NSPH Nyhetsbrev Nr 8 2017

Ur innehållet:

  • Anhörigstöd på agendan 20 oktober, inspirationsdag som vänder sig till personal och chefer som möter anhöriga, utbildningsansvariga inom vård och omsorg samt brukar-
    organisationer.
  • Erik har detaljstuderat ”sanktionerat motstånd”. Hur brukarinflytande fungerar i praktiken, när de utmålade visionerna ska omsättas i konkreta åtgärder.
  • Brukarrevisorer sökes – ny utbildning i höst. Brukarrevisionsprojekt erbjuder gratis utbildning och söker dig som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhörig.

 

Läs nyhetsbrevet här!