Senaste Förbundsnytt ute nu!

Senaste nytt från Anhörigas Riksförbund har kommit!

Precis före jul fick AHR besked om statsbidraget för 2017. Det hamnade på ungefär samma nivå som 2016, men man fick inte gehör för nya idéer som till exempel anhörigas livsstil och hälsa. Däremot fortsatt stöd till Anhöriglinjen, Anhörighandboken, Anhörigriksdagen och studiecirklar samt hjälpmedelsambassadörer.

Den 20 februari lanserades webbutbildningen Anhöriga i fokus, som tagits fram av Röda Korset, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Anhörigas Riksförbund.

Sedan december månad är anmälan till Anhörigriksdagen den 9-10 maj 2017 öppen. Hittills har över 250 personer anmält sig till konferensen.

Arbetet med att ta fram ett intranät för förbundets medlemmar pågår för fullt.
Intranätet kommer att ligga på en subdomän till hemsidan och ge samtliga medlemmar möjligheten att diskutera anhörigfrågor, ta del av information och utbyta erfarenheter.

Den 7-8 april är det dags för Anhörigas Riksförbunds kongress på hotell Scandic Crown i Göteborg. Kongressen inleds med lunch kl. 11.30-12.30 den 7 april och avslutas med lunch kl. 12.00-13.30 den 8 april.

Under tiden 2017-02-15 – 2017-06-15  samt 2017-08-15 – 2017-12-31 har funktionärer från Anhörigas Riksförbund möjlighet att få juridiskt stöd och rådgivning i anhörigärenden.  

Läs mer här!