Göteborgs Stads riktlinjer för anhörigstöd

I början av 2016 reviderades Göteborgs stad riktlinjer för anhörigstöd. Det finns anledning att ännu en gång aktualisera vad som står där. Vi anhöriga behöver vara pålästa och kunna bevaka våra rättigheter. Det är också en av Anhörigföreningens mål att kunna förmedla denna kunskap till medlemmarna.

Den 25 oktober kl 18-20 bjöd HSO Göteborg och LaSSe Brukarstöd in till en träff på Dalheimers hus, Dalheimersalen där Louise Odengard och Gisela Askne från stadsledningskontoret och Ann Malmsten, anhörigkonsulent, berättade om de nya riktlinjerna, om stödets innehåll och hur staden praktiskt arbetar med stödet. Ca 40 personer hade samlats för att lyssna, lära och reflektera! Vi var fem stycken från Anhörigföreningen.

Louise och Gisela berättade att de varit ute i alla tio stadsdelsnämnderna för att förankra riktlinjerna. De är förankrade i ledningen men hur nämnderna sedan väljer att implementera dem vet vi ingenting om, det är upp till varje stadsdelsnämnd, sa de.

Efter pausen fanns tillfälle till frågor. Vi fick frågan om vi bedriver intressepolitik i vår förening. På det kunde vi svara ja och vi berättade bl a om vår intention att få till ett anhörigråd i staden. Det bör finnas likaväl som ett pensionärsråd och ett funktiomshinderråd.

Det är otroligt viktigt att vi är en blåslampa på stadsdelsnämnderna att de verkligen lever upp till vad som står i riktlinjerna! Ni vet väl om att man via nätet (och även via blankett) kan klaga och komma med synpunkter på sin stadsdel när man inte är nöjd? Jag tycker vi ska använda oss av den möjligheten! Ju fler vi är dess bättre! Så – läs på och lär dig riktlinjerna så du vet vad du har rätt till!

Riktlinje för anhörigstöd 2016

Gisela Askne och Louise Odengard presenterar riktlinjerna.

Gisela Askne och Louise Odengard presenterar riktlinjerna.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar