Anhörigprojektet avslutas!

Anhörig/projektet har arbetat för att förbättra och uppmärksamma anhörigas situation under tre år. Nu tar detta Arvsfondenfinansierade projektet slut men vi vill passa på att tacka alla samarbetspartner, referenspersoner och alla ni som stöttat oss. Ni har gjort det möjligt!

Allt material projektet har tagit fram är till för att användas. Använd och sprid

Folder ”Känner du någon som mår psykisk dåligt?”

Originalfiler finns hos http://botkyrkaoffset.se om ni vill trycka upp den via tryckeri.

Filmer
”Vem hjälper den som hjälper. En film om att se anhöriga som en resurs inom vården.”
”När det värsta händer” en anhörigs berättelse (suicid)

”Vem hjälper den som hjälper” som presenterar faktaunderlag från vår enkätundersökning

Handboken för anhörigkonsulenter

Enkätundersökningen

Konstkurs för anhöriga. Vuxenskolan Stockholm kommer att ha en pilotkurs för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Vi hoppas att fler kommuner i landet tar vid.

Allt detta material och mycket mer finns också på NSPH:s sida http://anhoriga.se/vemhjalper

 

Den 10 okt på World mental health day hade vi en manifestation för att uppmärksamma psykisk ohälsa och anhöriga, se ett sammandrag på

Det finns mycket kvar att göra för att förbättra situationen för anhöriga, vi behöver tillsammans fortsätta lägga kraft på att genomdriva dessa 6 krav.