Förbundsnytt för april – Anhörigas Riksförbund

Några rubriker:

  • Ordföranden har ordet
  • Nya krafter i förbundsstyrelsen
  • Intranät lanserat – registrera dig på förbundets hemsida 

Läs hela nyhetsbrevet här!

Lathund – Medlemssidorna (ditt medlemsnummer hittar du på baksidan av tidningen Vi Anhöriga)