Årsmöte i Anhörig Göteborg

I slutet av mars hade vi årsmöte i Anhörig Göteborg. Brittmo Bernhardsson var vår eminenta ordförande och årsmötet flöt på precis som ett årsmöte ska!

Så här ser vår delvis nya styrelse ut:

  • Elisabet Ljungström, ordförande (omval)
  • Lena Hultén, vice ordförande (omval)
  • Marianne Stridh, kassör (omval)
  • Anne-Marie Badman, ledamot (nyval)
  • Bernt Fredriksson, ledamot (nyval)
  • Therès Wadstedt, ledamot (nyval)
  • Leif Sundberg, revisor (omval)
  • Katarina Linglander, revisorssuppleant (omval)

Vi hälsar våra nya styrelseledamöter varmt välkomna och ser fram emot ett nytt verksamhetsår!

Tack alla som var med på årsmötet och hejade på oss och gav oss ansvarsfrihet! Och tack till Susanne Fjällemark och Ewa Svensson som lämnade styrelsen. Tack för det jobb ni gjort för föreningen!