Juristhjälp

Visste du att när du är medlem i Anhörigföreningen Göteborg är du också medlem i Anhörigas Riksförbund och då har du tillgång till juristhjälp!

Erik Ward träffas varje torsdag 13-16.30 på telefon 0708-285486