Information om samverkansfrågor inom området psykisk ohälsa

Du är välkommen till en halvdags information om statens och SKL:s överenskommelse på området psykisk hälsa 2015-2017. Även  regional och delregional överenskommelse mellan kommuner och landsting i Västra Götaland presenteras.

2 mars kl 8.30 – 12.00
Plats:          Burgårdens Konferenscenter

Skånegatan 20  lokal: Bohem

Föreläsare: Cecilia Axelsson, Temagrupp psykiatri, Kommun och Sjukvård samverkan i Göteborgsområdet

Representant från SKL
Program
– Inledning
– Nationell nivå
Kaffe
– Regional och delregional nivå
– Avslutning
Anmälan
Anmäl dig här senast 16 februari