Årsmöte i Anhörigföreningen Göteborg

Den 31 mars hade Anhörigföreningen årsmöte, det fjärde i ordningen sedan starten. Per Johan skötte klubban och Billa protokollet. Vi följde dagordningen som sig bör och vår revisor Leif Sundberg, som granskat räkenskaperna, tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

Det blev del förändringar i styrelsen, så här ser den ut: Lena Hultén, ordförande (omval), Per Johan Ekelöf (omval), Mats Hällqvist (omval), Jaana Laitala (nyval) och Billa Berggren (nyval), ledamöter, Maianne Stridh (nyval) och Sture Andersson (nyval), ersättare. Bibi Lang (nyval) och Elisabet Hinder (nyval), valberedningen. Vi hälsar nya och gamla styrelsemedlemmar välkomna till ett nytt och roligt år!

Efter förhandlingarna bjöd föreningen på en god buffé som Marianne och Billa handlat och fixat, tack för det!

Läs Verksamhetsberättelse 2015760

 

Nytt nummer av tidningen Minnesvärt

I senaste numret av Minnesvärt, Alzheimer Sveriges tidning, har man som tema Lewy body sjukdom. Omkring 20 000 personer, varav de flesta män,  lever idag i Sverige med sjukdomen, som är relativt obekant vilket ofta medför fel diagnos och fel behandling, vilket i hög grad kan förvärra livssituationen för patient och anhöriga.

Elisabeth Londos, överläkare vid Minneskliniken i Malmö, berättar att en kraftigt störd och orolig sömn, ofta med vilda drömmar om människor utan ansikten kan vara tecken på att man har Lewy body sjukdom. Man kan även ha en försämrad avståndsbedömning, vilket medför att man häller bredvid glaset eller går in i dörrar.

Forskare tror att t ex don Quixote hade sjukdomen och det har visat sig vid obduktion att även Robin Williams led av Lewy body sjukdom.

Typiska symtom:

  • Ofta en man
  • Vilda drömmar
  • Svårt med avståndsbedömning
  • Långsam och stel
  • God insikt, döljer fakta
  • Felbehandlade, missförstådda
  • Diffusa problem
  • Otroligt trötta
  • Depression

Tyvärr har vi ingen länk till tidningen, men här nedan kan du komma direkt till Alzheimer Sverige och mer information om LBD och andra demenssjukdomar.

Läs mer om Lewy body sjukdom här

Debatt: Anställ fler i äldreomsorgen!

I februari beslutade regeringen att skärpa bemanningskraven på demensboenden och andra särskilda boenden inom äldreomsorgen. Från och med 15 april införs en förändring i förordningen till Socialtjänstlagen, vilket innebär att kommunerna kontinuerligt måste planera utifrån patienternas individuella behov.

Mer om detta går att läsa i nya numret av Alzheimertidningen och i GP 30 mars har Vision Göteborg skrivit ett debattinslag i frågan.

Läs mer här

Glad Påsk!!

 

Glad Påsk

önskas alla medlemmar!!

IMG_20160324_074203[1]

Hjärnkoll har ny hemsida!

Titel

Våga prata – gör skillnad!

Trots att psykisk ohälsa är vanligt är det många människor som blir diskriminerade och stigmatiseringen leder ofta även till utanförskap. Den viktigaste uppgiften vi på Hjärnkoll har är att öka öppenheten och kunskapen kring våra psykiska olikheter. Målet är att alla skall ha samma rättigheter och möjligheter.

Här kommer mer information!

Brister i vården för personer med självskadebeteende

I många år har patienter med självskadebeteende kunnat få plats på behandlingshem genom regionens valfrihetsbudget. Men sedan den sista september 2015 har regionen inga avtal med behandlingshem. I många år har Västra Götaland använt region Skånes tre upphandlade behandlingshem, men när deras avtal löpte ut stod även den västsvenska regionen utan.

I regionens utvecklingsplan för psykiatrin som antogs 2014 står inget om behandlingshem för självskadebeteende. Några sådana kommer inte finnas, berättar Tobias Nordin, psykiater och verksamhetschef vid Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Nationella självskadeprojektet har sammanställt rekommendationer för vården. Utifrån dem har Västra Götalandsregionen beslutat att det 2018 ska det finnas fem vårdnivåer (se faktaruta) och inga externa behandlingshem.

– Ärligt talat har vi ibland känt oss bakbundna av avtalen, säger Tobias Nordin.

Läs mer här!

Viktigt att upptäcka demens tidigt!

Nya testmetoder gör det lättare att diagnostisera Alzheimers sjukdom redan 10– 20 år innan minnesproblemen blir allvarliga. Att tidigt få rätt diagnos är viktigt trots att det ännu inte finns några mediciner som stoppar sjukdomsförloppet.

Lär mer här!

 

 

NSPH:s Nyhetsbrev nummer 5 är ute!

Läs om Ebba Bratt Wittströms mormor, om Pebbles blogg, som vunnit pris ur Psykiatrifonden och om hur viktigt det är med patient-och anhöriginflytande!

Här kan du läsa!

symbol

Att leva med demenssjukdom– hur kan vi underlätta i vardagen?

Anhörigcenter på Karl Gustavsgatan 63 inbjuder till  tre utbildningstillfällen om att leva med demenssjukdom, konsekvenser i vardagen, vård, omsorg, hjälpmedel, bemötande och om att vara anhörig. Första tillfället den 3 maj. Läs mer under fliken Aktiviteter!

20140307_084902

Nyhetsbrev nr 2 från NKA ute nu!

Nu är NKA:s nyhetsbrev nr 2 ute. Många intressanta artiklar från vad som händer i anhörigfrågorna! Du kan prenumerera!

Läs och begrunda!