Vill du delta i en forskningsstudie?

Anhörigföreningen har blivit kontaktade av Västra Götalandsregionen (VGR) angående en forskningsstudie som handlar om jämställd vård. Projektet vill fördjupa kunskaperna om  eventuella hinder för tillgång till somatisk hälso-och sjukvård för personer med psykisk sjukdom. Är det svårare för personer med psykiska sjukdomar än för andra att få tillgång till somatisk vård?
Projektet vill intervjua personer som är anhöriga till närstående med psykossjukdom, schizofreni eller bipolär sjukdom med erfarenhet av att söka somatisk hälso- och sjukvård under det senaste året och som under denna tid inte erhållit psykiatrisk slutenvård.

Är du intresserad av att delta?  Kontakta peder.welin@vgregion.se Telefon 070-082 39 39

Informationsbrev

 

Bräcke Diakoni bjuder in till en konferensdag

Bräcke Diakoni bjuder i samverkan med Anhörigas Riksförbund och Studieförbundet Vuxenskolan m fl in till en konferens som är slutpunkt för projektet Delaktighet och Stöd som drivits mellan 2013 och 2016. Projektet har resulterat i en utbildning för föräldrar som har en vuxen son eller dotter med funktionshinder. ”Vad händer när jag inte längre finns?”

Dagen är kostnadsfri, men man står själv för lunchen. Det blir flera intressanta föreläsningar av bl a Åsa Moberg Boije som skrivit ”Adams bok” och ”Vara anhörig – handbok för anhöriga till psykiskt sjuka”

Läs och anmäl här!

018