Inlägg av Anhörig Göteborg

Nka:s nyhetsbrev nr 7

Några rubriker: Stödlinjer för anhöriga Digital samtalsgrupp för unga som ger stöd och hjälp Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg invigt Förslag på äldreomsorgslag lyfter anhörigperspektivet Digital kväll för vuxensyskon Läs hela nyhetsbrevet här

Nka:s Nyhetsbrev nr 6

Några rubriker: Anhörigmedverkan i forskning sticker ut Ökat fokus på barn som anhöriga i landets kommuner Anhörigdag i Göteborg: ”Viktigt att få ta del av andras erfarenheter” Utvecklingsdag i Borås för att stärka anhörigperspektivet Läs hela brevet här

Politikerutfrågning inför valet

Anhörig Göteborg har hittills varit med på två utfrågningar anordnade av NSPH i Västra Götaland, en med kommunpolitiker och en med regionpolitiker. De hölls den 9 juni respektive den 16 juni. Eftersom vi är medlemmar i NSPH i Västra Götaland deltog vi i utfrågningen. Elisabet Ljungström representerade oss den 9 juni och hon skriver så […]

I Lust och Nöd

Den 10 maj hade SPF Seniorerna ett webbinarium med rubriken ”Tillsammans – mindre ensam”, där de ville synliggöra anhöriga och deras insatser samt den ofrivilliga ensamhet man kan drabbas av i denna situation. De ville också upplysa om det stöd och den hjälp som finns att få. Medverkande i webbinariet:Susanne Rolfner Suvanto, NKA, Nationellt kompetenscentrum […]

Var är min man?

Den 16 maj var Anhörig Göteborg på Göteborgs Stadsteater och såg den mycket berörande föreställningen ”Var är min man?” Den handlade om Bollan och hennes man Andreas, som fått Alzheimers. Bollan och Andreas skulle åldras tillsammans. De längtade efter att få ta barnbarnen till Liseberg. Att få åka karusell och äta spunnet socker med dem. […]

Anhörigdag på Dalheimers hus

Den 18 maj anordnade Funktionsrätt Västra Götaland, Nka, FUB,Riksförbundet Huntingtons sjukdom, Studieförbundet Vuxenskolan och ABF  en Anhörigdag på Dalheimers hus. Anhörig Göteborg hade ett bokbord under dagen med många intresserade deltagare! Programmet innehöll en rad mycket bra föreläsningar och informationer. Under rubriken Att möta föräldrar pratade Christopher Gillberg, Professor i barn- och ungdomspsykiatri och berättade […]

Lyckad påverkan!

Göteborgs Stad håller på att redigera sin riktlinjer för anhörigstöd. Det visste vi, för vi prenumererar på stadens nämndhandlingar. Den 27 april skulle kommunstyrelsen ta upp ärendet. På hemväg från Anhörigas Riksförbunds årsmöte skrev en av våra styrelseledamöter en skrivelse där hon kommenterade vad vi tyckte om riktlinjerna: Läs brevet här! Beslutet om riktlinjer för […]

Nka:s nyhetsbrev nr 4

Nka bjuder in till en webbinarievecka som startar den 3 maj. Detta med anledning av den nya nationella anhörigstrategin! Läs och lyssna ifrån länken nedan! Läs nyhetsbrevet här!