Anhörigas Riksförbund: AHR kräver bättre villkor för anhöriga

vaxjo1Läs om uppropet här!

 

 

 

Upp till 30 dagars ersättning för vård av närstående (VAN), rätt till 20 timmars avlösning och friskvård till anhöriga. Det är några av de krav som Anhörigas Riksförbund tagit ställning för under helgens årsmöte.

Den 1-2 april samlades 70 ombud från Anhörigas Riksförbunds lokalföreningar till årsmöte i Växjö. Den hetaste frågan var hur anhöriga, som vårdar och stödjer en närstående, ska få bättre villkor och hur samhället ska bli mer anhörigvänligt.
– Det är ohållbart att många anhöriga tvingas offra både hälsa, ekonomi och sociala kontakter, säger Ann-Marie Högberg, förbundets ordförande.

Ett viktigt krav från Anhörigas Riksförbund är möjlighet till ersättning för vård av närstående, i ett första steg upp till 30 dagar per år. Ett annat är att man ska ha rätt till minst 20 timmars avlösning i månaden, helt avgiftsfritt. Anhöriga ska också ha möjlighet till friskvård i ett tungt arbete, menar förbundet i det program ”Anhöriga som vårdar och stödjer – ett samhällsintresse” som antagits på årsmötet.

 

vaxjoordf     vaxjoaina

Ordf för mötet Ulf Hedin, Växjö                          Aina Granath och Marianne

Anett Karlsson, AHR Kansli                                         Carlsson, Mölndals AHF

 

 

Årsmöte i Anhörigföreningen Göteborg

Den 31 mars hade Anhörigföreningen årsmöte, det fjärde i ordningen sedan starten. Per Johan skötte klubban och Billa protokollet. Vi följde dagordningen som sig bör och vår revisor Leif Sundberg, som granskat räkenskaperna, tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

Det blev del förändringar i styrelsen, så här ser den ut: Lena Hultén, ordförande (omval), Per Johan Ekelöf (omval), Mats Hällqvist (omval), Jaana Laitala (nyval) och Billa Berggren (nyval), ledamöter, Maianne Stridh (nyval) och Sture Andersson (nyval), ersättare. Bibi Lang (nyval) och Elisabet Hinder (nyval), valberedningen. Vi hälsar nya och gamla styrelsemedlemmar välkomna till ett nytt och roligt år!

Efter förhandlingarna bjöd föreningen på en god buffé som Marianne och Billa handlat och fixat, tack för det!

Läs Verksamhetsberättelse 2015760

 

Glad Påsk!!

 

Glad Påsk

önskas alla medlemmar!!

IMG_20160324_074203[1]

Viktigt att upptäcka demens tidigt!

Nya testmetoder gör det lättare att diagnostisera Alzheimers sjukdom redan 10– 20 år innan minnesproblemen blir allvarliga. Att tidigt få rätt diagnos är viktigt trots att det ännu inte finns några mediciner som stoppar sjukdomsförloppet.

Lär mer här!

 

 

NSPH:s Nyhetsbrev nummer 5 är ute!

Läs om Ebba Bratt Wittströms mormor, om Pebbles blogg, som vunnit pris ur Psykiatrifonden och om hur viktigt det är med patient-och anhöriginflytande!

Här kan du läsa!

symbol

Nyhetsbrev nr 2 från NKA ute nu!

Nu är NKA:s nyhetsbrev nr 2 ute. Många intressanta artiklar från vad som händer i anhörigfrågorna! Du kan prenumerera!

Läs och begrunda!

Anhörigriksdagen i Varberg

Anhörigas Riksförbund anordnar årets anhörigriksdag i Varberg 10-11 maj. I år är det 20-årsjubileum och lite extra festligt! Kanske kan vi åka tillsammans?

Gå in på Aktiviteter och läs mer!

20140307_084902

Nyttan av hosta

IMG_4428

Tack  Sture, för denna tänkvärda hostdikt, skriven av Dig på självaste Gustav Adolfsdagen :

 

Det är hostan som håller folket vid liv

mot sundhetens sötma med stora kliv

stärker vi våran slappa putande bål

och får magmuskler gjorda av stål

 

Så jag uppmanar folket i alla länder

ta tag i varandras svettiga händer

sjung en fin sång och hosta ikapp

till och med baken blir mindre slapp

 

Dock vill jag säga ett varnade ord

hosta inte vid ert middagsbord

skulle detta ske behövs Anhörigstöd

så hosta då med lite mindre glöd

 

Gör du då denna lilla försakelse

unna dig idag en liten fin bakelse

Gustav Adolf stupade som vite

för att han hostade alldeles för lite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhörigas Riksförbunds första podcast!

Anhörigpodden är en podcast från Anhörigas Riksförbund. I podcasten kommer vi att ta upp aktuella frågor inom anhörigområdet. I det första och inledande avsnittet förklarar vi vem som egentligen är anhörig. I samtal med ordförande Ann-Marie Högberg så pratar vi om vad Anhörigas Riksförbund är och gör.

Lyssna här!

Enkät från Anhörigas Riksförbund

Syftet med enkäten är ”att skapa en nulägesbild av organisationens mångfald och kunskap samt att upptäcka behov av kompetensutveckling”.

Efter diskussioner i Styrelsen för Anhörigföreningen Göteborg har vi kommit fram till att vi endast kan besvara ett fåtal av frågorna. Eftersom vi gärna vill bidra med våra synpunkter på förbundet och dess framtid väljer vi att istället framföra dem i detta brev.

Läs brevet här!