Rapport från en lokalförening

Händer det något i vår förening? Javisst! Här kommer en rapport från Anhörigföreningen Göteborg om våra aktiviteter under en dryg vecka i skiftet oktober/november.

Måndag: Idag var det möte i SU-psykiatrins Inflytanderåd där Jaana representerar oss. Inflytanderådet har fem möten per år. Det leds av verksamhetssamordnare inom psykiatrin och deltagare är brukarföreningarna. Vi är medlemmar och är med för att lyfta anhörigperspektivet.

På kvällen var Lena E på en föreläsning på Majornas bibliotek.  Rubriken på föreläsningen var ”Att leva med ångest och självskadebeteende”. Elena Orrlöv berättade om den inre stress som gav henne ångest första gången i tonåren och ledde till flera självskadebeteenden.
Lena E berättade om Anhörigföreningen och såg till att biblioteket fick våra broschyrer

Tisdag: På dagen hade Bibi, Per Johan och jag arbetsmöte på Anhörigcenter på Kapellplatsen inför förändringar i styrelsen och tankar inför framtiden. Så bra att vi får använda Anhörigstöds lokaler för våra möten!

På kvällen var det föreläsning i vardagsjuridik på Studieförbundet Vuxenskolan. Föreläsningen var en del av kursen ”Vad händer min son/dotter när jag inte längre finns”. Tre medlemmar går kursen och flera andra medlemmar lyssnade på föreläsningen. Anhörigföreningen var en av medarrangörerna och vi hade med oss broschyrer och rollup och talade om föreningen.

Onsdag: På förmiddagen deltog Bibi i ett uppföljningsmöte efter en utbildningsdag som ägde rum den 16/10 och där temat var sekretess och samverkan. Psykiatri psykos hade bjudit in samverkansparter inom kommun och landsting för att underlätta frågor som rör anhöriga. Anhörigföreningen och IFS fick lägga grunden för dagens teman med berättelser ur medlemmars liv och svårigheter i kommunikation med psykiatrin. Det var andra heldagen på tema samverkan och på uppföljningsmötet diskuterades hur fortsättningen ska se ut.

Torsdag: På eftermiddagen hade vi styrelsemöte i föreningen med rapportering från arbetsgruppen.

Senare på dagen föreläste Bibi och Jerker, som är anhörigkonsulent i västra Göteborg, i en undersköterskeutbildning på temat ”Anhörigas betydelse i vården”. Bibi och Jerker inbjuds regelbundet till utbildningen och deras medverkan är mycket uppskattad bland eleverna, för vissa blir det ett nytt sätt att tänka!

På kvällen samma dag var jag på Sahlgrenska sjukhusets Strokeenhet för att medverka i del fyra av deras strokeutbildning, tema ”Anhöriga”. Utbildningen ges två gånger om året och Anhörigstöd, Anhörigföreningen, Strokeföreningen och Hjärnkraft får berätta om vilket stöd som finns för anhöriga. Stort intresse och bra gensvar.

Måndag: Den här dagen startade Kulturvecka i Centrum och vi hade fått ett tiotal biljetter till invigningen, som ägde rum på Göteborgsoperans lilla scen. Stadsdelsnämndens ordförande Anna Sibinska invigde och sedan sjöng opera och- musikalsångerskan Åsa Fång om ”Edith Piaf och kärleken”. Fantastiskt framförande och vi njöt i fulla drag!

 

 

 

 

Tisdag: På kvällen var jag inbjuden till en anhörigträff på APIH i Högsbo. APIH är en öppen- och slutenavdelning inom Psykiatri Psykos. Ett tjugotal anhöriga kom, personalen presenterade sig och sin verksamhet och jag talade om Anhörigföreningen och om det stöd som kommunen erbjuder anhöriga. Vi avslutade med filmen ”Vem hjälper dem som hjälper?” och fick en väldigt bra diskussion. En lyckad kväll och kanske fler medlemmar?

Många möten, många tillfällen att lyfta anhörigfrågan som på senare tid fått en allt större aktualitet och som allt oftare dyker upp i olika sammanhang inom kommun och landsting. Föreningen växer och vi ser att det finns ett väldigt stort behov. Så roligt, men också en stor utmaning.  Vi har flera aktiva medlemmar, men vi behöver vara ännu flera!

Vill du vara med?

Det kan handla om att uppdatera hemsidan, att skriva på Facebook och Twitter, att hjälpa till med administrativa uppgifter, att representera föreningen i olika sammanhang eller att bidra praktiskt vid medlemsmöten och andra föreningsaktiviteter. Vi välkomnar även dig som kanske vill skriva insändare, bidra till samhällsdebatten eller kanske har du en annan idé?

Du kommer att möta andra engagerade människor som liksom du har erfarenhet av att vad det innebär att vara anhörig.

Välkommen att höra av dig!

Lena Hultén

Anhörigföreningen Göteborg

info@anhoriggbg.se eller 0735-28 98 28