Vill du delta i en forskningsstudie?

Anhörigföreningen har blivit kontaktade av Västra Götalandsregionen (VGR) angående en forskningsstudie som handlar om jämställd vård. Projektet vill fördjupa kunskaperna om  eventuella hinder för tillgång till somatisk hälso-och sjukvård för personer med psykisk sjukdom. Är det svårare för personer med psykiska sjukdomar än för andra att få tillgång till somatisk vård?
Projektet vill intervjua personer som är anhöriga till närstående med psykossjukdom, schizofreni eller bipolär sjukdom med erfarenhet av att söka somatisk hälso- och sjukvård under det senaste året och som under denna tid inte erhållit psykiatrisk slutenvård.

Är du intresserad av att delta?  Kontakta peder.welin@vgregion.se Telefon 070-082 39 39

Informationsbrev

 
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar