Nka:s senaste nummer ute nu!

I Nka:s senaste nummer kan du läsa mer om t ex deras webbinarier, något som föreningen kommer att uppmärksamma under våren. Läs hela numret här:

anhoriga@nyhetsbrev.anhoriga.se

 

Nka erbjuder ett antal webbinarier under året inom flera områden som både vänder sig till personal, frivilligorganisationer och anhöriga.

Webbinarium våren 2017

2 mars kl 14:00-15:30
Hur kan vi involvera anhöriga i kvalitetsarbetet i äldreomsorgen? Lennart Magnusson och Elizabeth Hanson från Nka tar upp Intressanta exempel och kommer att prata om rapporten ”Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv.

Webbinarieserie om späda barn
Även späda barn har ibland föräldrar som behöver stöd för egen del och i sitt föräldraskap på grund av psykisk skörhet eller ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, beroende, allvarlig sjukdom, eller av andra skäl som kan påverka samspelet och det späda barnets utveckling.
Det första webbinariet startar den 3 mars kl 14.30-15.15 med att leg. psykolog Catarina Furmark pratar om det späda barnets utveckling och psykiska hälsa. Klicka här för att läsa mer!

30 mars kl 14:00-15.30
Frivilligengagemangets betydelse. Signe Isaksson, Brinnande Frivillighet, berättar om hur Frivilligcentraler kan vara ett stöd för anhöriga i olika livssituationer utifrån sin mångåriga erfarenhet av arbete med Frivilligcentraler i Sverige. Sofie Nelsén, verksamhetsansvarig på Träffpunkt Simonsland i Borås berättar om hur man arbetar tillsammans med frivilliga i arbetet med att stödja anhöriga.

31 mars kl 10:00-11:30
Handtag, famntag, klapp eller kyss! Vad händer med närheten, sinnligheten och sexualiteten när relationen mellan människor påverkas av sjukdom eller funktionsnedsättning? Hur kan man som personal stötta anhöriga och närstående i frågor som det sällan talas om? Gunilla Matheny.

11 april kl 10:00-11:30
Anhöriga i fokus – Samverkan mellan offentlig verksamhet och frivillig– och intresseorganisationer. En ny webutbildning som vänder sig till frivilliga och till personal som är intresserad av anhörigfrågor, med Gunilla Matheny och Paul Svensson

Vad är ett webbinarium?

Nka:s webbinarier är en mötesplats där man kan få ta del av intressanta föreläsningar via video. Som deltagare kan man se och lyssna på presentatörerna och samtidigt vara interaktiv med möjlighet att ställa frågor via chatt och frågepollar.

Var?
På webben! Via läroplattformen Adobe Connect.

Hur?
Innan mötet startar får du en länk via e-post till webbinariet där du loggar in med ditt namn. Du får också intstruktioner hur webbinariet kommer att gå till.

Vad behöver jag för att kunna medverka?
En dator, smartphone eller surfplatta. En skaplig Internetuppkoppling. Mobilt bredband rekommenderas ej. Som deltagare kommer du kunna se och lyssna på presentatörerna. Själv kommer du att kunna kommunicera med alla via chatt.