Nka:s nyhetsbrev nr 3 2018

Några rubriker:

  • Konferensen Livets Möjligheter 23-24 april: Lena Hallengren lyfter fram behovet av ett bättre anhörigstöd
  • Nytt reportage om ny webbutbildning
  • Nationell konferens i Kalmar om delaktighet, medverkan och inflytande
  • Nytt lyhört kunskapsstöd för barnhälsovården
  • Webbinarier våren 2018
  • Anhörigriksdagen 2018

Läs nyhetsbrevet här!