Anhörigkonsulenter Göteborg

Göteborgs kommun har i alla stadsdelar, anhörigkonsulenter med ansvar att ge stöd till anhöriga.

Enligt 10§ 5 kap. Socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Du finner en lista på Göteborgs anhörigkonsulenter och kontaktuppgifter här