Rapport från Anhörigstödet i Angered

 Måndagen den 25/10 var Per Johan Ekelöf inbjuden av anhörigstödet i Angered att presentera föreningen som en del av en anhörigkurs.  Här är Per Johans rapport:

Jag presenterade föreningen och beskrev hur den nu vuxit till ca 100 medlemmar….och att den fortsätter växa.

Jag berättade vidare att vi tillsammans med andra föreningar kommer att hemställa om att kommunen inrättar ett kommunalt anhörigråd. Notera att anhöriga är en egen kategori som inte skall förväxlas med pensionärer som ju har ett kommunalt anhörigråd.

Ur presentationen växte ett antal frågor som diskuterades tex: Hur gör man om ens närstående inte vill att man berättar för vänner? Här råder ju ingen tystnadsplikt men väl en moralisk plikt att hörsamma den närstående. Denna ställs då emot den anhöriges rätt att avidentifierat berätta om sin situation. Frågan förde oss in på sekretessbestämmelserna som ju ofta åberopas inom vården och då blir ett hinder för anhörigas stöd. Behovet av att skaffa kunskaper om vårdapparatens organisation belystes.

Slutligen bjöd jag in de närvarande till nästa medlemsmöte som äger rum på Anhörigstöd Centrum Torsdag 27/10 17.30. Tack till Anhörigkonsulenterna/kuratorerna som bidrog med sin entusiasm och kunskap till att besvara följdfrågor. Och tack för kaffe och smörgåsar!

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar