Möte i Inflytanderådet SU Psykiatri Affektiva

Inflytanderådet ingår i Anhörigföreningens intressegrupp Nätverkande. Den här gången träffade ett antal brukarföreningar och vi Psykiatri Affektiva.

Information från föreningarna

Anhörigföreningen informerade om att vi arbetar för att bilda ett kommunalt råd för att bevaka kommunens riktlinjer för anhörigstöd. Ingående parter blir bl.a. NSPHiG, Svenska Kyrkan samt lokala politiker.

Vi kommer också att medverka vid en utbildningsdag för alla kuratorer i SU-psykiatrin och i samarbete med kommunens anhörigkonsulenter. Avsikten är att kommun och sjukvård skall komma lite närmare varandra i frågan.

SPES (Suicidprevention efterlevandestöd) och SPIV (Suicidprevention i väst) har haft en fullspäckad vecka med invigning på Stora Teatern av ”Steg för livet”. Det finns en informationsfilm på ca 5 min. som man kan ta del av. Den 10 september inföll suicidpreventiva dagen med information i Nordstan och Domkyrkan. Man höll en manifestation över de som suiciderat under 2015, totalt 1 552 personer. Ett ljus för varje individ tändes och collage av bilder på de avlidna, sammanfogade i en quilt visades. Man har utökat samarbetet med polisen, särskild den grupp som har ansvaret för att informera närstående efter suicid. En ny telefonjour – Mind – en ”självmordslinje” har startat i Stockholm och Göteborg.

IBIS (Intresseföreningen bipolär sjukdom) har uppmärksammat barnperspektivet i samarbete med barnombuden inom Psykiatri Affektiva. Man har tagit fram en barnbok och en frågelåda som kan användas till stöd för arbete med barnen efter att en förälder har suiciderat.  IBIS vill också uppmärksamma anhörigas situation och föredraget ”Bipopulär” med Hasse Brontén på Stadsbiblioteket den 6 oktober kl. 17.00, Hörsalen.

IFS (Intresseföreningen för schizofreni) kommer att delta i konferensen Psykisk (O) Hälsa VÄST den 27 september i Eriksbergshallen.

Information från Psykiatri Affektiva

Inom Psykiatri Affektiva har man tagit upp frågan om ett utökat samarbete med brukarföreningarna. Enhetscheferna öppnar nu för möjligheten ha ett uppdaterat informationsmaterial i väntrummen. Genom att mejla direkt till respektive enhetschef kan man komma överens om hur och när material skall distribueras till mottagningen.

Inflytanderådet har planerat en arbetsgrupp gemensamt som skall ta fram förslag till en ny vårdplan. Ingen av de berörda från psykiatrin var dock närvarande och frågan flyttades till nästa Inflytanderåd

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar