Göteborg Stads nya nämndorganisation 2021

1 januari 2021 försvinner de tio stadsdelarna i Göteborg. De ersätts av sex förvaltningar:

Förvaltningen för funktionsstöd

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Socialförvaltningen Centrum

Socialförvaltningen Hisingen

Socialförvaltningen Sydväst

Socialförvaltningen Nordost

Här kan du läsa om den nya organisationen