Nka:s nyhetsbrev nr 7

Några rubriker:

  • Stödlinjer för anhöriga
  • Digital samtalsgrupp för unga som ger stöd och hjälp
  • Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg invigt
  • Förslag på äldreomsorgslag lyfter anhörigperspektivet
  • Digital kväll för vuxensyskon

Läs hela nyhetsbrevet här