Medlemsmöte och Bräcke Diakoni

Den 22 mars hade vi medlemsmöte i Anhörigföreningen. Jaana informerade först om vad som händer i föreningen, därefter berättade Elisabet Ljungström om Bräcke Diakoni och dess verksamhet. Elisabet är medlem i föreningen och arbetar med projektutveckling på Bräcke. Längst ner i inlägget kan du se en liten film om Bräcke Diakonis historia. Så här berättade Elisabet:

”Bräcke diakoni är en fristående politiskt obunden stiftelse som bedriver verksamhet inom vård och omsorg utan vinstintresse.

 Stiftelsen företräds av styrelsen, som består av en ordförande, ytterligare fem valda ledamöter samt direktor. Våra ca 50 verksamheter är grupperade i tre områden: Äldreomsorg & Hospice, Rehab & Funktionshinder samt Hälsa & Vård. Ledningen för Bräcke diakoni består av de tre områdescheferna tillsammans med kvalitetschef, personalchef, ekonomichef, marknadschef och direktor.

Verksamheterna finns främst i västsverige men också i Stockholm, Jönköping och ,Linköping

Inom Bräcke diakoni finns t.ex.boende för  äldre, för personer med psykiska funktionsnedsättningar, ,barn med funktionsnedsättning ,korttidsboende för barn och ungdomar med funktionsnedsättning,

Hospice, habiliteringsverksamhet, rehabiliteringsverksamhet, vårdcentraler, personligt ombudsverksamhet, boende för ensamkommande, personlig assistansverksamhet, hemtjänstverksamhet i Göteborg m.m.

Antalet anställda är totalt ca 1200 personer. Därtill arbetar ca 50 personer som volontärer inom verksamheten.”

https://www.youtube.com/watch?v=n-oQIY_3t4c&t=180s

Hur kan vi som anhöriga vara berörda av Bräcke Diakonis verksamheter? Det visade sig finnas en hel del möjligheter:

Bräcke Diakoni driver hemtjänst som ett alternativ till den kommunala hemtjänsten i o m att Göteborgs kommun infört LOV, Lagen om Valfrihet. Hemtjänst

Bräcke Diakonis verksamhet Personligt ombud

Bräcke Diakonis nyaste projekt Projekt Vuxensyskon

För ytterligare information om verksamheterna och kontaktpersonerna för dessa se Bräcke Diakonis hemsida www.brackediakoni.se