Anhörigas Riksförbunds årsmöte

I början av april samlades 59 ombud från 32 anhörigföreningar på Scandic Star Hotel i utkanten av staden Lund.
Vi var två från styrelsen som deltog, gamla och nya ordförande. Det var två intensiva och intressanta dagar fyllda med formalia och diskussioner. 

Vi samlades för att umgås och diskutera de frågor som aktualiserats av förbundsstyrelse och motionärer. Med motionärer syftar jag inte på de som är ute i löpspåret utan på person/förening som lämnat in en motion till årsmötet. Förenklat kan man säga att en motion är en fråga, synpunkt eller förslag.

Första dagen bestod av själva årsmötet som klarades av i rask takt. Ordförande för årsmötet var ett politikerproffs från Lund, Tove Klette. Det blev inte så många  diskussioner under årsmötet, en diskussion som blev var om medlemsavgift till förbundet. Årsmötet beslutade att anhörigföreningarnas avgift till förbundet ska höjas med 5 kr per medlem.
Kvällen avslutades med en trivsam middag med lokal underhållning. Ett bra tillfälle att knyta kontakter och diskutera.

Det framfördes önskemål om att Anhörigas riksförbund ska vara mer aktiva i debatten, speciellt nu när det är valår. förbundsstyrelsen och kansliet tog det till sig och lovade att opinionsbildningen kommer att prioriteras fram till valet i höst. 

Efter en god natts sömn och en gedigen frukost var vi laddade inför andra dagen som började med en föreläsning. Föreläsare var Martina Takter som forskar om anhörigskap. En intressant föreläsning med rubriken ”visst behöver anhöriga stöd men varför?”
Sedan hade vi gruppdiskussioner utifrån ämnen som vi själva valde. Exempel på ämnen som diskuterades är: medlemsrekrytering, riksförbundets verksamhetsplan, anhörigråd och samtycke.

Källa: Tidningen Vi anhöriga nr 1/2018