NKA:s nyhetsbrev nummer 4 är ute!

Några rubriker:

 • Barn- och äldreministern: Ingen ska behöva känna oro
 • Premiär för nationell nätverksträff
 • Nka får väl godkänt av Socialstyrelsen
 • Arvsfonden siktar på 100 nya projekt
 • Anhörigriksdagen 2018
 • Svenska Demensdagarna 2018 i Malmö

Läs hela nyhetsbrevet här!

 

Sveriges största anhörigkonferens i Varberg den 15 och 16 maj!

Vill du hänga med oss till Varberg under två dagar? Eller kanske bara en? Du väljer.

Är du medlem i Anhörigföreningen Göteborg så bjuder föreningen på de två dagarna! Du får fika, lunch och fika igen bägge dagarna. Och mängder med intressanta föredrag och seminarier som du väljer själv.

Hör av dig till oss innan du anmäler dig, på föreningens telefon 0735-28 98 28 eller via mail:  info@anhoriggbg.se

Läs vad Riksförbundet skriver om dagarna:

”Ibland behöver vi få göra saker som vi själva väljer och önskar för att vi ska orka vara anhöriga. Att anhöriga har rätt till sitt eget liv borde vara en självklarhet men idag är verkligheten ofta en annan.

Hur stort behovet av egentid är är självfallet högst individuellt och varierar ofta över tid. Inget är rätt och inget är fel.

Under 2018 års Anhörigkonferens vill vi på Anhörigas Riksförbund belysa detta problem. Vi kommer ta reda på vilka produkter och tjänster som idag finns, för att sedan kunna ställa krav på vad som behövs i framtiden för att vi ska nå målet; Anhörig – med rätt till eget liv!

Vi vänder oss till anhöriga, såväl politiker, tjänstemän, vård- och omsorgspersonal, frivillig- och intresseorganisationer, som till alla ni andra intresserade av anhörigfrågor. Vi lyfter aktuella och viktiga frågor inom anhörigområdet. Vi förmedlar den senaste kunskapen och ger dig möjlighet att nätverka. Vi vill inspirera och beröra.

Välkomna till två sprängfyllda dagar med kunskap, information och inspiration!

 

Läs mer här!

 

Stefan Bauer, årets nätverkare i Skåne!

Stefan Bauer är ordförande i Svedala Anhörigförening, en lokal anhörigförning i Skåne med 400 medlemmar. Nu har har blivit Årets nätverkare! Utnämnd av av Svedala­Sturups
Rotaryklubb. Det är den andra utmärkelsen som Stefan fått för sitt arbete.Redan 2014 uppmärksammades han av Lions i ett liknande sammanhang. Han kommer att blir intervjuad i Radio Malmöhus, Sydsvenskan och Skånska Dagbladet! Heja Stefan, det är du värd!

Läs hela artikeln här!

Anhörigfestival den 25 maj 2018 på aktivitetsgården Elings ARK i Vedum

Föreningen har fått en inbjudan till en anhörigfestival i Vedum den 25 maj. Vill du åka dit? Är du medlem i Anhörigföreningen så bjuder vi på på avgiften! Hör av dig på mail eller telefon alternativt skriv föreningens fakturaadress i anmälan! c/o Lena Hultén, Borraregatan 5, 412 79 Göteborg

En festival om anhöriga, för anhöriga och för alla som möter anhöriga i sitt yrke eller i vardagen!
Anhörig kan man bli när som helst under livet: som förälder, syskon, partner, barn eller annan närstående.
Festivalen belyser anhörigfrågan ur en rad olika perspektiv, exempelvis i relation till psykisk och fysisk ohälsa,funktionsvariationer, barn, äldre, missbruk, fängelse, möten med vården samt olika stödinsatser. Programmet är späckat med inspirerande föreläsningar, film, musik, konst och rum för sinnesro och samtal.
Kom till Elings Ark och låt dig beröras, utmanas och känna samhörighet, allt i en kreativ lantgårdsmiljö med djur och natur. Festivalens ledord är hopp, men samtidigt backar vi
inte för de riktigt svåra frågorna.

Läs mer om programmet . Info om anmälan och annat praktiskt hittar du  på sista sidan.

 

Välkomna! 

Nka:s nyhetsbrev nr 3 2018

Några rubriker:

 • Konferensen Livets Möjligheter 23-24 april: Lena Hallengren lyfter fram behovet av ett bättre anhörigstöd
 • Nytt reportage om ny webbutbildning
 • Nationell konferens i Kalmar om delaktighet, medverkan och inflytande
 • Nytt lyhört kunskapsstöd för barnhälsovården
 • Webbinarier våren 2018
 • Anhörigriksdagen 2018

Läs nyhetsbrevet här!

Vuxensyskon – samtalsgrupp

Bräcke Diakoni driver ett projekt som heter Vuxensyskon. Ett angeläget ämne! Nu bjuder de in till en anhöriggrupp för syskon. Gruppen startar i maj med sista anmälningsdag den 25 april! 

Läs inbjudan här!

 

Skam och oro i skuggan av syskon med diagnos

I Svenska Dagbladet idag om Syskonprojektet Bräcke Diakonis regi:

Många förbjudna känslor kan väckas som syskon till någon med funktionsvariation. Skuld, skam och de egna behoven satta på sparlåga. I turnerande pjäsen ”Skuggsyskon” lyfts de tankarna upp i ljuset.

”Jag och Max var med på radio en gång. Vi fick berätta om hur vi hade det efter att han hade fått sin DAMP-diagnos*. Egentligen hade jag hur mycket som helst att säga om hur jävla jobbigt det var, att det på många sätt var jag som var storebror fast jag var tre år yngre. Men istället sa jag att allt fungerade bra mellan oss, diagnosen var ingen stor grej.”

Det säger Micke i pjäsen ”Skuggsyskon”, som spelas av Östra teatern runt om i landet, och handlar om hur det är att växa upp med ett syskon med funktionsvariation.

Inte minst handlar den om hur svårt det är att prata om det, även senare i livet, eftersom ”skuggsyskonets” roll ofta är att stötta, klara sig själv, vara glad, inte klaga, hålla igen på sina egna behov och inte betunga familjen. Den har ju tillräckligt som det är.

”Skuggsyskon” har skrivits av dramatikern Gunilla Boëthius och hennes son, Henrik Holmer, som är ett ”skuggsyskon”.

Han lärde sig mycket om sig själv under arbetet, inte minst om skulden han emellanåt känner: för att han har det bättre än sin bror, för att han inte hjälper honom ännu mer, och ”för att jag inte presterar bättre, jag som har alla förutsättningar, till skillnad från min bror”.

Även Gunilla Boëthius lärde sig viktiga saker, bland annat hur mycket hon inte hade förstått:

– Henrik verkade så glad, utåtriktad och självsäker som barn. Inget kommer att ta ifrån honom det, tänkte jag. Men det gjorde vi, jag och hans pappa, genom våra krav på att han alltid skulle ta hänsyn till sin bror med diagnos. Hela situationen var så jobbig, vad skönt för oss att då ha ett ”snällt” barn. Vi förstod inte att det skadade honom.

”Jag har alltid känt skuld för att jag kom före Max med allt, fast att jag var lillebror. Jag kunde verkligen känna hans förnedring när jag tog hem min första flickvän eller när jag flyttade hemifrån långt före honom. Men han ska väl inte få begränsa mitt liv?

Sen ser jag hans utsatthet, och då känns det som om jag borde ge upp allt mitt eget.”

Det säger Micke, lite senare i pjäsen, och berör en komplicerad utmaning för ett ”skuggsyskon”. Hur sätter man gränser? När har man rätt att sätta sig själv först?

Skuld, och skam och oro är vanligtvis det man först talar om i Rakel Lornérs samtalsgrupper för ”skuggsyskon” i Göteborg. Hennes arbete ingår i ”Projekt Vuxensyskon”, en treårig satsning som hon och Bräcke diakoni leder, med stöd från Arvsfonden och med syfte att få fram en modell för hur samhället – exempelvis genom kommunernas anhöriggrupper – ska kunna hjälpa denna grupp.

Samtidigt är hon medveten om att det är en svår grupp att nå. Dessa personer har delvis formats av att inte uttrycka behov av att prata om sina problem.

Så vad kan man göra i en samtalsgrupp?

– Tala om det i vuxen ålder, säger Rakel Lornér. Gråta och lyssna på andra som har liknande problem, samma livslånga ansvarskänslor, andra som har lyckats sätta gränser. Igenkänningen är stor även om det finns många olika slags ”skuggsyskon”. Somliga har en vuxen bror eller syster som man kan ha en dialog med. Andra har inte den möjligheten.

Att ha vuxit upp ”i skuggan” formar personligheten och riskerar att färga stora beslut senare i livet, menar Rakel Lornér.

– Det finns det många exempel på. Vissa tvekar eller avstår från att bilda familj, som om de känner att de redan har ett stort åtagande.

För föräldrar betonar Rakel Lornér hur viktigt det är för ”skuggsyskonen” att få eget utrymme och tid, ”stunder då funktionsnedsättningen inte sätter normen för vad som fungerar”. Det måste finnas en värld där ”skuggsyskonet” får vara en ledsen person, eller behövande eller arg, ”och det är bara föräldrarna som kan skapa det utrymmet, det är deras ansvar”.

Får vi nu ytterligare en grupp att tycka synd om? Det är en kommentar Rakel Lornér har varit rädd för, men ännu inte fått höra.

* Diagnosen Damp (Deficits in Attention, Motor Control and Perception) var ett omdiskuterat begrepp som användes på 1980-talet.

Medlemsmöte och Bräcke Diakoni

Den 22 mars hade vi medlemsmöte i Anhörigföreningen. Jaana informerade först om vad som händer i föreningen, därefter berättade Elisabet Ljungström om Bräcke Diakoni och dess verksamhet. Elisabet är medlem i föreningen och arbetar med projektutveckling på Bräcke. Längst ner i inlägget kan du se en liten film om Bräcke Diakonis historia. Så här berättade Elisabet:

”Bräcke diakoni är en fristående politiskt obunden stiftelse som bedriver verksamhet inom vård och omsorg utan vinstintresse.

 Stiftelsen företräds av styrelsen, som består av en ordförande, ytterligare fem valda ledamöter samt direktor. Våra ca 50 verksamheter är grupperade i tre områden: Äldreomsorg & Hospice, Rehab & Funktionshinder samt Hälsa & Vård. Ledningen för Bräcke diakoni består av de tre områdescheferna tillsammans med kvalitetschef, personalchef, ekonomichef, marknadschef och direktor.

Verksamheterna finns främst i västsverige men också i Stockholm, Jönköping och ,Linköping

Inom Bräcke diakoni finns t.ex.boende för  äldre, för personer med psykiska funktionsnedsättningar, ,barn med funktionsnedsättning ,korttidsboende för barn och ungdomar med funktionsnedsättning,

Hospice, habiliteringsverksamhet, rehabiliteringsverksamhet, vårdcentraler, personligt ombudsverksamhet, boende för ensamkommande, personlig assistansverksamhet, hemtjänstverksamhet i Göteborg m.m.

Antalet anställda är totalt ca 1200 personer. Därtill arbetar ca 50 personer som volontärer inom verksamheten.”

https://www.youtube.com/watch?v=n-oQIY_3t4c&t=180s

Hur kan vi som anhöriga vara berörda av Bräcke Diakonis verksamheter? Det visade sig finnas en hel del möjligheter:

Bräcke Diakoni driver hemtjänst som ett alternativ till den kommunala hemtjänsten i o m att Göteborgs kommun infört LOV, Lagen om Valfrihet. Hemtjänst

Bräcke Diakonis verksamhet Personligt ombud

Bräcke Diakonis nyaste projekt Projekt Vuxensyskon

För ytterligare information om verksamheterna och kontaktpersonerna för dessa se Bräcke Diakonis hemsida www.brackediakoni.se