Grattis Ingrid!

Idag fyller vår äldsta medlem Ingrid 95 år. Ingrid var med och startade föreningen. Hon bakade jättegoda bullar till varje möte. Tack Ingrid och ha en fantastisk dag med de dina! Barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Ny nämndorganisation 2021

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 att staden ska lämna stadsdelsorganisationen för att 2021 gå över till facknämnder. Även social resursnämnd som haft som uppdrag att stödja stadsdelarna med verksamheter och kompetens på det sociala området försvinner 2021.

Stadsdelarna och social resursförvaltning avvecklas och försvinner alltså den 1 januari 2021. Idag arbetar cirka 24 000 medarbetare i dessa elva förvaltningar. Istället skapas sex nya nämnder som tar över det mesta av verksamheten som idag finns i stadsdelarna och social resursförvaltning. De sex nya nämnderna är:

  • Nämnden för funktionsstöd
  • Socialnämnden Centrum
  • Socialnämnden Hisingen
  • Socialnämnden Nordost
  • Socialnämnden Sydväst
  • Äldre samt vård- och omsorgsnämnden