Är du anhörig till närstående med samsjuklighet?

Så här skriver Kunskapsguiden:

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt. Samsjuklighet är mycket vanligt vid psykisk sjukdom och vid missbruksproblem.

Läs mera…

Problemet är att dessa personer ofta ”faller” mellan stolarna då det är både socialtjänsten och sjukvården som ska samarbeta och effekten ganska ofta blir att det är ett ”Svarte Petter spel”.

Vill du vara med och starta en erfarenhetsgrupp med andra anhöriga i samma situation, där du kan få råd och tips av andra och känna att du inte är ensam?

Hör av dig till Anhörigföreningen så hjälper vi dig igång!

Kontakta info@anhoriggbg.se eller 0735-28 98 28!

 

Anhörigdag i Göteborg – Nka bjuder in!

Anhörigdagen handlar om att vara anhörig/närstående till någon med funktionsnedsättning. Under dagen arrangeras flera spännande föreläsningar, bland annat med Carina Boberg som föreläser om sin man som hade Lewybody demens. Den ideella organisationen Suicide Zero som vill öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid. Och psykologen Malin Broberg som berättar om stöd för föräldrar med funktionsnedsättning.

Tid, plats och anmälan:
Fredag den 24 november kl 09.00–16.00, Hotell Scandic Mölndal. Anmälan: till HSO kansli: 033-10 66 44 eller mail: info.hso-vg@telia.com. Först till kvarn!

Kostnad: 300 kr (inkl. moms). I kostnaden ingår fika och lunch. OBS! Är du medlem i Anhörigföreningen så står föreningen för kostnaden! Tala om det på anmälan!

Ann-Marie Rannanpää: 0761-41 66 44.

Information och anmälan HÄR!

Med starkare röst – NSPHiG bjuder in till utbildning

Med starkare röst är en utbildning om hur man, genom att företräda andra, kan vara med och påverka vård och omsorg inom psykiatriområdet.
Utbildningen är en förberedelse inför en aktiv roll som medlem i en förening eller som representant i olika sammanhang.

Kursen tar bland annat upp frågor som:

• Vad innebär det att representera en organisation eller nätverk? Hur ska vi på bästa sätt samverka med andra?
• Metoder för inflytande. Vilka frågor är viktigast? Hur driver vi bäst frågan?
• Samarbete för förändring – vilka är dina hjärtefrågor, din förenings hjärtefrågor, vilka frågor kan vi samverka kring?
• Så här går vi vidare, vad behöver ni göra för att få igång arbetet, behöver ni stöd?

Tid: Lördag den 25 nov 10.00 – 16.00
Söndag den 26 nov kl. 10.00–16.00

Plats: NSPHiGs lokaler

Adress: Järntorget 7, vån 3.

Sista anmälningsdag:
Måndagen den 20 november till elisabet@nsphig.se

OBS! Meddela eventuella matallergier.

 

Läs inbjudan här!

Erfarenhetsgrupp för män

Upplever du att du har behov av samtal och stöd i din anhörigsituation? Då kan vår grupp vara något för dig.
Vi har alla en närstående med sjukdom som innebär funktionell nedsatthet.
Vi träffas ett par gånger i månaden för att stötta varandra genom samtal och utbyte av erfarenheter. Val av ämne och problematik väljer vi själva. Vi har samarbete med Vuxenskolan och kan få hjälp av deras studiematerial om vi så önskar. Våra sammankomster sker i Anhörigstöd i Centrums lokaler på Karl Gustavsgatan 63.
Är du intresserad eller vill veta mer kontakta ansvarig Mats Hällqvist tel 0707-71 45 18 eller email kristinarosen66@yahoo.se
Hälsningar Mats

Mansgrupp

Medlemssidor

Nu kan du som är medlem i Anhörigföreningen Göteborg registrera dig på Anhörigas Riksförbunds hemsida och medlemssida. Där kan du komma i kontakt med andra anhöriga som är i liknande situation som du.

Det du behöver är medlemsnumret som finns på baksidan av din medlemstidning Vi Anhöriga. Kontakta Anhörigföreningen om du behöver hjälp!

Kurs för anhöriga till personer med missbruksproblem

 

Är du anhörig till någon med missbruk av droger och/eller alkohol och bor du i Göteborg?

I februari startar vi en kostnadsfri kurs, där du som anhörig kan träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter.  Vi tar upp olika teman som berör missbruk och dess konsekvenser i relationer.

Vi träffas nio gånger från februari 2017:
9, 16, 23 februari, 9, 23 mars, 6, 20 april, 4 och 18 maj.

Torsdagar 17-19:30, kaffe med smörgås och frukt serveras 17-17:30. Kursen är kostnadsfri.
Lokal: Behandlingsgruppen nordost, Gamlestadsvägen 3B, 5 vån.

Är du intresserad av att delta eller vill veta mer kontakta
gruppledarna så snart som möjligt. Vi vill träffa alla deltagare innan kursstart. Välkommen!

Ingmarie Månsson, socionom 031 367 93 20, 0704 32 10 05
ingmarie.mansson@socialresurs.goteborg.se

Kristina Silvonen Hedlund, socionom 031 367 92 82, 0725 24 39 53
kristina.silvonen@socialresurs.goteborg.se

KOSTNAD: Gratis

Viktig möjlighet att träffa politiker!!

I Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnds psykiatrigrupp ingår NSPHiG och därmed deras medlemmar/brukarorganisationer. Området psykiatri/psykisk ohälsa är oerhört stort och undertecknade politiker önskar nu träffa representanter för brukarorganisationerna. Utifrån sin roll som befolkningsföreträdare vill de starta sitt uppdrag genom att skaffa sig aktuell kunskap och få perspektiv på hur den öppna vården ser ut för personer med psykisk ohälsa. Där kan brukarorganisationerna ge viktig kunskap, inte minst representanter för Anhörigföreningen där många anhöriga/medlemmar ofta är den närståendes/patientens enda stöd.

Undertecknade politiker önskar fokusera på hur det ser ut i den öppna sjukvården för personer med psykisk ohälsa vad avseende:

  • Väntetider
  • Tillgänglighet
  • Delaktighet
  • Bemötande
  • Kompetens

 

 Politikerna är angelägna om era synpunkter och erfarenheter eftersom de är viktiga att ha med när de ska går vidare i sitt arbete. De vill gärna ha era idéer om vad som kan göras för att förbättra vården för denna grupp. Senare kommer de även att träffa företrädare för primärvård och psykiatrins öppenvårdsverksamhet.

 Vänliga hälsningar från

 Mariella Olsson (L), Gabriel Veble (S), Maja Koppfeldt (Kd), Carina Ögård (V) och Madeleine Jonsson (mp)

 

NSPHiG har bokat lokal:

Onsdag 2 november 2016 kl. 18.15 – 20.15

Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1B.

Entrén utgörs av ett café, därefter ligger möteslokalen till vänster, i markplan. Varje förening kan komma med representanter.

710

Nya anhöriggruppens första möte!

Igår var det dags för den nya anhöriggruppens första möte. Nåja, grupp och grupp… vi var tre personer som sammanstrålade på Karl Gustavsgatan för att prata anhörigskap – Olle, Lena och Bibi. Vi hade en trevlig stund, drack kaffe och bytte erfarenheter. Nästa gång hoppas vi på fler deltagare, det blir tisdag 11 oktober kl 16-17.30 på Karl Gustavsgatan 63, ingång Anhörigcenter. VÄLKOMMEN!

Meddela gärna via mail att du kommer!   info@anhoriggbg.se

Idag startar vår nya anhöriggrupp – välkommen!

Anhörigföreningen har under 1,5 år haft en kamratcirkel som vänder sig till män i föreningen. Nu är det dags att komplettera med en ny grupp!

Denna grupp välkomnar medlemmar oavsett ålder, kön eller närståendes diagnos. Fokus kommer att vara hur man upplever det att vara anhörig, att byta erfarenheter och ge varandra stöd. Vi kommer alltså inte att fördjupa oss våra närståendes situation och lösningar på eventuella problem för dem, utan under 1,5 timma var 3:e vecka framför allt ägna oss åt oss själva, hur vi har det och om något kan förändras till det bättre.

Gruppen kommer att bestå av 6-8 personer och vi träffas i Anhörigstöds lokaler på Karl Gustavsgatan 65.

Vi har vår första träff tisdag 20 september kl 16.00 – 17.30.   Därefter planerar vi övriga sammankomster.

Bibi Lang kommer att hålla samman gruppen och om du vill anmäla ditt intresse eller veta mer kan du mejla info@anhoriggbg.se eller ringa tel 0735-28 98 28. Du kan också kontakta föreningen via hemsidan www.anhoriggbg.se.

Välkommen med din anmälan!!

 

Utvärdering av Kontaktpunkt Psykiatri, var med och påverka!

Kontaktpunkt Psykiatri har gjort ett omtag efter kritik gällande tillgänglighet mm. Nu vill de veta om det har blivit bättre. Bifogat finner du ett antal frågor som de vill ha svar på.

Dina svar kan du maila till Mathias Alvidius, verksamhetssamordnare på Psykiatri Affektiva, mathias.alvidius@vgregion.se

Utvärdering Kontaktpunkt Psykiatri