Gott Nytt År!

God Jul !

Föreläsning om bemötande och kommunikation

Den 21 november bjöd Funktionsrätt Göteborg in till en föreläsning om bemötande och kommunikation. Föreläsningen hölls av Åsa Thiringer, legitimerad psykolog, som tidigare under hösten höll en föreläsning om att möta människor i kris. 

Under föreläsningen tog Åsa bland annat upp vikten av att bemöta människor professionellt och vad som utgör ett gott bemötande. Vi fick konkreta tips och kunde även lyfta egna upplevelser och frågor. 

Nyhetsbrev från Funktionsrätt Göteborg

Nummer 8

Lyssna

Livet är ett ogripbart mysterium som sänder

på några frekvenser som bara få kan höra

det sänder starkt till folken i världens länder

och de som hör bäst är ofta väldigt sköra

Sture primaten

Nu utvecklar Bräcke diakoni nytt stöd för äldre anhöriga

Bräcke diakoni utvecklar nytt stöd för äldre anhöriga som vårdar sin partner. Tack vare medel från Arvsfonden kan de satsa på att utveckla nya metoder för att stärka de anhöriga och underlätta deras vardag. Men målet är större än så. De vill synliggöra behovet och stimulera till utveckling av anhörigstödet i hela landet.

– Äldre anhöriga till äldre närstående med funktionsnedsättning är en målgrupp som inte syns och hörs så mycket i samhället och stödet till dem är eftersatt, trots att de gör stora viktiga insatser, säger Maude Kardell Wahlbäck, områdeschef för äldreomsorg och hospice vid Bräcke diakoni.

Kommuner är enligt lag skyldiga att erbjuda stöd till personer som ger vård och stöd till närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller har en funktionsnedsättning. Men hur stödet ska se ut specificeras inte och därför varierar det från kommun till kommun. När närstående fyllt 65 år upphör många rehabiliteringsinsatser och de anhöriga får en allt större roll i det dagliga vårdandet. Samtidigt ska de sköta hela hushållet själv trots att de kanske själva börjar få krämpor och nedsatta funktioner, men får inte den avlastning de skulle behöva. Äktenskapslöftena – I nöd och lust – är starka.

– Det finns mycket skam och skuld förknippat med att inte orka. Man vill göra det bästa för sin maka/make/partner, samtidigt håller många på att duka under och känner sig väldigt ensamma och isolerade i sitt hem. Den här gruppen behöver ett bättre stöd än vad som finns idag, säger Maude Kardell Wahlbäck.

Att våga prata om det svåra

Projektets syfte är att stärka de äldre anhöriga och öka deras kunskap och självtillit. Bland annat ska metoder utvecklas för att prata med anhöriga om det som är svårt och som ofta förblir opratat. En annan del handlar om att lära sig tekniker för att fortsätta kunna vara nära och beröra varandra, trots en förändrad relation där vårdande är ett stort inslag.

Dessutom görs en satsning på att sprida kunskap om och förebygga kränkningar och våld i hemmet, något som tyvärr är vanligt förekommande bland äldre när relationen förändras på grund av skiftade roller och sjukdom.

Till sist ska en mall för fördjupade hälsosamtal tas fram som ska ge strategier för anhöriga att själva förändra sin livssituation.

– Det är en ständig sorg, det är det tyngsta tycker jag att relationen förändras, att man blir annorlunda och hur man ska bemöta varandra. Man har ständigt dåligt samvete, känner aggression och tröttheten är stor, säger Irene Bråsth som själv vårdat sin man i hemmet.

Stort intresse för projektet

Projektet ”I nöd och lust” väntas starta nästa år och varar i tre år. Det finansieras med medel från Arvsfonden och kommer att utvecklas i samarbete med en rad kommuner, organisationer och forskare.

– Det har funnits ett stort intresse i kommuner som ser att anhörigstödet behöver utvecklas och förstärkas och det är väldigt roligt att vi har fått med så många olika samverkanspartners, säger Maude Kardell Wahlbäck.

Den nya kunskap och det unika material som tas fram i projektet kommer att vara gratis att ta del av via Bräcke diakonis och samverkans och samarbetsorganisationerna hemsidor och på så viss spridas brett.

Samarbetspartners: Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA), Anhörigas riksförbund och Sveriges pensionärsförbund (SPF), NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid), AgeCap, Ann-Marie Stenhammar (projektledare för funktionsrätt Sverige, Kerstin Uvnäs Moberg, forskare, Omvårdnadsinstitutet, Anhörigkonsulenter i Göteborgs stad och Partille, Senior Göteborg, Göteborgs stad, SKPF, äldre anhöriga och närstående.

Ätstörningar i fokus på nationella anhörigdagen den 6 oktober

Göteborg Stads anhörigstöd bjöd in att fira nationella anhörigdagen i Stadsbibliotekets hörsal. Årets tema var ätstörningar där tre föreläsare delade med sig av kunskap och erfarenheter.

Ellen Abrahamsson, regionansvarig för föreningen mot ätstörningar Frisk & Fri, tog upp fakta, varningssignaler, bemötande och hur man samtalar kring mat, kropp och självkänsla. Mycket pedagogiskt!

Carina, som är mamma till 16-åriga Kajsa som har anorexi, berättade om hur det är att vara anhörig och hur livet påverkas. I publiken satt Kajsa och Kajsas mormor och morfar. Vi blev alla djupt berörda.

Anna-Lena Brundin ståuppare, underhållare och författare berättade om sin bok ”Nej tack, jag åt nyss” och sina egna erfarenheter av ätstörningar. Det började i 13-årsåldern men det var först några år senare, i gymnasiet, som problemen tilltog och blev allvarliga. För Anna-Lena var ätstörningarna ett sätt att få kontroll på ett liv i kaos. Det enda hon kunde kontrollera var maten.

Roman ”Nej tack, jag åt nyss” kom ut 2013. Den handlar om en ung tjej med ätstörningar men också om hur det är att vara ung och vilsen, om vänskap och om kärlek. Det är en roman med dråpliga inslag, trots ett allvarlig ämne. Boken fanns att köpa och den fick en strykande åtgång.

Vad har hon då för tips för anhöriga till någon med ätstörning?

– Mitt råd är att man måste se det, ta upp det och våga prata om det. Ätstörningar är så vanligt, mycket vanligare än man tror. Och det handlar inte om maten, det är något annat man egentligen försöker få kontroll över, sade Anna-Lena Brundin.

Anhörigföreningen Göteborg och Göteborgs Stads anhörigstöd fanns på plats för den som ville veta mer om våra respektive verksamheter. Det var ett mycket välkomponerat program som gav kunskap, som berörde och som roade trots en allvarlig underton.

En väl använd söndagseftermiddag!

KOM OCH TRÄFFA OSS PÅ STADSBIBLIOTEKET NU PÅ SÖNDAG DEN 6 OKTOBER

Vi finns på Stadsbiblioteket tillsammans med föreningen Frisk & Fri och stadens Anhörigstöd. Välkommen!

VI SYNS PÅ DEN NATIONELLA ANHÖRIGVECKAN

Runt om i många av landets kommuner har Anhörigas Riksförbunds lokalföreningar och kommunernas anhörigstöd aktiviteter för dig som anhörig. Veckan avslutas med Nationella Anhörigdagen söndagen den 6 oktober.

Under 14 dagar med start denna vecka kommer Anhörigföreningen att synas på elektroniska tavlor. Det är 16 skärmar som förmedlar budskapet i 10 sekunder var 3:e minut på följande köpcentrum:

Bäckebol, Hisingsbacka

Focushuset, Göteborg

Hemköp Långedrag, Västra Frölunda

Hemköp Majorna, Göteborg

Hemköp Masthuggstorget, Göteborg

https://crm.centrumkanalen.com/ckmedia/annonser/anhorig-gbg-final2-2019-09-30.mp4

ÄR DU BERÄTTIGAD TILL BOSTADSTILLÄGG!?

Närmare 170 000 personer missar att få bostadstillägg, som inte ska förväxlas med bostadsbidrag, vilket man ansöker om hos kommunen. 

Fler än 129 000 ålderspensionärer och 40 000 personer med sjuk- eller aktivitetsersättning beräknas vara berättigade till ett tillägg men känner inte till det. Ungefär dubbelt så många kvinnor som män går miste om tillägget.

I genomsnitt går dessa personer miste om 1 300 kronor per månad. Bostadstillägget kan sökas även av dem som bor i villa eller bostadsrätt. Bostadstillägg kan du ha rätt till om du har en sammanlagd inkomst (pension + annan inkomst) på högst 15 000 per månad efter skatt.

Från den 1 januari 2020 kommer det nya regler vilket bland annat innebär att maximalt bostadstillägg höjs från 5 560 kronor per mån till 6 540 kronor per mån.

Du söker bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, vilket kan ta lång tid, upp till 25 veckor, så se över om du kan vara berättigad och sök så snart du kan! Numera kan även anhöriga ansöka för sin närstående.

Du hittar mer information på Pensionsmyndighetens hemsida www.pensionsmyndigheten.se. Sök på bostadstillägg.