Nka:s Nyhetsbrev nr 6

Några rubriker:

  • Anhörigmedverkan i forskning sticker ut
  • Ökat fokus på barn som anhöriga i landets kommuner
  • Anhörigdag i Göteborg: ”Viktigt att få ta del av andras erfarenheter”
  • Utvecklingsdag i Borås för att stärka anhörigperspektivet

Läs hela brevet här