Lina Persson medverkade. Ett berörande program.

Några tankar från Anna och Lars som fastnade hos mig:

“Känn inte skuld, du har inte makt att ta bort lidandet för din närstående”

“Du kan inte hjälpa om du inte själv mår bra”

“Prata om det”

“Överinvolvering”, ett nytt ord som vi säkert kommer att samtala mer om.

Här kan du själv lyssna på programmet Kropp & Själ

 

 

 

En gratis teaterföreställning 26/9

Passa på att se en gratis teaterföreställning

Här kommer ett tips som du som medlem i Anhörigföreningen kan utnyttja.

Gratis förhandsvisning av ny teaterpjäs
Exklusivt för Volontärbyråns vänner – Göteborgs Stadsteater bjuder på förhandsvisning av ALLT GOTT I VÄRLDEN. Ta med dig en kollega eller vän och gå på teater!
“En svart men samtidigt dråpligt underhållande föreställning om paret som tar emot ett ensamkommande barn och tvingas konfrontera sina livsval.”

VAR: Göteborgs Stadsteater, Studion
NÄR: Onsdag 26 september kl. 19.00
Du skriver själv ut max. 2 två förhandsbiljetter. Obs! begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Hämta biljetterna här: http://burl.nu/7i3szo

 

 

 

Lyssna på forskarseminarium imorgon 21/9, anhöriga glöms bort när vården och samhället satsar på individen.

Anhöriga glöms bort när vården och samhället satsar på individen.

Imorgon kan du lyssna på ett livesänt forskarseminarium 13.15-14.45 från NKA via denna länk:https://play.lnu.se/media/t/0_u0fe7h2h

Var femte svensk ger idag omsorg till en närstående som har en sjukdom, funktionshinder eller svårigheter att hantera vardagen på grund av hög ålder. Anhörigas insatser innebär stora besparingar för samhället men trots det glöms gruppen bort när det satsas på teknik och stöd som kan underlätta i vardagen.

Arvid Karsvall, forskare vid Nka
– Samhället bygger idag kring en idé om att vi ska uppfylla den enskilda individens behov. Anhöriga glöms bort och inkluderas inte när nya stöd utveckas, säger Arvid Karsvall, forskare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).
Fredag den 21 september bjuder han in till forskningsseminarium för diskussion om sin påbörjade rapport om möjligheter och risker med att utveckla stöd för anhöriga
– När man utvecklar stöd till anhöriga är det viktigt att tänka på att inte skapa stöd som kan användas av den anhöriga för att göra en del av kommunens arbete. Då blir det en belastning och inte ett stöd.

Margareta Winberg ser över socialtjänstlagen och anhörigas situation

Margareta Winberg har utsetts till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Regeringen vill med detta beslut utforma en jämlik och jämställd socialtjänst som bidrar till social hållbarhet och som med individen i fokus arbetar med tidiga, förebyggande och trygghetsskapande insatser och som ger omvårdnad och omsorg utifrån individens enskilda behov och egna ansvar.

− Många samhällsförändringar har inneburit att socialtjänsten fått ansvar för nya grupper, uppgifter och utmaningar. Det ställer stora krav på kommunernas socialtjänst och dess personal. Vi vill ha en socialtjänst som arbetar mer med tidiga och förebyggande insatser för barn, våldsutsatta kvinnor, personer med missbruksproblem och andra grupper, och som stärker de som vänder sig tills socialtjänsten, säger barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, ansvarig i regeringen för socialtjänsten.

Socialtjänstlagen ska bli lättare att tillämpa och förstå samt underlätta för kommuner att samarbeta och samverka med varandra och andra. Kommunerna ska få möjligheter att tillgängliggöra och erbjuda insatser på ett enklare sätt än idag. Lagen ska också tydliggöra det uppdrag och ansvar som vilar på kommunerna.

Margareta Winberg, som har utsetts till särskild utredare, är idag regionfullmäktiges ordförande i Region Jämtland. Winberg var vice statsminister och jämställdhetsminister i Göran Perssons regering 2002-2003 och har även varit jordbruks- och arbetsmarknadsminister. Under åren 2003-2007 var Winberg Sveriges ambassadör i Brasilien.
Utredaren ska bland annat se över och lämna förslag om:
socialtjänstlagens struktur och konstruktion,
tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst för att minska skillnaderna mellan kommuner.
en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser,
hur socialtjänstens uppdrag ser ut för att tydliggöra kommunernas ansvar och förbättra möjligheterna till samverkan och samarbete mellan kommuner och andra aktörer
socialtjänstlagens indelning i olika grupper för att möjliggöra en helhetssyn så att individens behov ses i hela sitt sociala sammanhang och minska stuprör.
en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst, från utredning till själva vården och omsorgen.
möjligheten för kommuner att tillgängliggöra insatser samtidigt som en jämlik, likvärdig och rättssäker socialtjänst säkerställs.
möjligheten att förenkla handläggningen utan att rättssäkerheten och kvaliteten i vården och omsorgen riskeras.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2018.

Vi är månadens medlemsförening!

Vi är medlemmar i Funktionsrätt Göteborg och varje månad kommer det ett nyhetsbrev och varje gång skriver man om månadens förening. Den här gången var det vår tur! Läs om oss!

 

Här är några fler intressanta rubriker i nyhetsbrevet

Föreläsningsserie om demokrati.  Föreläsningarna arrangeras inom ramen för projektet Tyck till. Projektledare Karin och My (som besökte oss i våras) berättar mer om vikten av föreläsningarna och varför du bör gå på dem!

En kurs med fokus på redskap i kommunikation med kursledare Marita Ivarsson

Politiker diskuterade funktionsrätt

Och så förstås: Månadens medlemsförening Anhörigföreningen Göteborg

Läs hela nyhetsbrevet här!

Kropp & Själ om att vara anhörig

Tisdagen den 11 september handlade Kropp & Själ om Att vara anhörig. Programmet gästades av Anna Kåver, psykolog och Lars Björklund, terapeut och präst. De kommenterade inläggen på ett mycket finstämt och klokt sätt.

Lina, medlem i anhörigföreningen pratar om sitt anhörigskap  ca 26 minuter in i programmet. 

Jag kan varmt rekommendera programmet i dess helhet. Tankeväckande och klokt!

Lyssna här!

Att vara anhörig