Anhörigprojektet avslutas!

Anhörig/projektet har arbetat för att förbättra och uppmärksamma anhörigas situation under tre år. Nu tar detta Arvsfondenfinansierade projektet slut men vi vill passa på att tacka alla samarbetspartner, referenspersoner och alla ni som stöttat oss. Ni har gjort det möjligt!

Allt material projektet har tagit fram är till för att användas. Använd och sprid

Folder ”Känner du någon som mår psykisk dåligt?”

Originalfiler finns hos http://botkyrkaoffset.se om ni vill trycka upp den via tryckeri.

Filmer
”Vem hjälper den som hjälper. En film om att se anhöriga som en resurs inom vården.”
”När det värsta händer” en anhörigs berättelse (suicid)

”Vem hjälper den som hjälper” som presenterar faktaunderlag från vår enkätundersökning

Handboken för anhörigkonsulenter

Enkätundersökningen

Konstkurs för anhöriga. Vuxenskolan Stockholm kommer att ha en pilotkurs för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Vi hoppas att fler kommuner i landet tar vid.

Allt detta material och mycket mer finns också på NSPH:s sida http://anhoriga.se/vemhjalper

 

Den 10 okt på World mental health day hade vi en manifestation för att uppmärksamma psykisk ohälsa och anhöriga, se ett sammandrag på

Det finns mycket kvar att göra för att förbättra situationen för anhöriga, vi behöver tillsammans fortsätta lägga kraft på att genomdriva dessa 6 krav.

Anhörigdag i Göteborg – Nka bjuder in!

Anhörigdagen handlar om att vara anhörig/närstående till någon med funktionsnedsättning. Under dagen arrangeras flera spännande föreläsningar, bland annat med Carina Boberg som föreläser om sin man som hade Lewybody demens. Den ideella organisationen Suicide Zero som vill öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid. Och psykologen Malin Broberg som berättar om stöd för föräldrar med funktionsnedsättning.

Tid, plats och anmälan:
Fredag den 24 november kl 09.00–16.00, Hotell Scandic Mölndal. Anmälan: till HSO kansli: 033-10 66 44 eller mail: info.hso-vg@telia.com. Först till kvarn!

Kostnad: 300 kr (inkl. moms). I kostnaden ingår fika och lunch. OBS! Är du medlem i Anhörigföreningen så står föreningen för kostnaden! Tala om det på anmälan!

Ann-Marie Rannanpää: 0761-41 66 44.

Information och anmälan HÄR!

Med starkare röst – NSPHiG bjuder in till utbildning

Med starkare röst är en utbildning om hur man, genom att företräda andra, kan vara med och påverka vård och omsorg inom psykiatriområdet.
Utbildningen är en förberedelse inför en aktiv roll som medlem i en förening eller som representant i olika sammanhang.

Kursen tar bland annat upp frågor som:

• Vad innebär det att representera en organisation eller nätverk? Hur ska vi på bästa sätt samverka med andra?
• Metoder för inflytande. Vilka frågor är viktigast? Hur driver vi bäst frågan?
• Samarbete för förändring – vilka är dina hjärtefrågor, din förenings hjärtefrågor, vilka frågor kan vi samverka kring?
• Så här går vi vidare, vad behöver ni göra för att få igång arbetet, behöver ni stöd?

Tid: Lördag den 25 nov 10.00 – 16.00
Söndag den 26 nov kl. 10.00–16.00

Plats: NSPHiGs lokaler

Adress: Järntorget 7, vån 3.

Sista anmälningsdag:
Måndagen den 20 november till elisabet@nsphig.se

OBS! Meddela eventuella matallergier.

 

Läs inbjudan här!

Medlemsmöte 26 oktober

Oktobers möte blev en livlig tillställning!

Tina Hermansson, ny anhörigkonsulent i Centrum, berättade om sig själv och sina ambitioner. Tina har ett särskilt uppdrag – utöver det utåtriktade anhörigstöd som alla anhörigkonsulenter erbjuder ska hon även arbeta inåt den egna organisationen i t ex Funktionshinderstöd.

En ny medlem hade hittat till oss via IFS. Dessutom hade några medlemmar tagit med sig egenhändigt tillverkade alster som hittade nya ägare. Lena anordnade lotteri med hemlagat äpplemos och rejäl kasse som vinster. Hon presenterade även en del böcker som föreningen köpt in och som medlemmar kan låna.

Lena Eilersson, styrelsens representant i HSO Göteborg, informerade om att HSO Göteborg nu byter namn till Funktionsrätt Göteborg – funktionshinderföreningar i samverkan.
Brukarstödcentrum blir Funktionsrätt Göteborg – individstöd.

Lena Hultén erbjöd närvarande medlemmar gratisbiljetter till Kulturfestival Centrums invigning 6 oktober på Operan. 10 medlemmar ville komma med.

Lena Hultén och Bibi Lang rapporterade från samverkansdagen med bl a Psykiatri psykos, då kommunens chefsjurist talade på temat sekretess. Föreningen kommer att bjuda in henne till ett medlemsmöte, eftersom hon hade mycket intressant att erbjuda.

Svårare för patienter att anmäla vårdskador

2017-10-27 Svenska Dagbladet skriver på debattsidan att det kommer att bli svårare för patienter att anmäla vårdskador. Fr o m 1 jan 2018 föreslås att det i första hand ska vara vårdgivaren som tar emot och bemöter klagomål från patienter. Idag går anmälningar till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som utreder. Anledningen till förändringen är att IVO blivit så överbelastad.

Läs mer här, sid 4!

Familjejuridik – En aktuell fråga i livets alla skeden

Välkommen till en föreläsning tillsammans med Karin Asplund från Gillis Edman. Föreläsningen handlar om familjejuridik och vänder sig till dig som är anhörig till en person med funktionsnedsättning.

Lokal: Redbergsteatern, Örngatan 6 Göteborg
När: Tisdagen den 31 oktober kl. 18.00 Avgift: 75:- OBS! Anhörigföreningen betalar för dig som är medlem!
Anmälan till: madeleine.kall@sv.se / 031-707 18 22

Hoppas vi ses där!

Hälsningar
Lena Hultén

Välkommen till HSO:s studiecirkel i vardagsjuridik!

Medlemmar i HSO:s medlemsföreningar bjuds härmed in till en kostnadsfri studiecirkel i
vardagsjuridik. Kursen startar torsdagen den 2 november.

Som medlem i Anhörigföreningen kan du alltså anmäla dig till denna utbildning! Lär dig mer om dina rättigheter!

Läs inbjudan och anmäl dig här!

UPPDRAG, LEDAMOT ELLER REPRESENTANT? HSO´s nyhetsbrev

Nu kan du även läsa senaste nytt från HSO i Göteborg!

Läs mer HÄR!

Nr 8 av Nka:s nyhetsbrev ute nu!

Här kan du läsa senaste numret av Nationellt kompetenscentrum anhörigas nyhetsbrev!

Läs senaste nytt!

Orosmoln på föräldrahimmeln – föreläsning i Mölndal

Den 22/11 bjuder Mölndals stads anhörigstöd in till en föreläsning med Lennart Lindqvist ”Orosmoln på föräldrahimmeln”. Både personal och anhöriga är välkomna!

Plats: Biosalongen på Möllan.

Tid: 17.30-20.30

I pausen bjuds på fika.

Lennart Lindqvist är leg psykolog och har varit yrkesverksam i mer än 30 år. Han har intervjuat och följt föräldrar och anhöriga till barn med olika neuropsykiatriska diagnoser.

Anmälan till anhörigkonsulenterna i Mölndal anhoriglots@molndal.se eller på telefon 031-315 25 26.