Viktig möjlighet att träffa politiker!!

I Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnds psykiatrigrupp ingår NSPHiG och därmed deras medlemmar/brukarorganisationer. Området psykiatri/psykisk ohälsa är oerhört stort och undertecknade politiker önskar nu träffa representanter för brukarorganisationerna. Utifrån sin roll som befolkningsföreträdare vill de starta sitt uppdrag genom att skaffa sig aktuell kunskap och få perspektiv på hur den öppna vården ser ut för personer med psykisk ohälsa. Där kan brukarorganisationerna ge viktig kunskap, inte minst representanter för Anhörigföreningen där många anhöriga/medlemmar ofta är den närståendes/patientens enda stöd.

Undertecknade politiker önskar fokusera på hur det ser ut i den öppna sjukvården för personer med psykisk ohälsa vad avseende:

  • Väntetider
  • Tillgänglighet
  • Delaktighet
  • Bemötande
  • Kompetens

 

 Politikerna är angelägna om era synpunkter och erfarenheter eftersom de är viktiga att ha med när de ska går vidare i sitt arbete. De vill gärna ha era idéer om vad som kan göras för att förbättra vården för denna grupp. Senare kommer de även att träffa företrädare för primärvård och psykiatrins öppenvårdsverksamhet.

 Vänliga hälsningar från

 Mariella Olsson (L), Gabriel Veble (S), Maja Koppfeldt (Kd), Carina Ögård (V) och Madeleine Jonsson (mp)

 

NSPHiG har bokat lokal:

Onsdag 2 november 2016 kl. 18.15 – 20.15

Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1B.

Entrén utgörs av ett café, därefter ligger möteslokalen till vänster, i markplan. Varje förening kan komma med representanter.

710

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar